[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authplain/lang/pl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Max <maxrb146@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['userexists']      = 'Użytkownik o tej nazwie już istnieje.';
  9 $lang['usernotexists']     = 'Przepraszamy, użytkownik nie istnieje';
 10 $lang['writefail']       = 'Nie można modyfikować danych użytkownika. Proszę skontaktować się z administratorem ';
 11 $lang['protected']       = 'Dane użytkownika %s są chronione, nie mogą być modyfikowane oraz usuwane';