[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authplain/lang/sk/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Martin Michalek <michalek.dev@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['userexists']      = 'Užívateľ s rovnakým menom je už zaregistrovaný.';
  9 $lang['usernotexists']     = 'Ľutujem, daný používateľ neexistuje.';
 10 $lang['writefail']       = 'Nie je možné zmeniť údaje používateľa, informujte prosím administrátora Wiki.';
 11 $lang['protected']       = 'Údaje používateľa %s sú chránené a nemôžu by zmenené alebo vymazané.';