[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authpdo/lang/sk/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Martin Michalek <michalek.dev@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['debug']         = 'Výpis podrobných chybových hlásení. Po nastavení by sa malo vypnúť.';
  9 $lang['dsn']          = 'DSN pre pripojenie k databáze.';
 10 $lang['user']         = 'Používateľ uvedeného databázového pripojenia (prázdne pre sqllite)';
 11 $lang['pass']         = 'Heslo uvedeného databázového pripojenia (prázdne pre sqllite)';
 12 $lang['select-user']      = 'SQL príkaz pre výber údajov používateľa';
 13 $lang['select-user-groups']  = 'SQL príkaz pre výber všetkých skupín používateľa';
 14 $lang['select-groups']     = 'SQL príkaz pre výber dostupných skupín';
 15 $lang['insert-user']      = 'SQL príkaz pre vloženie údajov používateľa do databázy';
 16 $lang['delete-user']      = 'SQL príkaz pre odstránenie používateľa z databázy';
 17 $lang['list-users']      = 'SQL príkaz pre výpis používateľov podľa filtra';
 18 $lang['count-users']      = 'SQL príkaz pre spočítanie používateľov podľa filtra';
 19 $lang['update-user-info']   = 'SQL príkaz pre aktualizáciu mena a emailu používateľa';
 20 $lang['update-user-login']   = 'SQL príkaz pre aktualizáciu prihlasovacieho mena používateľa';
 21 $lang['update-user-pass']   = 'SQL príkaz pre aktualizáciu hesla používateľa';
 22 $lang['insert-group']     = 'SQL príkaz pre vloženie údajov skupiny do databázy';
 23 $lang['join-group']      = 'SQL príkaz pre pridanie používateľa do existujúcej skupiny';
 24 $lang['leave-group']      = 'SQL príkaz pre odstránenie používateľa zo skupiny';
 25 $lang['check-pass']      = 'SQL príkaz pre kontrolu hesla používateľa. Môže zostať prázdny, ak je informácia o hesle pripojená k výberu údajov používateľa.';