[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/config/lang/bg/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Alinur <alinur@danwin1210.de>
  7  * @author Salif Mehmed <salif13mehmed@gmail.com>
  8  * @author Nikolay Vladimirov <nikolay@vladimiroff.com>
  9  * @author Viktor Usunov <usun0v@mail.bg>
 10  * @author Kiril <neohidra@gmail.com>
 11  */
 12 $lang['menu']         = 'Настройки';
 13 $lang['error']         = 'Обновяването на настройките не е възможно, поради невалидна стойност, моля, прегледайте промените си и пробвайте отново.
 14             <br />Неверните стойности ще бъдат обградени с червена рамка.';
 15 $lang['updated']        = 'Обновяването на настройките е успешно.';
 16 $lang['nochoice']       = '(няма друг възможен избор)';
 17 $lang['locked']        = 'Обновяването на файла с настройките не е възможно, ако това не е нарочно, проверете,<br />
 18             дали името на локалния файл с настройки и правата са верни.';
 19 $lang['danger']        = 'Внимание: промяна на опцията може да направи Wiki-то и менюто за настройване недостъпни.';
 20 $lang['warning']        = 'Предупреждение: промяна на опцията може предизвика нежелани последици.';
 21 $lang['security']       = 'Предупреждение: промяна на опцията може да представлява риск за сигурността.';
 22 $lang['_configuration_manager'] = 'Диспечер на настройките';
 23 $lang['_header_dokuwiki']   = 'Настройки на DokuWiki';
 24 $lang['_header_plugin']    = 'Настройки на приставки';
 25 $lang['_header_template']   = 'Настройки на шаблона';
 26 $lang['_header_undefined']   = 'Неопределени настройки';
 27 $lang['_basic']        = 'Основни настройки';
 28 $lang['_display']       = 'Настройки за изобразяване';
 29 $lang['_authentication']    = 'Настройки за удостоверяване';
 30 $lang['_anti_spam']      = 'Настройки за борба със SPAM-ма';
 31 $lang['_editing']       = 'Настройки за редактиране';
 32 $lang['_links']        = 'Настройки на препратките';
 33 $lang['_media']        = 'Настройки на медията';
 34 $lang['_notifications']    = 'Настройки за известяване';
 35 $lang['_syndication']     = 'Настройки на RSS емисиите';
 36 $lang['_advanced']       = 'Допълнителни настройки';
 37 $lang['_network']       = 'Мрежови настройки';
 38 $lang['_msg_setting_undefined'] = 'Няма метаданни за настройките.';
 39 $lang['_msg_setting_no_class'] = 'Няма клас настройки.';
 40 $lang['_msg_setting_no_default'] = 'Няма стандартна стойност.';
 41 $lang['title']         = 'Заглавие за Wiki-то, тоест името';
 42 $lang['start']         = 'Име на началната страница';
 43 $lang['lang']         = 'Език на интерфейса';
 44 $lang['template']       = 'Шаблон (определя вида на страниците)';
 45 $lang['tagline']        = 'Подзаглавие - изобразява се под името на Wiki-то (ако се поддържа от шаблона)';
 46 $lang['sidebar']        = 'Име на страницата за страничната лента (ако се поддържа от шаблона). Оставите ли полето празно лентата ще бъде изключена';
 47 $lang['license']        = 'Под какъв лиценз да бъде публикувано съдържанието?';
 48 $lang['savedir']        = 'Директория за записване на данните';
 49 $lang['basedir']        = 'Главна директория (напр. <code>/dokuwiki/</code>). Оставете празно, за да бъде засечена автоматично.';
 50 $lang['baseurl']        = 'URL адрес (напр. <code>http://www.yourserver.com</code>). Оставете празно, за да бъде засечен автоматично.';
 51 $lang['cookiedir']       = 'Път за бисквитките. Оставите ли полето празно ще се ползва горния URL адрес.';
 52 $lang['dmode']         = 'Режим (права) за създаване на директории';
 53 $lang['fmode']         = 'Режим (права) за създаване на файлове';
 54 $lang['allowdebug']      = 'Включване на режи debug - <b>изключете, ако не е нужен!</b>';
 55 $lang['recent']        = 'Скорошни промени - брой елементи на страница';
 56 $lang['recent_days']      = 'Колко от скорошните промени да се пазят (дни)';
 57 $lang['breadcrumbs']      = 'Брой на следите. За изключване на функцията задайте 0.';
 58 $lang['youarehere']      = 'Йерархични следи (в този случай можете да изключите горната опция)';
 59 $lang['fullpath']       = 'Показване на пълния път до страниците в долния колонтитул.';
 60 $lang['typography']      = 'Замяна на последователност от символи с типографски еквивалент';
 61 $lang['dformat']        = 'Формат на датата (виж. <a href="http://php.net/strftime">strftime</a> функцията на PHP)';
 62 $lang['signature']       = 'Подпис - какво да внася бутона "Вмъкване на подпис" от редактора';
 63 $lang['showuseras']      = 'Какво да се показва за потребителя, който последно е променил дадена страницата';
 64 $lang['toptoclevel']      = 'Главно ниво (заглавие) за съдържанието';
 65 $lang['tocminheads']      = 'Минимален брой заглавия, определящ дали да бъде създадено съдържание';
 66 $lang['maxtoclevel']      = 'Максимален брой нива (заглавия) за включване в съдържанието';
 67 $lang['maxseclevel']      = 'Максимален брой нива предоставяни за самостоятелно редактиране';
 68 $lang['camelcase']       = 'Ползване на CamelCase за линкове';
 69 $lang['deaccent']       = 'Почистване имената на страниците (на файловете)';
 70 $lang['useheading']      = 'Ползване на първото заглавие за име на страница';
 71 $lang['sneaky_index']     = 'Стандартно DokuWiki ще показва всички именни пространства в индекса. Опцията скрива тези, за които потребителят няма права за четене. Това може да доведе и до скриване на иначе достъпни подименни пространства. С определени настройки на списъците за контрол на достъпа (ACL) може да направи индекса неизползваем. ';
 72 $lang['hidepages']       = 'Скриване на страниците съвпадащи с този регулярен израз(regular expressions)';
 73 $lang['useacl']        = 'Ползване на списъци за достъп';
 74 $lang['autopasswd']      = 'Автоматично генериране на пароли, на нови потребители и пращане по пощата';
 75 $lang['authtype']       = 'Метод за удостоверяване';
 76 $lang['passcrypt']       = 'Метод за криптиране на паролите';
 77 $lang['defaultgroup']     = 'Стандартна група';
 78 $lang['superuser']       = 'Супер потребител - група, потребител или списък със стойности разделени чрез запетая (user1,@group1,user2) с пълен достъп до всички страници и функции без значение от настройките на списъците за достъп (ACL)';
 79 $lang['manager']        = 'Управител - група, потребител или списък със стойности разделени чрез запетая (user1,@group1,user2) с достъп до определени управленски функции ';
 80 $lang['profileconfirm']    = 'Потвърждаване на промени в профила с парола';
 81 $lang['rememberme']      = 'Ползване на постоянни бисквитки за вписване (за функцията "Запомни ме")';
 82 $lang['disableactions']    = 'Изключване функции на DokuWiki';
 83 $lang['disableactions_check'] = 'Проверка';
 84 $lang['disableactions_subscription'] = 'Абониране/Отписване';
 85 $lang['disableactions_wikicode'] = 'Преглед на кода/Експортиране на оригинална версия';
 86 $lang['disableactions_other'] = 'Други действия (разделени със запетая)';
 87 $lang['auth_security_timeout'] = 'Автоматично проверяване на удостоверяването всеки (сек)';
 88 $lang['securecookie']     = 'Да се изпращат ли бисквитките зададени чрез HTTPS, само чрез HTTPS от браузъра? Изключете опцията, когато SSL се ползва само за вписване, а четенето е без SSL.';
 89 $lang['remote']        = 'Включване на системата за отдалечен API достъп. Това ще позволи на приложения да се свързват с DokuWiki чрез XML-RPC или друг механизъм.';
 90 $lang['remoteuser']      = 'Ограничаване на отдалечения API достъп - активиране само за следните групи и потребители (отделени със запетая). Ако оставите полето празно всеки ще има достъп достъп.';
 91 $lang['usewordblock']     = 'Блокиране на SPAM въз основа на на списък от думи';
 92 $lang['relnofollow']      = 'Ползване на rel="nofollow" за външни препратки';
 93 $lang['indexdelay']      = 'Забавяне преди индексиране (сек)';
 94 $lang['mailguard']       = 'Промяна на адресите на ел. поща (във форма непозволяваща пращането на SPAM)';
 95 $lang['iexssprotect']     = 'Проверяване на качените файлове за вероятен зловреден JavaScript и HTML код';
 96 $lang['usedraft']       = 'Автоматично запазване на чернова по време на редактиране';
 97 $lang['locktime']       = 'Макс. период за съхраняване на заключените файлове (сек)';
 98 $lang['cachetime']       = 'Макс. период за съхраняване на кеша (сек)';
 99 $lang['target____wiki']    = 'Прозорец за вътрешни препратки';
 100 $lang['target____interwiki']  = 'Прозорец за препратки към други Wiki сайтове';
 101 $lang['target____extern']   = 'Прозорец за външни препратки';
 102 $lang['target____media']    = 'Прозорец за медийни препратки';
 103 $lang['target____windows']   = 'Прозорец за препратки към Windows';
 104 $lang['mediarevisions']    = 'Да се пазят ли стари версии на качените файлове (Mediarevisions)?';
 105 $lang['refcheck']       = 'Проверка за препратка към медия, преди да бъде изтрита';
 106 $lang['gdlib']         = 'Версия на GD Lib';
 107 $lang['im_convert']      = 'Път до инструмента за трансформация на ImageMagick';
 108 $lang['jpg_quality']      = 'Качество на JPG компресията (0-100)';
 109 $lang['fetchsize']       = 'Максимален размер (байтове), който fetch.php може да сваля';
 110 $lang['subscribers']      = 'Включване на поддръжката за абониране към страници';
 111 $lang['subscribe_time']    = 'Време след което абонаментните списъци и обобщения се изпращат (сек); Трябва да е по-малко от времето определено в recent_days.';
 112 $lang['notify']        = 'Пращане на съобщения за промени по страниците на следната eл. поща';
 113 $lang['registernotify']    = 'Пращане на информация за нови потребители на следната ел. поща';
 114 $lang['mailfrom']       = 'Ел. поща, която да се ползва за автоматично изпращане на ел. писма';
 115 $lang['mailprefix']      = 'Представка за темите (поле subject) на автоматично изпращаните ел. писма';
 116 $lang['htmlmail']       = 'Изпращане на по-добре изглеждащи, но по-големи по-размер HTML ел. писма. Изключете ако желаете писмата да се изпращат като чист текст.';
 117 $lang['sitemap']        = 'Генериране на Google sitemap (дни)';
 118 $lang['rss_type']       = 'Тип на XML емисията';
 119 $lang['rss_linkto']      = 'XML емисията препраща към';
 120 $lang['rss_content']      = 'Какво да показват елементите на XML емисията?';
 121 $lang['rss_update']      = 'Интервал на актуализиране на XML емисията (сек)';
 122 $lang['rss_show_summary']   = 'Показване на обобщение в заглавието на XML емисията';
 123 $lang['rss_media']       = 'Кой тип промени да се включват в XML мисията?';
 124 $lang['updatecheck']      = 'Проверяване за за нови версии и предупреждения за сигурността? Необходимо е Dokiwiki да може да се свързва със update.dokuwiki.org за тази функционалност.';
 125 $lang['userewrite']      = 'Ползване на nice URL адреси';
 126 $lang['useslash']       = 'Ползване на наклонена черта за разделител на именните пространства в URL';
 127 $lang['sepchar']        = 'Разделител между думите в имената на страници';
 128 $lang['canonical']       = 'Ползване на напълно уеднаквени URL адреси (абсолютни адреси - http://server/path)';
 129 $lang['fnencode']       = 'Метод за кодиране на не-ASCII именуваните файлове.';
 130 $lang['autoplural']      = 'Проверяване за множествено число в препратките';
 131 $lang['compression']      = 'Метод за компресия на attic файлове';
 132 $lang['gzip_output']      = 'Кодиране на съдържанието с gzip за xhtml';
 133 $lang['compress']       = 'Компактен CSS и javascript изглед';
 134 $lang['cssdatauri']      = 'Максимален размер, в байтове, до който изображенията посочени в .CSS файл ще бъдат вграждани в стила (stylesheet), за да се намали броя на HTTP заявките. Техниката не работи за версиите на IE преди 8! Препоръчителни стойности: <code>400</code> до <code>600</code> байта. Въведете <code>0</code> за изключване.';
 135 $lang['send404']        = 'Пращане на "HTTP 404/Page Not Found" за несъществуващи страници';
 136 $lang['broken_iua']      = 'Отметнете, ако ignore_user_abort функцията не работи. Може да попречи на търсенето в страниците. Знае се, че комбинацията IIS+PHP/CGI е лоша. Вижте <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">Грешка 852</a> за повече информация.';
 137 $lang['xsendfile']       = 'Ползване на Х-Sendfile header, за да може уебсървъра да дава статични файлове? Вашият уеб сървър трябва да го поддържа.';
 138 $lang['renderer_xhtml']    = 'Представяне на основните изходни данни (xhtml) от Wiki-то с';
 139 $lang['renderer__core']    = '%s (ядрото на DokuWiki)';
 140 $lang['renderer__plugin']   = '%s (приставка)';
 141 $lang['dnslookups']      = 'DokuWiki ще търси имената на хостовете, на отдалечени IP адреси, от които потребители редактират страници. НЕ е желателно да ползвате опцията ако имате бавен или неработещ DNS сървър.';
 142 $lang['proxy____host']     = 'Име на прокси сървър';
 143 $lang['proxy____port']     = 'Порт за проксито';
 144 $lang['proxy____user']     = 'Потребител за проксито';
 145 $lang['proxy____pass']     = 'Парола за проксито';
 146 $lang['proxy____ssl']     = 'Ползване на SSL при свързване с проксито';
 147 $lang['proxy____except']    = 'Регулярен израз определящ за кои URL адреси да не се ползва прокси сървър.';
 148 $lang['license_o_']      = 'Нищо не е избрано';
 149 $lang['typography_o_0']    = 'без';
 150 $lang['typography_o_1']    = 'с изключение на единични кавички';
 151 $lang['typography_o_2']    = 'включително единични кавички (не винаги работи)';
 152 $lang['userewrite_o_0']    = 'без';
 153 $lang['userewrite_o_1']    = 'файлът .htaccess';
 154 $lang['userewrite_o_2']    = 'вътрешно от DokuWiki ';
 155 $lang['deaccent_o_0']     = 'изключено';
 156 $lang['deaccent_o_1']     = 'премахване на акценти';
 157 $lang['deaccent_o_2']     = 'транслитерация';
 158 $lang['gdlib_o_0']       = 'GD Lib не е достъпна';
 159 $lang['gdlib_o_1']       = 'Версия 1.x';
 160 $lang['gdlib_o_2']       = 'Автоматично разпознаване';
 161 $lang['rss_type_o_rss']    = 'RSS версия 0.91';
 162 $lang['rss_type_o_rss1']    = 'RSS версия 1.0';
 163 $lang['rss_type_o_rss2']    = 'RSS версия 2.0';
 164 $lang['rss_type_o_atom']    = 'Atom версия 0.3';
 165 $lang['rss_type_o_atom1']   = 'Atom версия 1.0';
 166 $lang['rss_content_o_abstract'] = 'Извлечение';
 167 $lang['rss_content_o_diff']  = 'Обединени разлики';
 168 $lang['rss_content_o_htmldiff'] = 'Таблица с разликите в HTML формат';
 169 $lang['rss_content_o_html']  = 'Цялото съдържание на HTML страницата';
 170 $lang['rss_linkto_o_diff']   = 'изглед на разликите';
 171 $lang['rss_linkto_o_page']   = 'променената страница';
 172 $lang['rss_linkto_o_rev']   = 'списък на версиите';
 173 $lang['rss_linkto_o_current'] = 'текущата страница';
 174 $lang['compression_o_0']    = 'без';
 175 $lang['compression_o_gz']   = 'gzip';
 176 $lang['compression_o_bz2']   = 'bz2';
 177 $lang['xsendfile_o_0']     = 'без';
 178 $lang['xsendfile_o_1']     = 'Специфичен lighttpd header (преди версия 1.5)';
 179 $lang['xsendfile_o_2']     = 'Стандартен X-Sendfile header';
 180 $lang['xsendfile_o_3']     = 'Специфичен Nginx X-Accel-Redirect header за пренасочване';
 181 $lang['showuseras_o_loginname'] = 'Име за вписване';
 182 $lang['showuseras_o_username'] = 'Пълно потребителско име';
 183 $lang['showuseras_o_email']  = 'Ел, поща (променени според настройките на mailguard)';
 184 $lang['showuseras_o_email_link'] = 'Ел. поща под формата на връзка тип mailto:';
 185 $lang['useheading_o_0']    = 'Никога';
 186 $lang['useheading_o_navigation'] = 'Само за навигация';
 187 $lang['useheading_o_content'] = 'Само за съдържанието на Wiki-то';
 188 $lang['useheading_o_1']    = 'Винаги';
 189 $lang['readdircache']     = 'Максимален период за съхраняване кеша на readdir (сек)';