[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authpdo/lang/pl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Przemek <p_kudriawcew@o2.pl>
  7  */
  8 $lang['connectfail']      = 'Błąd łącznie się z bazą danych';
  9 $lang['userexists']      = 'Przepraszamy, użytkownik o tym loginie już istnieje';
 10 $lang['writefail']       = 'Nie można zmodyfikować danych użytkownika. Proszę skontaktować się z Administratorem';