[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authpdo/lang/sv/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Patrik K Lundberg <patrik.kotiranta.lundberg@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['user']         = 'Användaren för databasen ovan (tom för sqlite)';
  9 $lang['pass']         = 'Lösenordet för databasen ovan (tom för sqlite)';
 10 $lang['select-user']      = 'SQL uttryck för att välja datan för en enda användare';
 11 $lang['select-user-groups']  = 'SQL uttryck för att välja alla grupper för en enda användare';
 12 $lang['select-groups']     = 'SQL uttryck för att välja alla tillgängliga grupper';
 13 $lang['insert-user']      = 'SQL uttryck för att lägga till en ny användare i databasen';
 14 $lang['delete-user']      = 'SQL uttryck för att ta bort en enda användare från databasen';
 15 $lang['list-users']      = 'SQL uttryck för att lista användare som matchar filtret';
 16 $lang['count-users']      = 'SQL uttryck för att räkna användare som matchar filtret';
 17 $lang['update-user-info']   = 'SQL uttryck för att uppdatera det fullständiga namnet och mejladressen för en användare';
 18 $lang['update-user-login']   = 'SQL uttryck för att uppdatera användarnamnet för en användare';
 19 $lang['update-user-pass']   = 'SQL uttryck för att uppdatera lösenordet för en användare';
 20 $lang['insert-group']     = 'SQL uttryck för att lägga till en ny grupp i databasen';
 21 $lang['join-group']      = 'SQL uttryck för att lägga till en användare i en existerande grupp';
 22 $lang['leave-group']      = 'SQL uttryck för att ta bort en användare från en grupp';
 23 $lang['check-pass']      = 'SQL uttryck för att kontrollera en användares lösenord. Kan lämnas tomt utifall informationen hämtas i "select-user".';