[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/config/lang/cs/ -> lang.php (source)

   1  <?php
   2  
   3  /**
   4   * @license    GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
   5   *
   6   * @author Petr Kajzar <petr.kajzar@centrum.cz>
   7   * @author Aleksandr Selivanov <alexgearbox@yandex.ru>
   8   * @author Robert Surý <rsurycz@seznam.cz>
   9   * @author Martin Hořínek <hev@hev.cz>
  10   * @author Jonáš Dyba <jonas.dyba@gmail.com>
  11   * @author Bohumir Zamecnik <bohumir@zamecnik.org>
  12   * @author Zbynek Krivka <zbynek.krivka@seznam.cz>
  13   * @author tomas <tomas@valenta.cz>
  14   * @author Marek Sacha <sachamar@fel.cvut.cz>
  15   * @author Lefty <lefty@multihost.cz>
  16   * @author Vojta Beran <xmamut@email.cz>
  17   * @author Jakub A. Těšínský (j@kub.cz)
  18   * @author mkucera66 <mkucera66@seznam.cz>
  19   * @author Jaroslav Lichtblau <jlichtblau@seznam.cz>
  20   * @author Turkislav <turkislav@blabla.com>
  21   * @author Daniel Slováček <danslo@danslo.cz>
  22   * @author Martin Růžička <martinr@post.cz>
  23   * @author Pavel Krupička <pajdacz@gmail.com>
  24   */
  25  $lang['menu']                  = 'Správa nastavení';
  26  $lang['error']                 = 'Nastavení nebyla změněna kvůli alespoň jedné neplatné položce,
  27  zkontrolujte prosím své úpravy a odešlete je znovu.<br />
  28  Neplatné hodnoty se zobrazí v červeném rámečku.';
  29  $lang['updated']               = 'Nastavení byla úspěšně upravena.';
  30  $lang['nochoice']              = '(nejsou k dispozici žádné další volby)';
  31  $lang['locked']                = 'Nelze upravovat soubor s nastavením. Pokud to není záměrné,
  32  ujistěte se, <br /> že název a přístupová práva souboru s lokálním
  33  nastavením jsou v pořádku.';
  34  $lang['danger']                = 'Pozor: Změna tohoto nastavení může způsobit nedostupnost wiki a konfiguračních menu.';
  35  $lang['warning']               = 'Varování: Změna nastavení může mít za následek chybné chování.';
  36  $lang['security']              = 'Bezpečnostní varování: Změna tohoto nastavení může způsobit bezpečnostní riziko.';
  37  $lang['_configuration_manager'] = 'Správa nastavení';
  38  $lang['_header_dokuwiki']      = 'Nastavení DokuWiki';
  39  $lang['_header_plugin']        = 'Nastavení pluginů';
  40  $lang['_header_template']      = 'Nastavení šablon';
  41  $lang['_header_undefined']     = 'Další nastavení';
  42  $lang['_basic']                = 'Základní nastavení';
  43  $lang['_display']              = 'Nastavení zobrazení';
  44  $lang['_authentication']       = 'Nastavení autentizace';
  45  $lang['_anti_spam']            = 'Protispamová nastavení';
  46  $lang['_editing']              = 'Nastavení editace';
  47  $lang['_links']                = 'Nastavení odkazů';
  48  $lang['_media']                = 'Nastavení médií';
  49  $lang['_notifications']        = 'Nastavení upozornění';
  50  $lang['_syndication']          = 'Nastavení syndikace';
  51  $lang['_advanced']             = 'Pokročilá nastavení';
  52  $lang['_network']              = 'Nastavení sítě';
  53  $lang['_msg_setting_undefined'] = 'Chybí metadata položky.';
  54  $lang['_msg_setting_no_class'] = 'Chybí třída položky.';
  55  $lang['_msg_setting_no_known_class'] = 'Konfigurační třída není dostupná.';
  56  $lang['_msg_setting_no_default'] = 'Chybí výchozí hodnota položky.';
  57  $lang['title']                 = 'Název celé wiki';
  58  $lang['start']                 = 'Název úvodní stránky';
  59  $lang['lang']                  = 'Jazyk';
  60  $lang['template']              = 'Šablona';
  61  $lang['tagline']               = 'Slogan (pokud ho šablona podporuje)';
  62  $lang['sidebar']               = 'Jméno stránky s obsahem postranní lišty (pokud ho šablona podporuje). Prázdné pole postranní lištu deaktivuje.';
  63  $lang['license']               = 'Pod jakou licencí má být tento obsah publikován?';
  64  $lang['savedir']               = 'Adresář pro ukládání dat';
  65  $lang['basedir']               = 'Kořenový adresář (např. <code>/dokuwiki/</code>). Pro autodetekci nechte prázdné.';
  66  $lang['baseurl']               = 'Kořenové URL (např. <code>http://www.yourserver.com</code>). Pro autodetekci nechte prázdné.';
  67  $lang['cookiedir']             = 'Cesta pro cookie. Není-li vyplněno, použije se kořenové URL.';
  68  $lang['dmode']                 = 'Přístupová práva pro vytváření adresářů';
  69  $lang['fmode']                 = 'Přístupová práva pro vytváření souborů';
  70  $lang['allowdebug']            = 'Povolit debugování. <b>Vypněte, pokud to nepotřebujete!</b>';
  71  $lang['recent']                = 'Počet položek v nedávných změnách';
  72  $lang['recent_days']           = 'Jak staré nedávné změny zobrazovat (ve dnech)';
  73  $lang['breadcrumbs']           = 'Počet odkazů na navštívené stránky';
  74  $lang['youarehere']            = 'Hierarchická "drobečková" navigace';
  75  $lang['fullpath']              = 'Ukazovat plnou cestu ke stránkám v patičce';
  76  $lang['typography']            = 'Provádět typografické nahrazování';
  77  $lang['dformat']               = 'Formát data (viz PHP funkci <a href="http://php.net/strftime">strftime</a>)';
  78  $lang['signature']             = 'Podpis';
  79  $lang['showuseras']            = 'Co se má přesně zobrazit, když se ukazuje uživatel, který naposledy editoval stránku';
  80  $lang['toptoclevel']           = 'Nejvyšší úroveň, kterou začít automaticky generovaný obsah';
  81  $lang['tocminheads']           = 'Nejnižší počet hlavních nadpisů, aby se vygeneroval obsah';
  82  $lang['maxtoclevel']           = 'Maximální počet úrovní v automaticky generovaném obsahu';
  83  $lang['maxseclevel']           = 'Nejnižší úroveň pro editaci i po sekcích';
  84  $lang['camelcase']             = 'Používat CamelCase v odkazech';
  85  $lang['deaccent']              = 'Čistit názvy stránek';
  86  $lang['useheading']            = 'Používat první nadpis jako název stránky';
  87  $lang['sneaky_index']          = 'Ve výchozím nastavení DokuWiki zobrazuje v indexu všechny
  88  jmenné prostory. Zapnutím této volby se skryjí ty jmenné prostory,
  89  k nimž uživatel nemá právo pro čtení, což může ale způsobit, že
  90  vnořené jmenné prostory, k nimž právo má, budou přesto skryty.
  91  To může mít za následek, že index bude při některých
  92  nastaveních ACL nepoužitelný.';
  93  $lang['hidepages']             = 'Skrýt stránky odpovídající vzoru (regulární výrazy)';
  94  $lang['useacl']                = 'Používat přístupová práva (ACL)';
  95  $lang['autopasswd']            = 'Generovat hesla automaticky';
  96  $lang['authtype']              = 'Metoda autentizace';
  97  $lang['passcrypt']             = 'Metoda šifrování hesel';
  98  $lang['defaultgroup']          = 'Výchozí skupina';
  99  $lang['superuser']             = 'Superuživatel - skupina nebo uživatel s plnými právy pro přístup ke všem stránkách bez ohledu na nastavení ACL';
 100  $lang['manager']               = 'Manažer - skupina nebo uživatel s přístupem k některým správcovským funkcím';
 101  $lang['profileconfirm']        = 'Potvrdit změny v profilu zadáním hesla';
 102  $lang['rememberme']            = 'Povolit trvaté přihlašovací cookies (zapamatuj si mě)';
 103  $lang['disableactions']        = 'Vypnout DokuWiki akce';
 104  $lang['disableactions_check']  = 'Zkontrolovat';
 105  $lang['disableactions_subscription'] = 'Přihlásit se/Odhlásit se ze seznamu pro odběr změn';
 106  $lang['disableactions_wikicode'] = 'Prohlížet zdrojové kódy/Export wiki textu';
 107  $lang['disableactions_profile_delete'] = 'Smazat vlastní účet';
 108  $lang['disableactions_other']  = 'Další akce (oddělené čárkou)';
 109  $lang['disableactions_rss']    = 'XMS syndikace (RSS)';
 110  $lang['auth_security_timeout'] = 'Časový limit pro autentikaci (v sekundách)';
 111  $lang['securecookie']          = 'Má prohlížeč posílat cookies nastavené přes HTTPS opět jen přes HTTPS? Vypněte tuto volbu, pokud chcete, aby bylo pomocí SSL zabezpečeno pouze přihlašování do wiki, ale obsah budete prohlížet nezabezpečeně.';
 112  $lang['remote']                = 'Zapne API systému, umožňující jiným aplikacím vzdálený přístup k wiki pomoci XML-RPC nebo jiných mechanizmů.';
 113  $lang['remoteuser']            = 'Omezit přístup k API na tyto uživatelské skupiny či uživatele (seznam oddělený čárkami). Prázdné pole povolí přístup všem.';
 114  $lang['usewordblock']          = 'Blokovat spam za použití seznamu známých spamových slov';
 115  $lang['relnofollow']           = 'Používat rel="nofollow" na externí odkazy';
 116  $lang['indexdelay']            = 'Časová prodleva před indexací (v sekundách)';
 117  $lang['mailguard']             = 'Metoda "zamaskování" emailových adres';
 118  $lang['iexssprotect']          = 'Zkontrolovat nahrané soubory vůči možnému škodlivému JavaScriptu či HTML';
 119  $lang['usedraft']              = 'Během editace ukládat koncept automaticky';
 120  $lang['htmlok']                = 'Povolit vložené HTML';
 121  $lang['phpok']                 = 'Povolit vložené PHP';
 122  $lang['locktime']              = 'Maximální životnost zámkových souborů (v sekundách)';
 123  $lang['cachetime']             = 'Maximální životnost cache (v sekundách)';
 124  $lang['target____wiki']        = 'Cílové okno pro interní odkazy';
 125  $lang['target____interwiki']   = 'Cílové okno pro interwiki odkazy';
 126  $lang['target____extern']      = 'Cílové okno pro externí odkazy';
 127  $lang['target____media']       = 'Cílové okno pro odkazy na média';
 128  $lang['target____windows']     = 'Cílové okno pro odkazy na windows sdílení';
 129  $lang['mediarevisions']        = 'Aktivovat revize souborů';
 130  $lang['refcheck']              = 'Kontrolovat odkazy na média (před vymazáním)';
 131  $lang['gdlib']                 = 'Verze GD knihovny';
 132  $lang['im_convert']            = 'Cesta k nástroji convert z balíku ImageMagick';
 133  $lang['jpg_quality']           = 'Kvalita komprese JPEG (0-100)';
 134  $lang['fetchsize']             = 'Maximální velikost souboru (v bajtech), co ještě fetch.php bude stahovat z externích zdrojů';
 135  $lang['subscribers']           = 'Možnost přihlásit se k odběru novinek stránky';
 136  $lang['subscribe_time']        = 'Časový interval v sekundách, ve kterém jsou posílány změny a souhrny změn. Interval by neměl být kratší než čas uvedený v recent_days.';
 137  $lang['notify']                = 'Posílat oznámení o změnách na následující emailovou adresu';
 138  $lang['registernotify']        = 'Posílat informace o nově registrovaných uživatelích na tuto mailovou adresu';
 139  $lang['mailfrom']              = 'E-mailová adresa, která se bude používat pro automatické maily';
 140  $lang['mailreturnpath']        = 'E-mailová adresa příjemce pro oznámení o nedoručení';
 141  $lang['mailprefix']            = 'Předpona předmětu e-mailu, která se bude používat pro automatické maily';
 142  $lang['htmlmail']              = 'Posílat emaily v HTML (hezčí ale větší). Při vypnutí budou posílány jen textové emaily.';
 143  $lang['dontlog']               = 'Zakázat protokolování pro tyto typy záznamů.';
 144  $lang['sitemap']               = 'Generovat Google sitemap (interval ve dnech)';
 145  $lang['rss_type']              = 'Typ XML kanálu';
 146  $lang['rss_linkto']            = 'XML kanál odkazuje na';
 147  $lang['rss_content']           = 'Co zobrazovat v položkách XML kanálu?';
 148  $lang['rss_update']            = 'Interval aktualizace XML kanálu (v sekundách)';
 149  $lang['rss_show_summary']      = 'XML kanál ukazuje souhrn v titulku';
 150  $lang['rss_show_deleted']      = 'XML kanál Zobrazit smazané kanály';
 151  $lang['rss_media']             = 'Jaký typ změn má být uveden v kanálu XML';
 152  $lang['rss_media_o_both']      = 'oba';
 153  $lang['rss_media_o_pages']     = 'stránky';
 154  $lang['rss_media_o_media']     = 'média';
 155  $lang['updatecheck']           = 'Kontrolovat aktualizace a bezpečnostní varování? DokuWiki potřebuje pro tuto funkci přístup k update.dokuwiki.org';
 156  $lang['userewrite']            = 'Používat "pěkná" URL';
 157  $lang['useslash']              = 'Používat lomítko jako oddělovač jmenných prostorů v URL';
 158  $lang['sepchar']               = 'Znak pro oddělování slov v názvech stránek';
 159  $lang['canonical']             = 'Používat plně kanonická URL';
 160  $lang['fnencode']              = 'Metoda pro kódování ne-ASCII názvů souborů';
 161  $lang['autoplural']            = 'Kontrolovat plurálové tvary v odkazech';
 162  $lang['compression']           = 'Metoda komprese pro staré verze';
 163  $lang['gzip_output']           = 'Používat pro xhtml Content-Encoding gzip';
 164  $lang['compress']              = 'Zahustit CSS a JavaScript výstup';
 165  $lang['cssdatauri']            = 'Velikost [v bajtech] obrázků odkazovaných v CSS souborech, které budou pro ušetření HTTP požadavku vestavěny do stylu. Doporučená hodnota je mezi <code>400</code> a <code>600</code> bajty. Pro vypnutí nastavte na <code>0</code>.';
 166  $lang['send404']               = 'Posílat "HTTP 404/Page Not Found" pro neexistují stránky';
 167  $lang['broken_iua']            = 'Je na vašem systému funkce ignore_user_abort porouchaná? To může způsobovat nefunkčnost vyhledávacího indexu. O kombinaci IIS+PHP/CGI je známo, že nefunguje správně. Viz <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">Bug 852</a> pro více informací.';
 168  $lang['xsendfile']             = 'Používat X-Sendfile hlavničky pro download statických souborů z webserveru? Je však požadována podpora této funkce na straně Vašeho webserveru.';
 169  $lang['renderer_xhtml']        = 'Vykreslovací jádro pro hlavní (xhtml) výstup wiki';
 170  $lang['renderer__core']        = '%s (jádro DokuWiki)';
 171  $lang['renderer__plugin']      = '%s (plugin)';
 172  $lang['search_nslimit']        = 'Omezit vyhledávání na současných X jmenných prostorů. Když je vyhledávání provedeno ze stránky zanořeného jmenného prostoru, bude jako filtr přidáno prvních X jmenných prostorů.';
 173  $lang['search_fragment']       = 'Určete výchozí chování vyhledávání fragmentů';
 174  $lang['search_fragment_o_exact'] = 'přesný';
 175  $lang['search_fragment_o_starts_with'] = 'začíná s';
 176  $lang['search_fragment_o_ends_with'] = 'končí s';
 177  $lang['search_fragment_o_contains'] = 'obsahuje';
 178  $lang['trustedproxy']          = 'Důvěřovat proxy serverům odpovídajícím tomuto regulárním výrazu ohledně skutečné IP adresy klienta, kterou hlásí. Výchozí hodnota odpovídá místním sítím. Ponechejte prázdné, pokud nechcete důvěřovat žádné proxy.';
 179  $lang['_feature_flags']        = 'Feature flags';
 180  $lang['defer_js']              = 'Odložit spuštění javascriptu až po zpracování HTML kódu stránky. Zlepšuje vnímanou rychlost načtení stránky, ale může narušit funkci některých zásuvných modulů.';
 181  $lang['dnslookups']            = 'DokuWiki zjišťuje DNS jména pro vzdálené IP adresy uživatelů, kteří editují stránky. Pokud máte pomalý, nebo nefunkční DNS server, nebo nepotřebujete tuto funkci, tak tuto volbu zrušte.';
 182  $lang['jquerycdn']             = 'Mají být skripty jQuery a jQuery UI načítány z CDN?
 183  Vzniknou tím další HTTP dotazy, ale soubory se mohou načíst rychleji a uživatelé je už mohou mít ve vyrovnávací paměti.';
 184  $lang['jquerycdn_o_0']         = 'Bez CDN, pouze lokální doručení';
 185  $lang['jquerycdn_o_jquery']    = 'CDN na code.jquery.com';
 186  $lang['jquerycdn_o_cdnjs']     = 'CDN na cdnjs.com';
 187  $lang['proxy____host']         = 'Název proxy serveru';
 188  $lang['proxy____port']         = 'Proxy port';
 189  $lang['proxy____user']         = 'Proxy uživatelské jméno';
 190  $lang['proxy____pass']         = 'Proxy heslo';
 191  $lang['proxy____ssl']          = 'Použít SSL při připojení k proxy';
 192  $lang['proxy____except']       = 'Regulární výrazy pro URL, pro které bude přeskočena proxy.';
 193  $lang['license_o_']            = 'Nic nevybráno';
 194  $lang['typography_o_0']        = 'vypnuto';
 195  $lang['typography_o_1']        = 'Pouze uvozovky';
 196  $lang['typography_o_2']        = 'Všechny typy uvozovek a apostrofů (nemusí vždy fungovat)';
 197  $lang['userewrite_o_0']        = 'vypnuto';
 198  $lang['userewrite_o_1']        = '.htaccess';
 199  $lang['userewrite_o_2']        = 'interní metoda DokuWiki';
 200  $lang['deaccent_o_0']          = 'vypnuto';
 201  $lang['deaccent_o_1']          = 'odstranit diakritiku';
 202  $lang['deaccent_o_2']          = 'převést na latinku';
 203  $lang['gdlib_o_0']             = 'GD knihovna není k dispozici';
 204  $lang['gdlib_o_1']             = 'Verze 1.x';
 205  $lang['gdlib_o_2']             = 'Autodetekce';
 206  $lang['rss_type_o_rss']        = 'RSS 0.91';
 207  $lang['rss_type_o_rss1']       = 'RSS 1.0';
 208  $lang['rss_type_o_rss2']       = 'RSS 2.0';
 209  $lang['rss_type_o_atom']       = 'Atom 0.3';
 210  $lang['rss_type_o_atom1']      = 'Atom 1.0';
 211  $lang['rss_content_o_abstract'] = 'Abstraktní';
 212  $lang['rss_content_o_diff']    = 'Sjednocený Diff';
 213  $lang['rss_content_o_htmldiff'] = 'diff tabulka v HTML formátu';
 214  $lang['rss_content_o_html']    = 'Úplný HTML obsah stránky';
 215  $lang['rss_linkto_o_diff']     = 'přehled změn';
 216  $lang['rss_linkto_o_page']     = 'stránku samotnou';
 217  $lang['rss_linkto_o_rev']      = 'seznam revizí';
 218  $lang['rss_linkto_o_current']  = 'nejnovější revize';
 219  $lang['compression_o_0']       = 'vypnuto';
 220  $lang['compression_o_gz']      = 'gzip';
 221  $lang['compression_o_bz2']     = 'bz2';
 222  $lang['xsendfile_o_0']         = 'nepoužívat';
 223  $lang['xsendfile_o_1']         = 'Proprietární hlavička lighttpd (před releasem 1.5)';
 224  $lang['xsendfile_o_2']         = 'Standardní hlavička X-Sendfile';
 225  $lang['xsendfile_o_3']         = 'Proprietární hlavička Nginx X-Accel-Redirect';
 226  $lang['showuseras_o_loginname'] = 'Přihlašovací jméno';
 227  $lang['showuseras_o_username'] = 'Celé jméno uživatele';
 228  $lang['showuseras_o_username_link'] = 'Celé uživatelské jméno jako odkaz mezi wiki';
 229  $lang['showuseras_o_email']    = 'E-mailová adresa uživatele ("zamaskována" aktuálně nastavenou metodou)';
 230  $lang['showuseras_o_email_link'] = 'E-mailová adresa uživatele jako mailto: odkaz';
 231  $lang['useheading_o_0']        = 'Nikdy';
 232  $lang['useheading_o_navigation'] = 'Pouze pro navigaci';
 233  $lang['useheading_o_content']  = 'Pouze pro wiki obsah';
 234  $lang['useheading_o_1']        = 'Vždy';
 235  $lang['readdircache']          = 'Maximální stáří readdir cache (sec)';