[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/config/lang/cs/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Martin Růžička <martinr@post.cz>
  7  * @author Petr Kajzar <petr.kajzar@centrum.cz>
  8  * @author Aleksandr Selivanov <alexgearbox@yandex.ru>
  9  * @author Robert Surý <rsurycz@seznam.cz>
 10  * @author Martin Hořínek <hev@hev.cz>
 11  * @author Jonáš Dyba <jonas.dyba@gmail.com>
 12  * @author Bohumir Zamecnik <bohumir@zamecnik.org>
 13  * @author Zbynek Krivka <zbynek.krivka@seznam.cz>
 14  * @author tomas <tomas@valenta.cz>
 15  * @author Marek Sacha <sachamar@fel.cvut.cz>
 16  * @author Lefty <lefty@multihost.cz>
 17  * @author Vojta Beran <xmamut@email.cz>
 18  * @author Jakub A. Těšínský (j@kub.cz)
 19  * @author mkucera66 <mkucera66@seznam.cz>
 20  * @author Jaroslav Lichtblau <jlichtblau@seznam.cz>
 21  * @author Turkislav <turkislav@blabla.com>
 22  * @author Daniel Slováček <danslo@danslo.cz>
 23  * @author Pavel Krupička <pajdacz@gmail.com>
 24  */
 25 $lang['menu']         = 'Správa nastavení';
 26 $lang['error']         = 'Nastavení nebyla změněna kvůli alespoň jedné neplatné položce,
 27 zkontrolujte prosím své úpravy a odešlete je znovu.<br />
 28 Neplatné hodnoty se zobrazí v červeném rámečku.';
 29 $lang['updated']        = 'Nastavení byla úspěšně upravena.';
 30 $lang['nochoice']       = '(nejsou k dispozici žádné další volby)';
 31 $lang['locked']        = 'Nelze upravovat soubor s nastavením. Pokud to není záměrné,
 32 ujistěte se, <br /> že název a přístupová práva souboru s lokálním
 33 nastavením jsou v pořádku.';
 34 $lang['danger']        = 'Pozor: Změna tohoto nastavení může způsobit nedostupnost wiki a konfiguračních menu.';
 35 $lang['warning']        = 'Varování: Změna nastavení může mít za následek chybné chování.';
 36 $lang['security']       = 'Bezpečnostní varování: Změna tohoto nastavení může způsobit bezpečnostní riziko.';
 37 $lang['_configuration_manager'] = 'Správa nastavení';
 38 $lang['_header_dokuwiki']   = 'Nastavení DokuWiki';
 39 $lang['_header_plugin']    = 'Nastavení pluginů';
 40 $lang['_header_template']   = 'Nastavení šablon';
 41 $lang['_header_undefined']   = 'Další nastavení';
 42 $lang['_basic']        = 'Základní nastavení';
 43 $lang['_display']       = 'Nastavení zobrazení';
 44 $lang['_authentication']    = 'Nastavení autentizace';
 45 $lang['_anti_spam']      = 'Protispamová nastavení';
 46 $lang['_editing']       = 'Nastavení editace';
 47 $lang['_links']        = 'Nastavení odkazů';
 48 $lang['_media']        = 'Nastavení médií';
 49 $lang['_notifications']    = 'Nastavení upozornění';
 50 $lang['_syndication']     = 'Nastavení syndikace';
 51 $lang['_advanced']       = 'Pokročilá nastavení';
 52 $lang['_network']       = 'Nastavení sítě';
 53 $lang['_msg_setting_undefined'] = 'Chybí metadata položky.';
 54 $lang['_msg_setting_no_class'] = 'Chybí třída položky.';
 55 $lang['_msg_setting_no_known_class'] = 'Konfigurační třída není dostupná.';
 56 $lang['_msg_setting_no_default'] = 'Chybí výchozí hodnota položky.';
 57 $lang['title']         = 'Název celé wiki';
 58 $lang['start']         = 'Název úvodní stránky';
 59 $lang['lang']         = 'Jazyk';
 60 $lang['template']       = 'Šablona';
 61 $lang['tagline']        = 'Slogan (pokud ho šablona podporuje)';
 62 $lang['sidebar']        = 'Jméno stránky s obsahem postranní lišty (pokud ho šablona podporuje). Prázdné pole postranní lištu deaktivuje.';
 63 $lang['license']        = 'Pod jakou licencí má být tento obsah publikován?';
 64 $lang['savedir']        = 'Adresář pro ukládání dat';
 65 $lang['basedir']        = 'Kořenový adresář (např. <code>/dokuwiki/</code>). Pro autodetekci nechte prázdné.';
 66 $lang['baseurl']        = 'Kořenové URL (např. <code>http://www.yourserver.com</code>). Pro autodetekci nechte prázdné.';
 67 $lang['cookiedir']       = 'Cesta pro cookie. Není-li vyplněno, použije se kořenové URL.';
 68 $lang['dmode']         = 'Přístupová práva pro vytváření adresářů';
 69 $lang['fmode']         = 'Přístupová práva pro vytváření souborů';
 70 $lang['allowdebug']      = 'Povolit debugování. <b>Vypněte, pokud to nepotřebujete!</b>';
 71 $lang['recent']        = 'Počet položek v nedávných změnách';
 72 $lang['recent_days']      = 'Jak staré nedávné změny zobrazovat (ve dnech)';
 73 $lang['breadcrumbs']      = 'Počet odkazů na navštívené stránky';
 74 $lang['youarehere']      = 'Hierarchická "drobečková" navigace';
 75 $lang['fullpath']       = 'Ukazovat plnou cestu ke stránkám v patičce';
 76 $lang['typography']      = 'Provádět typografické nahrazování';
 77 $lang['dformat']        = 'Formát data (viz PHP funkci <a href="http://php.net/strftime">strftime</a>)';
 78 $lang['signature']       = 'Podpis';
 79 $lang['showuseras']      = 'Co se má přesně zobrazit, když se ukazuje uživatel, který naposledy editoval stránku';
 80 $lang['toptoclevel']      = 'Nejvyšší úroveň, kterou začít automaticky generovaný obsah';
 81 $lang['tocminheads']      = 'Nejnižší počet hlavních nadpisů, aby se vygeneroval obsah';
 82 $lang['maxtoclevel']      = 'Maximální počet úrovní v automaticky generovaném obsahu';
 83 $lang['maxseclevel']      = 'Nejnižší úroveň pro editaci i po sekcích';
 84 $lang['camelcase']       = 'Používat CamelCase v odkazech';
 85 $lang['deaccent']       = 'Čistit názvy stránek';
 86 $lang['useheading']      = 'Používat první nadpis jako název stránky';
 87 $lang['sneaky_index']     = 'Ve výchozím nastavení DokuWiki zobrazuje v indexu všechny
 88 jmenné prostory. Zapnutím této volby se skryjí ty jmenné prostory,
 89 k nimž uživatel nemá právo pro čtení, což může ale způsobit, že
 90 vnořené jmenné prostory, k nimž právo má, budou přesto skryty.
 91 To může mít za následek, že index bude při některých
 92 nastaveních ACL nepoužitelný.';
 93 $lang['hidepages']       = 'Skrýt stránky odpovídající vzoru (regulární výrazy)';
 94 $lang['useacl']        = 'Používat přístupová práva (ACL)';
 95 $lang['autopasswd']      = 'Generovat hesla automaticky';
 96 $lang['authtype']       = 'Metoda autentizace';
 97 $lang['passcrypt']       = 'Metoda šifrování hesel';
 98 $lang['defaultgroup']     = 'Výchozí skupina';
 99 $lang['superuser']       = 'Superuživatel - skupina nebo uživatel s plnými právy pro přístup ke všem stránkách bez ohledu na nastavení ACL';
 100 $lang['manager']        = 'Manažer - skupina nebo uživatel s přístupem k některým správcovským funkcím';
 101 $lang['profileconfirm']    = 'Potvrdit změny v profilu zadáním hesla';
 102 $lang['rememberme']      = 'Povolit trvaté přihlašovací cookies (zapamatuj si mě)';
 103 $lang['disableactions']    = 'Vypnout DokuWiki akce';
 104 $lang['disableactions_check'] = 'Zkontrolovat';
 105 $lang['disableactions_subscription'] = 'Přihlásit se/Odhlásit se ze seznamu pro odběr změn';
 106 $lang['disableactions_wikicode'] = 'Prohlížet zdrojové kódy/Export wiki textu';
 107 $lang['disableactions_profile_delete'] = 'Smazat vlastní účet';
 108 $lang['disableactions_other'] = 'Další akce (oddělené čárkou)';
 109 $lang['disableactions_rss']  = 'XMS syndikace (RSS)';
 110 $lang['auth_security_timeout'] = 'Časový limit pro autentikaci (v sekundách)';
 111 $lang['securecookie']     = 'Má prohlížeč posílat cookies nastavené přes HTTPS opět jen přes HTTPS? Vypněte tuto volbu, pokud chcete, aby bylo pomocí SSL zabezpečeno pouze přihlašování do wiki, ale obsah budete prohlížet nezabezpečeně.';
 112 $lang['samesitecookie']    = 'Atribut samesite cookie, který se má použít. Pokud pole ponecháte prázdné, prohlížeč rozhodne o zásadách samesite.';
 113 $lang['remote']        = 'Zapne API systému, umožňující jiným aplikacím vzdálený přístup k wiki pomoci XML-RPC nebo jiných mechanizmů.';
 114 $lang['remoteuser']      = 'Omezit přístup k API na tyto uživatelské skupiny či uživatele (seznam oddělený čárkami). Prázdné pole povolí přístup všem.';
 115 $lang['remotecors']      = 'Povolit sdílené zdroje odjinud (CORS) pro vzdálená rozhraní. Hvězdičkou (*) povolíte všechny zdroje. Ponechte prázdné, chcete-li zakázat CORS.';
 116 $lang['usewordblock']     = 'Blokovat spam za použití seznamu známých spamových slov';
 117 $lang['relnofollow']      = 'Používat rel="nofollow" na externí odkazy';
 118 $lang['indexdelay']      = 'Časová prodleva před indexací (v sekundách)';
 119 $lang['mailguard']       = 'Metoda "zamaskování" emailových adres';
 120 $lang['iexssprotect']     = 'Zkontrolovat nahrané soubory vůči možnému škodlivému JavaScriptu či HTML';
 121 $lang['usedraft']       = 'Během editace ukládat koncept automaticky';
 122 $lang['locktime']       = 'Maximální životnost zámkových souborů (v sekundách)';
 123 $lang['cachetime']       = 'Maximální životnost cache (v sekundách)';
 124 $lang['target____wiki']    = 'Cílové okno pro interní odkazy';
 125 $lang['target____interwiki']  = 'Cílové okno pro interwiki odkazy';
 126 $lang['target____extern']   = 'Cílové okno pro externí odkazy';
 127 $lang['target____media']    = 'Cílové okno pro odkazy na média';
 128 $lang['target____windows']   = 'Cílové okno pro odkazy na windows sdílení';
 129 $lang['mediarevisions']    = 'Aktivovat revize souborů';
 130 $lang['refcheck']       = 'Kontrolovat odkazy na média (před vymazáním)';
 131 $lang['gdlib']         = 'Verze GD knihovny';
 132 $lang['im_convert']      = 'Cesta k nástroji convert z balíku ImageMagick';
 133 $lang['jpg_quality']      = 'Kvalita komprese JPEG (0-100)';
 134 $lang['fetchsize']       = 'Maximální velikost souboru (v bajtech), co ještě fetch.php bude stahovat z externích zdrojů';
 135 $lang['subscribers']      = 'Možnost přihlásit se k odběru novinek stránky';
 136 $lang['subscribe_time']    = 'Časový interval v sekundách, ve kterém jsou posílány změny a souhrny změn. Interval by neměl být kratší než čas uvedený v recent_days.';
 137 $lang['notify']        = 'Posílat oznámení o změnách na následující e-mailovou adresu';
 138 $lang['registernotify']    = 'Posílat informace o nově registrovaných uživatelích na tuto e-mailovou adresu';
 139 $lang['mailfrom']       = 'E-mailová adresa, která se bude používat pro automatické e-maily';
 140 $lang['mailreturnpath']    = 'E-mailová adresa příjemce pro oznámení o nedoručení';
 141 $lang['mailprefix']      = 'Předpona předmětu e-mailu, která se bude používat pro automatické e-maily';
 142 $lang['htmlmail']       = 'Posílat e-maily v HTML (hezčí ale větší). Při vypnutí budou posílány jen textové e-maily.';
 143 $lang['dontlog']        = 'Zakázat protokolování pro tyto typy záznamů.';
 144 $lang['sitemap']        = 'Generovat Google sitemap (interval ve dnech)';
 145 $lang['rss_type']       = 'Typ XML kanálu';
 146 $lang['rss_linkto']      = 'XML kanál odkazuje na';
 147 $lang['rss_content']      = 'Co zobrazovat v položkách XML kanálu?';
 148 $lang['rss_update']      = 'Interval aktualizace XML kanálu (v sekundách)';
 149 $lang['rss_show_summary']   = 'XML kanál ukazuje souhrn v titulku';
 150 $lang['rss_show_deleted']   = 'XML kanál Zobrazit smazané kanály';
 151 $lang['rss_media']       = 'Jaký typ změn má být uveden v kanálu XML';
 152 $lang['rss_media_o_both']   = 'oba';
 153 $lang['rss_media_o_pages']   = 'stránky';
 154 $lang['rss_media_o_media']   = 'média';
 155 $lang['updatecheck']      = 'Kontrolovat aktualizace a bezpečnostní varování? DokuWiki potřebuje pro tuto funkci přístup k update.dokuwiki.org';
 156 $lang['userewrite']      = 'Používat "pěkná" URL';
 157 $lang['useslash']       = 'Používat lomítko jako oddělovač jmenných prostorů v URL';
 158 $lang['sepchar']        = 'Znak pro oddělování slov v názvech stránek';
 159 $lang['canonical']       = 'Používat plně kanonická URL';
 160 $lang['fnencode']       = 'Metoda pro kódování ne-ASCII názvů souborů';
 161 $lang['autoplural']      = 'Kontrolovat plurálové tvary v odkazech';
 162 $lang['compression']      = 'Metoda komprese pro staré verze';
 163 $lang['gzip_output']      = 'Používat pro xhtml Content-Encoding gzip';
 164 $lang['compress']       = 'Zahustit CSS a JavaScript výstup';
 165 $lang['cssdatauri']      = 'Velikost [v bajtech] obrázků odkazovaných v CSS souborech, které budou pro ušetření HTTP požadavku vestavěny do stylu. Doporučená hodnota je mezi <code>400</code> a <code>600</code> bajty. Pro vypnutí nastavte na <code>0</code>.';
 166 $lang['send404']        = 'Posílat "HTTP 404/Page Not Found" pro neexistují stránky';
 167 $lang['broken_iua']      = 'Je na vašem systému funkce ignore_user_abort porouchaná? To může způsobovat nefunkčnost vyhledávacího indexu. O kombinaci IIS+PHP/CGI je známo, že nefunguje správně. Viz <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">Bug 852</a> pro více informací.';
 168 $lang['xsendfile']       = 'Používat X-Sendfile hlavničky pro download statických souborů z webserveru? Je však požadována podpora této funkce na straně Vašeho webserveru.';
 169 $lang['renderer_xhtml']    = 'Vykreslovací jádro pro hlavní (xhtml) výstup wiki';
 170 $lang['renderer__core']    = '%s (jádro DokuWiki)';
 171 $lang['renderer__plugin']   = '%s (plugin)';
 172 $lang['search_nslimit']    = 'Omezit vyhledávání na současných X jmenných prostorů. Když je vyhledávání provedeno ze stránky zanořeného jmenného prostoru, bude jako filtr přidáno prvních X jmenných prostorů.';
 173 $lang['search_fragment']    = 'Určete výchozí chování vyhledávání fragmentů';
 174 $lang['search_fragment_o_exact'] = 'přesný';
 175 $lang['search_fragment_o_starts_with'] = 'začíná s';
 176 $lang['search_fragment_o_ends_with'] = 'končí s';
 177 $lang['search_fragment_o_contains'] = 'obsahuje';
 178 $lang['trustedproxy']     = 'Důvěřovat proxy serverům odpovídajícím tomuto regulárním výrazu ohledně skutečné IP adresy klienta, kterou hlásí. Výchozí hodnota odpovídá místním sítím. Ponechejte prázdné, pokud nechcete důvěřovat žádné proxy.';
 179 $lang['_feature_flags']    = 'Feature flags';
 180 $lang['defer_js']       = 'Odložit spuštění javascriptu až po zpracování HTML kódu stránky. Zlepšuje vnímanou rychlost načtení stránky, ale může narušit funkci některých zásuvných modulů.';
 181 $lang['hidewarnings']     = 'Nezobrazovat žádná varování PHP. To může usnadnit přechod na PHP8+. Varování budou stále zaznamenána v protokolu chyb a měla by být hlášena.';
 182 $lang['dnslookups']      = 'DokuWiki zjišťuje DNS jména pro vzdálené IP adresy uživatelů, kteří editují stránky. Pokud máte pomalý, nebo nefunkční DNS server, nebo nepotřebujete tuto funkci, tak tuto volbu zrušte.';
 183 $lang['jquerycdn']       = 'Mají být skripty jQuery a jQuery UI načítány z CDN?
 184 Vzniknou tím další HTTP dotazy, ale soubory se mohou načíst rychleji a uživatelé je už mohou mít ve vyrovnávací paměti.';
 185 $lang['jquerycdn_o_0']     = 'Bez CDN, pouze lokální doručení';
 186 $lang['jquerycdn_o_jquery']  = 'CDN na code.jquery.com';
 187 $lang['jquerycdn_o_cdnjs']   = 'CDN na cdnjs.com';
 188 $lang['proxy____host']     = 'Název proxy serveru';
 189 $lang['proxy____port']     = 'Proxy port';
 190 $lang['proxy____user']     = 'Proxy uživatelské jméno';
 191 $lang['proxy____pass']     = 'Proxy heslo';
 192 $lang['proxy____ssl']     = 'Použít SSL při připojení k proxy';
 193 $lang['proxy____except']    = 'Regulární výrazy pro URL, pro které bude přeskočena proxy.';
 194 $lang['license_o_']      = 'Nic nevybráno';
 195 $lang['typography_o_0']    = 'vypnuto';
 196 $lang['typography_o_1']    = 'Pouze uvozovky';
 197 $lang['typography_o_2']    = 'Všechny typy uvozovek a apostrofů (nemusí vždy fungovat)';
 198 $lang['userewrite_o_0']    = 'vypnuto';
 199 $lang['userewrite_o_1']    = '.htaccess';
 200 $lang['userewrite_o_2']    = 'interní metoda DokuWiki';
 201 $lang['deaccent_o_0']     = 'vypnuto';
 202 $lang['deaccent_o_1']     = 'odstranit diakritiku';
 203 $lang['deaccent_o_2']     = 'převést na latinku';
 204 $lang['gdlib_o_0']       = 'GD knihovna není k dispozici';
 205 $lang['gdlib_o_1']       = 'Verze 1.x';
 206 $lang['gdlib_o_2']       = 'Autodetekce';
 207 $lang['rss_type_o_rss']    = 'RSS 0.91';
 208 $lang['rss_type_o_rss1']    = 'RSS 1.0';
 209 $lang['rss_type_o_rss2']    = 'RSS 2.0';
 210 $lang['rss_type_o_atom']    = 'Atom 0.3';
 211 $lang['rss_type_o_atom1']   = 'Atom 1.0';
 212 $lang['rss_content_o_abstract'] = 'Abstraktní';
 213 $lang['rss_content_o_diff']  = 'Sjednocený Diff';
 214 $lang['rss_content_o_htmldiff'] = 'diff tabulka v HTML formátu';
 215 $lang['rss_content_o_html']  = 'Úplný HTML obsah stránky';
 216 $lang['rss_linkto_o_diff']   = 'přehled změn';
 217 $lang['rss_linkto_o_page']   = 'stránku samotnou';
 218 $lang['rss_linkto_o_rev']   = 'seznam revizí';
 219 $lang['rss_linkto_o_current'] = 'nejnovější revize';
 220 $lang['compression_o_0']    = 'vypnuto';
 221 $lang['compression_o_gz']   = 'gzip';
 222 $lang['compression_o_bz2']   = 'bz2';
 223 $lang['xsendfile_o_0']     = 'nepoužívat';
 224 $lang['xsendfile_o_1']     = 'Proprietární hlavička lighttpd (před releasem 1.5)';
 225 $lang['xsendfile_o_2']     = 'Standardní hlavička X-Sendfile';
 226 $lang['xsendfile_o_3']     = 'Proprietární hlavička Nginx X-Accel-Redirect';
 227 $lang['showuseras_o_loginname'] = 'Přihlašovací jméno';
 228 $lang['showuseras_o_username'] = 'Celé jméno uživatele';
 229 $lang['showuseras_o_username_link'] = 'Celé uživatelské jméno jako odkaz mezi wiki';
 230 $lang['showuseras_o_email']  = 'E-mailová adresa uživatele ("zamaskována" aktuálně nastavenou metodou)';
 231 $lang['showuseras_o_email_link'] = 'E-mailová adresa uživatele jako mailto: odkaz';
 232 $lang['useheading_o_0']    = 'Nikdy';
 233 $lang['useheading_o_navigation'] = 'Pouze pro navigaci';
 234 $lang['useheading_o_content'] = 'Pouze pro wiki obsah';
 235 $lang['useheading_o_1']    = 'Vždy';
 236 $lang['readdircache']     = 'Maximální stáří readdir cache (sec)';