[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authldap/lang/sv/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Gorm <gorm.chandler@gmail.com>
  7  * @author Patrik K Lundberg <patrik.kotiranta.lundberg@gmail.com>
  8  * @author Tor Härnqvist <tor@harnqvist.se>
  9  * @author Smorkster Andersson <smorkster@gmail.com>
 10  */
 11 $lang['server']        = 'Din LDAP server. Antingen värdnamn (<code>localhost</code>) eller giltig full URL (<code>ldap://server.tld:389</code>)';
 12 $lang['port']         = 'LDAP server port, om det inte angavs full URL ovan';
 13 $lang['usertree']       = 'Specificera var användarkonton finns. T.ex. <code>ou=Användare, dc=server, dc=tld</code>';
 14 $lang['grouptree']       = 'Specificera var grupper finns. T.ex. <code>ou=Grupp, dc=server, dc=tld</code>';
 15 $lang['userfilter']      = 'LDAP filter för att söka efter användarkonton. T.ex. <code>(&amp;(uid=%{user})(objectClass=posixAccount))</code>';
 16 $lang['groupfilter']      = 'LDAP filter för att söka efter grupper. T.ex. <code>(&amp;(objectClass=posixGroup)(|(gidNumber=%{gid})(memberUID=%{user})))</code>';
 17 $lang['version']        = 'Version av protokoll att använda. Du kan behöva sätta detta till <code>3</code>';
 18 $lang['starttls']       = 'Använd TLS-anslutningar';
 19 $lang['referrals']       = 'Senaste månaden';
 20 $lang['deref']         = 'Senaste året';
 21 $lang['binddn']        = 'Sortera efter träffar';
 22 $lang['bindpw']        = 'Lösenord för användare ovan';
 23 $lang['attributes']      = 'Sortera efter senast modifierad';
 24 $lang['userscope']       = 'Begränsa sökomfattning för användarsökning';
 25 $lang['groupscope']      = 'Begränsa sökomfattning för gruppsökning';
 26 $lang['userkey']        = 'Lista av alla tillåtna extensions';
 27 $lang['groupkey']       = 'Gruppmedlemskap från något användarattribut (istället för standard AD grupp) t.ex. grupp från avdelning eller telefonnummer';
 28 $lang['modPass']        = 'Får LDAP-lösenordet ändras via DokuWiki?';
 29 $lang['debug']         = 'Visa ytterligare felsökningsinformation vid fel';
 30 $lang['deref_o_0']       = 'LDAP_DEREF_NEVER';
 31 $lang['deref_o_1']       = 'LDAP_DEREF_SEARCHING';
 32 $lang['deref_o_2']       = 'LDAP_DEREF_FINDING';
 33 $lang['deref_o_3']       = 'LDAP_DEREF_ALWAYS';
 34 $lang['referrals_o_-1']    = 'använd standard';