[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authpdo/lang/pl/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Marek Adamski <fevbew@wp.pl>
  7  * @author pavulondit <pavloo@vp.pl>
  8  * @author Bartek S <sadupl@gmail.com>
  9  * @author Przemek <p_kudriawcew@o2.pl>
 10  */
 11 $lang['debug']         = 'Wyświetlanie szczegółowej wiadomości o błędzie. Powinno być wyłączone po ';
 12 $lang['dsn']          = 'Nazwa źródła danych do łączenia się z bazą danych';
 13 $lang['user']         = 'Użytkownik do powyższego połączenia z bazą danych (puste dla sqlite)';
 14 $lang['pass']         = 'Hasło do powyższego połączenia z bazą danych (puste dla sqlite)';
 15 $lang['select-user']      = 'Zapytanie SQL, aby wybrać dane jednego użytkownika';
 16 $lang['select-user-groups']  = 'Zapytanie SQL aby wybrać wszystkie grupy jednego użytkownika';
 17 $lang['select-groups']     = 'Instrukcja SQL do wybrania wszystkich dostępnych grup';
 18 $lang['insert-user']      = 'Instrukcja SQL do wstawienia nowego użytkownika do bazy danych';
 19 $lang['delete-user']      = 'Instrukcja SQL do usunięcia pojedynczego użytkownika z bazy danych';
 20 $lang['list-users']      = 'Instrukcja SQL do wyświetlenia listy użytkowników pasujących do filtra';
 21 $lang['count-users']      = 'Instrukcja SQL do zliczenia użytkowników pasujących do filtra';
 22 $lang['update-user-info']   = 'Wyrażenie SQL aby zaktualizować imię oraz adres email dla pojedynczego użytkownika';
 23 $lang['update-user-login']   = 'Wyrażenie SQL aby zaktualizować login dla pojedynczego użytkownika';
 24 $lang['update-user-pass']   = 'Zapytanie SQL do zaktualizowania hasła dla pojedynczego użytkownika';
 25 $lang['insert-group']     = 'Zapytanie SQL aby dodać nową grupę do bazy danych';
 26 $lang['join-group']      = 'Zapytanie SQL aby dodać użytkownika do istniejącej grupy';
 27 $lang['leave-group']      = 'Zapytanie SQL aby usunąć użytkownika z grupy';
 28 $lang['check-pass']      = 'Zapytanie SQL aby sprawdzić hasło użytkownika. Można pozostawić puste, jeśli informacje o haśle są pobierane w select-user.';