[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authpdo/lang/pl/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Bartek S <sadupl@gmail.com>
  7  * @author Przemek <p_kudriawcew@o2.pl>
  8  */
  9 $lang['debug']         = 'Wyświetlanie szczegółowej wiadomości o błędzie. Powinno być wyłączone po ';
 10 $lang['dsn']          = 'Nazwa źródła danych do łączenia się z bazą danych';
 11 $lang['select-user']      = 'Zapytanie SQL, aby wybrać dane jednego użytkownika';
 12 $lang['select-user-groups']  = 'Zapytanie SQL aby wybrać wszystkie grupy jednego użytkownika';
 13 $lang['update-user-pass']   = 'Zapytanie SQL do zaktualizowania hasła dla pojedynczego użytkownika';
 14 $lang['insert-group']     = 'Zapytanie SQL aby dodać nową grupę do bazy danych';
 15 $lang['join-group']      = 'Zapytanie SQL aby dodać użytkownika do istniejącej grupy';
 16 $lang['leave-group']      = 'Zapytanie SQL aby usunąć użytkownika z grupy';
 17 $lang['check-pass']      = 'Zapytanie SQL aby sprawdzić hasło użytkownika. Można pozostawić puste, jeśli informacje o haśle są pobierane w select-user.';