[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authpdo/lang/cs/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Robert Surý <rsurycz@seznam.cz>
  7  */
  8 $lang['debug']         = 'Vytištění podrobných chybových zpráv. Po dokončení nastavení by mělo být deaktivováno.';
  9 $lang['dsn']          = 'DSN pro připojení k databázi.';
 10 $lang['user']         = 'Uživatel pro výše uvedené připojení k databázi (prázdný pro sqlite)';
 11 $lang['pass']         = 'Heslo pro výše uvedené připojení k databázi (prázdné pro sqlite)';
 12 $lang['select-user']      = 'Příkaz SQL pro výběr dat jednoho uživatele';
 13 $lang['select-user-groups']  = 'Příkaz SQL pro výběr všech skupin jednoho uživatele';
 14 $lang['select-groups']     = 'Příkaz SQL pro výběr všech dostupných skupin';
 15 $lang['insert-user']      = 'Příkaz SQL pro vložení nového uživatele do databáze';
 16 $lang['delete-user']      = 'Příkaz SQL pro odebrání jednoho uživatele z databáze';
 17 $lang['list-users']      = 'Příkaz SQL pro výpis seznamu uživatelů odpovídajících filtru';
 18 $lang['count-users']      = 'Příkaz SQL pro spočítání uživatelů odpovídajících filtru';
 19 $lang['update-user-info']   = 'Příkaz SQL pro aktualizaci celého jména a e-mailové adresy jednoho uživatele';
 20 $lang['update-user-login']   = 'Příkaz SQL pro aktualizaci přihlašovacího jména jednoho uživatele';
 21 $lang['update-user-pass']   = 'Příkaz SQL pro aktualizaci hesla jednoho uživatele';
 22 $lang['insert-group']     = 'Příkaz SQL pro vložení nové skupiny do databáze';
 23 $lang['join-group']      = 'Příkaz SQL pro přidání uživatele do existující skupiny';
 24 $lang['leave-group']      = 'Příkaz SQL pro odebrání uživatele ze skupiny';
 25 $lang['check-pass']      = 'Příkaz SQL ke kontrole hesla uživatele. Může zůstat prázdný, pokud jsou informace o heslech vyvolány ve vybraném uživateli.';