[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authplain/lang/sv/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Patrik K Lundberg <patrik.kotiranta.lundberg@gmail.com>
  7  * @author Tor Härnqvist <tor@harnqvist.se>
  8  */
  9 $lang['userexists']      = 'Det finns redan en användare med det användarnamnet.';
 10 $lang['usernotexists']     = 'Tyvärr, den användaren existerar inte.';
 11 $lang['writefail']       = 'Kunde inte ändra användardata. Var god informera Wiki-administratören';
 12 $lang['protected']       = 'Datan för användare %s är skyddad och kan inte modifieras eller raderas.';