[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/config/lang/cy/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * welsh language file
  4  *
  5  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  6  * @author   Christopher Smith <chris@jalakai.co.uk>
  7  * @author   Matthias Schulte <dokuwiki@lupo49.de>
  8  * @author   Alan Davies <ben.brynsadler@gmail.com>
  9  */
 10 
 11 // for admin plugins, the menu prompt to be displayed in the admin menu
 12 // if set here, the plugin doesn't need to override the getMenuText() method
 13 $lang['menu']    = 'Gosodiadau Ffurwedd';
 14 
 15 $lang['error']   = 'Gosodiadau heb eu diweddaru oherwydd gwerth annilys, gwiriwch eich newidiadau ac ailgyflwyno.
 16             <br />Caiff y gwerth(oedd) anghywir ei/eu dangos gydag ymyl coch.';
 17 $lang['updated']  = 'Diweddarwyd gosodiadau\'n llwyddiannus.';
 18 $lang['nochoice']  = '(dim dewisiadau eraill ar gael)';
 19 $lang['locked']   = '\'Sdim modd diweddaru\'r ffeil osodiadau, os ydy hyn yn anfwriadol, <br />
 20             sicrhewch fod enw\'r ffeil osodiadau a\'r hawliau lleol yn gywir.';
 21 
 22 $lang['danger']   = 'Perygl: Gall newid yr opsiwn hwn wneud eich wici a\'r ddewislen ffurfwedd yn anghyraeddadwy.';
 23 $lang['warning']  = 'Rhybudd: Gall newid yr opsiwn hwn achosi ymddygiad anfwriadol.';
 24 $lang['security']  = 'Rhybudd Diogelwch: Gall newid yr opsiwn hwn achosi risg diogelwch.';
 25 
 26 /* --- Config Setting Headers --- */
 27 $lang['_configuration_manager'] = 'Rheolwr Ffurfwedd'; //same as heading in intro.txt
 28 $lang['_header_dokuwiki'] = 'DokuWiki';
 29 $lang['_header_plugin'] = 'Ategyn';
 30 $lang['_header_template'] = 'Templed';
 31 $lang['_header_undefined'] = 'Gosodiadau Amhenodol';
 32 
 33 /* --- Config Setting Groups --- */
 34 $lang['_basic'] = 'Sylfaenol';
 35 $lang['_display'] = 'Dangos';
 36 $lang['_authentication'] = 'Dilysiad';
 37 $lang['_anti_spam'] = 'Gwrth-Sbam';
 38 $lang['_editing'] = 'Yn Golygu';
 39 $lang['_links'] = 'Dolenni';
 40 $lang['_media'] = 'Cyfrwng';
 41 $lang['_notifications'] = 'Hysbysiad';
 42 $lang['_syndication']  = 'Syndication (RSS)'; //angen newid
 43 $lang['_advanced'] = 'Uwch';
 44 $lang['_network'] = 'Rhwydwaith';
 45 
 46 /* --- Undefined Setting Messages --- */
 47 $lang['_msg_setting_undefined'] = 'Dim gosodiad metadata.';
 48 $lang['_msg_setting_no_class'] = 'Dim gosodiad dosbarth.';
 49 $lang['_msg_setting_no_default'] = 'Dim gwerth diofyn.';
 50 
 51 /* -------------------- Config Options --------------------------- */
 52 
 53 /* Basic Settings */
 54 $lang['title']    = 'Teitl y wici h.y. enw\'ch wici';
 55 $lang['start']    = 'Enw\'r dudalen i\'w defnyddio fel man cychwyn ar gyfer pob namespace'; //namespace
 56 $lang['lang']    = 'Iaith y rhyngwyneb';
 57 $lang['template']  = 'Templed h.y. dyluniad y wici.';
 58 $lang['tagline']   = 'Taglinell (os yw\'r templed yn ei gynnal)';
 59 $lang['sidebar']   = 'Enw tudalen y bar ochr (os yw\'r templed yn ei gynnal), Mae maes gwag yn analluogi\'r bar ochr';
 60 $lang['license']   = 'O dan ba drwydded dylai\'ch cynnwys gael ei ryddhau?';
 61 $lang['savedir']   = 'Ffolder ar gyfer cadw data';
 62 $lang['basedir']   = 'Llwybr y gweinydd (ee. <code>/dokuwiki/</code>). Gadewch yn wag ar gyfer awtoddatgeliad.';
 63 $lang['baseurl']   = 'URL y gweinydd (ee. <code>http://www.yourserver.com</code>). Gadewch yn wag ar gyfer awtoddatgeliad.';
 64 $lang['cookiedir']  = 'Llwybr cwcis. Gadewch yn wag i ddefnyddio \'baseurl\'.';
 65 $lang['dmode']    = 'Modd creu ffolderi';
 66 $lang['fmode']    = 'Modd creu ffeiliau';
 67 $lang['allowdebug'] = 'Caniatáu dadfygio. <b>Analluogwch os nac oes angen hwn!</b>';
 68 
 69 /* Display Settings */
 70 $lang['recent']   = 'Nifer y cofnodion y dudalen yn y newidiadau diweddar';
 71 $lang['recent_days'] = 'Sawl newid diweddar i\'w cadw (diwrnodau)';
 72 $lang['breadcrumbs'] = 'Nifer y briwsion "trywydd". Gosodwch i 0 i analluogi.';
 73 $lang['youarehere'] = 'Defnyddiwch briwsion hierarchaidd (byddwch chi yn debygol o angen analluogi\'r opsiwn uchod wedyn)';
 74 $lang['fullpath']  = 'Datgelu llwybr llawn y tudalennau yn y troedyn';
 75 $lang['typography'] = 'Gwnewch amnewidiadau argraffyddol';
 76 $lang['dformat']   = 'Fformat dyddiad (gweler swyddogaeth <a href="http://php.net/strftime">strftime</a> PHP)';
 77 $lang['signature']  = 'Yr hyn i\'w mewnosod gyda\'r botwm llofnod yn y golygydd';
 78 $lang['showuseras'] = 'Yr hyn i\'w harddangos wrth ddangos y defnyddiwr a wnaeth olygu\'r dudalen yn olaf';
 79 $lang['toptoclevel'] = 'Lefel uchaf ar gyfer tabl cynnwys';
 80 $lang['tocminheads'] = 'Isafswm y penawdau sy\'n penderfynu os ydy\'r tabl cynnwys yn cael ei adeiladu';
 81 $lang['maxtoclevel'] = 'Lefel uchaf ar gyfer y tabl cynnwys';
 82 $lang['maxseclevel'] = 'Lefel uchaf adran olygu';
 83 $lang['camelcase']  = 'Defnyddio CamelCase ar gyfer dolenni';
 84 $lang['deaccent']  = 'Sut i lanhau enwau tudalennau';
 85 $lang['useheading'] = 'Defnyddio\'r pennawd cyntaf ar gyfer enwau tudalennau';
 86 $lang['sneaky_index'] = 'Yn ddiofyn, bydd DokuWiki yn dangos pob namespace yn y map safle. Bydd galluogi yr opsiwn hwn yn cuddio\'r rheiny lle \'sdim hawliau darllen gan y defnyddiwr. Gall hwn achosi cuddio subnamespaces cyraeddadwy a fydd yn gallu peri\'r indecs i beidio â gweithio gyda gosodiadau ACL penodol.'; //namespace
 87 $lang['hidepages']  = 'Cuddio tudalennau sy\'n cydweddu gyda\'r mynegiad rheolaidd o\'r chwiliad, y map safle ac indecsau awtomatig eraill';
 88 
 89 /* Authentication Settings */
 90 $lang['useacl']   = 'Defnyddio rhestrau rheoli mynediad';
 91 $lang['autopasswd'] = 'Awtogeneradu cyfrineiriau';
 92 $lang['authtype']  = 'Ôl-brosesydd dilysu';
 93 $lang['passcrypt']  = 'Dull amgryptio cyfrineiriau';
 94 $lang['defaultgroup']= 'Grŵp diofyn, caiff pob defnyddiwr newydd ei osod yn y grŵp hwn';
 95 $lang['superuser']  = 'Uwchddefnyddiwr - grŵp, defnyddiwr neu restr gwahanwyd gan goma defnyddiwr1,@group1,defnyddiwr2 gyda mynediad llawn i bob tudalen beth bynnag y gosodiadau ACL';
 96 $lang['manager']   = 'Rheolwr - grŵp, defnyddiwr neu restr gwahanwyd gan goma defnyddiwr1,@group1,defnyddiwr2 gyda mynediad i swyddogaethau rheoli penodol';
 97 $lang['profileconfirm'] = 'Cadrnhau newidiadau proffil gyda chyfrinair';
 98 $lang['rememberme'] = 'Caniatáu cwcis mewngofnodi parhaol (cofio fi)';
 99 $lang['disableactions'] = 'Analluogi gweithredoedd DokuWiki';
 100 $lang['disableactions_check'] = 'Gwirio';
 101 $lang['disableactions_subscription'] = 'Tanysgrifio/Dad-tanysgrifio';
 102 $lang['disableactions_wikicode'] = 'Dangos ffynhonnell/Allforio Crai';
 103 $lang['disableactions_profile_delete'] = 'Dileu Cyfrif Eu Hunain';
 104 $lang['disableactions_other'] = 'Gweithredoedd eraill (gwahanu gan goma)';
 105 $lang['disableactions_rss'] = 'XML Syndication (RSS)'; //angen newid hwn
 106 $lang['auth_security_timeout'] = 'Terfyn Amser Diogelwch Dilysiad (eiliadau)';
 107 $lang['securecookie'] = 'A ddylai cwcis sydd wedi cael eu gosod gan HTTPS gael eu hanfon trwy HTTPS yn unig gan y porwr? Analluogwch yr opsiwn hwn dim ond pan fydd yr unig mewngofnodiad i\'ch wici wedi\'i ddiogelu gydag SSL ond mae pori\'r wici yn cael ei wneud heb ddiogelu.';
 108 $lang['remote']   = 'Galluogi\'r system API pell. Mae hwn yn galluogi apps eraill i gael mynediad i\'r wici trwy XML-RPC neu fecanweithiau eraill.';
 109 $lang['remoteuser'] = 'Cyfyngu mynediad API pell i grwpiau neu ddefnydwyr wedi\'u gwahanu gan goma yma. Gadewch yn wag i roi mynediad i bawb.';
 110 
 111 /* Anti-Spam Settings */
 112 $lang['usewordblock']= 'Blocio sbam wedi selio ar restr eiriau';
 113 $lang['relnofollow'] = 'Defnyddio rel="nofollow" ar ddolenni allanol';
 114 $lang['indexdelay'] = 'Oediad cyn indecsio (eil)';
 115 $lang['mailguard']  = 'Tywyllu cyfeiriadau ebost';
 116 $lang['iexssprotect']= 'Gwirio ffeiliau a lanlwythwyd am JavaScript neu god HTML sydd efallai\'n faleisis';
 117 
 118 /* Editing Settings */
 119 $lang['usedraft']  = 'Cadw drafft yn awtomatig wrth olygu';
 120 $lang['locktime']  = 'Oed mwyaf ar gyfer cloi ffeiliau (eil)';
 121 $lang['cachetime']  = 'Oed mwyaf ar gyfer y storfa (eil)';
 122 
 123 /* Link settings */
 124 $lang['target____wiki']   = 'Ffenestr darged ar gyfer dolenni mewnol';
 125 $lang['target____interwiki'] = 'Ffenestr darged ar gyfer dolenni interwiki';
 126 $lang['target____extern']  = 'Ffenestr darged ar gyfer dolenni allanol';
 127 $lang['target____media']   = 'Ffenestr darged ar gyfer dolenni cyfrwng';
 128 $lang['target____windows']  = 'Ffenestr darged ar gyfer dolenni ffenestri';
 129 
 130 /* Media Settings */
 131 $lang['mediarevisions'] = 'Galluogi Mediarevisions?';
 132 $lang['refcheck']  = 'Gwirio os ydy ffeil gyfrwng yn dal yn cael ei defnydio cyn ei dileu hi';
 133 $lang['gdlib']    = 'Fersiwn GD Lib';
 134 $lang['im_convert'] = 'Llwybr i declyn trosi ImageMagick';
 135 $lang['jpg_quality'] = 'Ansawdd cywasgu JPG (0-100)';
 136 $lang['fetchsize']  = 'Uchafswm maint (beit) gall fetch.php lawlwytho o URL allanol, ee. i storio ac ailfeintio delweddau allanol.';
 137 
 138 /* Notification Settings */
 139 $lang['subscribers'] = 'Caniatáu defnyddwyr i danysgrifio i newidiadau tudalen gan ebost';
 140 $lang['subscribe_time'] = 'Yr amser cyn caiff rhestrau tanysgrifio a chrynoadau eu hanfon (eil); Dylai hwn fod yn llai na\'r amser wedi\'i gosod mewn recent_days.';
 141 $lang['notify']   = 'Wastad anfon hysbysiadau newidiadau i\'r cyfeiriad ebost hwn';
 142 $lang['registernotify'] = 'Wastad anfon gwybodaeth ar ddefnyddwyr newydd gofrestru i\'r cyfeiriad ebost hwn';
 143 $lang['mailfrom']  = 'Cyfeiriad anfon ebyst i\'w ddefnyddio ar gyfer pyst awtomatig';
 144 $lang['mailprefix'] = 'Rhagddodiad testun ebyst i\'w ddefnyddio ar gyfer pyst awtomatig. Gadewch yn wag i ddefnyddio teitl y wici';
 145 $lang['htmlmail']  = 'Anfonwch ebyst aml-ddarn HTML sydd yn edrych yn well, ond sy\'n fwy mewn maint. Analluogwch ar gyfer pyst testun plaen yn unig.';
 146 
 147 /* Syndication Settings */
 148 $lang['sitemap']   = 'Generadu map safle Google mor aml â hyn (mewn diwrnodau). 0 i anallogi';
 149 $lang['rss_type']  = 'Math y ffrwd XML';
 150 $lang['rss_linkto'] = 'Ffrwd XML yn cysylltu â';
 151 $lang['rss_content'] = 'Beth i\'w ddangos mewn eitemau\'r ffrwd XML?';
 152 $lang['rss_update'] = 'Cyfnod diwedaru ffrwd XML (eil)';
 153 $lang['rss_show_summary'] = 'Dangos crynodeb mewn teitl y ffrwd XML';
 154 $lang['rss_media']  = 'Pa fath newidiadau a ddylai cael eu rhestru yn y ffrwd XML??';
 155 
 156 /* Advanced Options */
 157 $lang['updatecheck'] = 'Gwirio am ddiweddariadau a rhybuddion diogelwch? Mae\'n rhaid i DokuWiki gysylltu ag update.dokuwiki.org ar gyfer y nodwedd hon.';
 158 $lang['userewrite'] = 'Defnyddio URLs pert';
 159 $lang['useslash']  = 'Defnyddio slaes fel gwahanydd namespace mewn URL';
 160 $lang['sepchar']   = 'Gwanahydd geiriau mewn enw tudalennau';
 161 $lang['canonical']  = 'Defnyddio URLs canonaidd llawn';
 162 $lang['fnencode']  = 'Dull amgodio enw ffeiliau \'non-ASCII\'.';
 163 $lang['autoplural'] = 'Gwirio am ffurfiau lluosog mewn dolenni';
 164 $lang['compression'] = 'Dull cywasgu ar gyfer ffeiliau llofft (hen adolygiadau)';
 165 $lang['gzip_output'] = 'Defnyddio gzip Content-Encoding ar gyfer xhtml'; //pwy a wyr
 166 $lang['compress']  = 'Cywasgu allbwn CSS a javascript';
 167 $lang['cssdatauri'] = 'Uchafswm maint mewn beitiau ar gyfer delweddau i\'w cyfeirio atynt mewn ffeiliau CSS a ddylai cael eu mewnosod i\'r ddalen arddull i leihau gorbenion pennyn cais HTTP. Mae <code>400</code> i <code>600</code> beit yn werth da. Gosodwch i <code>0</code> i\'w analluogi.';
 168 $lang['send404']   = 'Anfon "HTTP 404/Page Not Found" ar gyfer tudalennau sy ddim yn bodoli';
 169 $lang['broken_iua'] = 'Ydy\'r swyddogaeth ignore_user_abort wedi torri ar eich system? Gall hwn achosi\'r indecs chwilio i beidio â gweithio. Rydym yn gwybod bod IIS+PHP/CGI wedi torri. Gweler <a href="http://bugs.dokuwiki.org/?do=details&amp;task_id=852">Bug 852</a> am wybodaeth bellach.';
 170 $lang['xsendfile']  = 'Defnyddio\'r pennyn X-Sendfile i ganiatáu\'r gweinydd gwe i ddanfon ffeiliau statig? Mae\'n rhaid bod eich gweinydd gwe yn caniatáu hyn.';
 171 $lang['renderer_xhtml']  = 'Cyflwynydd i ddefnyddio ar gyfer prif allbwn (xhtml) y wici';
 172 $lang['renderer__core']  = '%s (craidd dokuwiki)';
 173 $lang['renderer__plugin'] = '%s (ategyn)';
 174 
 175 /* Network Options */
 176 $lang['dnslookups'] = 'Bydd DokuWiki yn edrych i fyny enwau gwesteiwyr ar gyfer cyfeiriadau IP pell y defnyddwyr hynny sy\'n golygu tudalennau. Os oes gweinydd DNS sy\'n araf neu sy ddim yn gweithio \'da chi neu \'dych chi ddim am ddefnyddio\'r nodwedd hon, analluogwch yr opsiwn hwn.';
 177 
 178 /* Proxy Options */
 179 $lang['proxy____host']  = 'Enw\'r gweinydd procsi';
 180 $lang['proxy____port']  = 'Porth procsi';
 181 $lang['proxy____user']  = 'Defnyddair procsi';
 182 $lang['proxy____pass']  = 'Cyfrinair procsi';
 183 $lang['proxy____ssl']   = 'Defnyddio SSL i gysylltu â\'r procsi';
 184 $lang['proxy____except'] = 'Mynegiad rheolaidd i gydweddu URL ar gyfer y procsi a ddylai cael eu hanwybyddu.';
 185 
 186 /* License Options */
 187 $lang['license_o_'] = 'Dim wedi\'i ddewis';
 188 
 189 /* typography options */
 190 $lang['typography_o_0'] = 'dim';
 191 $lang['typography_o_1'] = 'eithrio dyfynodau sengl';
 192 $lang['typography_o_2'] = 'cynnwys dyfynodau sengl (efallai ddim yn gweithio pob tro)';
 193 
 194 /* userewrite options */
 195 $lang['userewrite_o_0'] = 'dim';
 196 $lang['userewrite_o_1'] = '.htaccess';
 197 $lang['userewrite_o_2'] = 'DokuWiki mewnol';
 198 
 199 /* deaccent options */
 200 $lang['deaccent_o_0'] = 'bant';
 201 $lang['deaccent_o_1'] = 'tynnu acenion';
 202 $lang['deaccent_o_2'] = 'rhufeinio';
 203 
 204 /* gdlib options */
 205 $lang['gdlib_o_0'] = 'GD Lib ddim ar gael';
 206 $lang['gdlib_o_1'] = 'Fersiwn 1.x';
 207 $lang['gdlib_o_2'] = 'Awtoddatgeliad';
 208 
 209 /* rss_type options */
 210 $lang['rss_type_o_rss']  = 'RSS 0.91';
 211 $lang['rss_type_o_rss1'] = 'RSS 1.0';
 212 $lang['rss_type_o_rss2'] = 'RSS 2.0';
 213 $lang['rss_type_o_atom'] = 'Atom 0.3';
 214 $lang['rss_type_o_atom1'] = 'Atom 1.0';
 215 
 216 /* rss_content options */
 217 $lang['rss_content_o_abstract'] = 'Crynodeb';
 218 $lang['rss_content_o_diff']   = 'Gwahan. Unedig';
 219 $lang['rss_content_o_htmldiff'] = 'Gwahaniaethau ar ffurf tabl HTML';
 220 $lang['rss_content_o_html']   = 'Cynnwys tudalen HTML llawn';
 221 
 222 /* rss_linkto options */
 223 $lang['rss_linkto_o_diff']  = 'golwg gwahaniaethau';
 224 $lang['rss_linkto_o_page']  = 'y dudalen a adolygwyd';
 225 $lang['rss_linkto_o_rev']   = 'rhestr adolygiadau';
 226 $lang['rss_linkto_o_current'] = 'y dudalen gyfredol';
 227 
 228 /* compression options */
 229 $lang['compression_o_0']  = 'dim';
 230 $lang['compression_o_gz'] = 'gzip';
 231 $lang['compression_o_bz2'] = 'bz2';
 232 
 233 /* xsendfile header */
 234 $lang['xsendfile_o_0'] = "peidio â defnyddio";
 235 $lang['xsendfile_o_1'] = 'Pennyn perchnogol lighttpd (cyn rhyddhad 1.5)';
 236 $lang['xsendfile_o_2'] = 'Pennyn safonol X-Sendfile';
 237 $lang['xsendfile_o_3'] = 'Pennyn perchnogol Nginx X-Accel-Redirect';
 238 
 239 /* Display user info */
 240 $lang['showuseras_o_loginname']   = 'Enw mewngofnodi';
 241 $lang['showuseras_o_username']   = "Enw llawn y defnyddiwr";
 242 $lang['showuseras_o_username_link'] = "Enw llawn y defnyddiwr fel dolen defnyddiwr interwiki";
 243 $lang['showuseras_o_email']     = "Cyfeiriad e-bost y defnyddiwr (tywyllu yn ôl gosodiad mailguard)";
 244 $lang['showuseras_o_email_link']  = "Cyfeiriad e-bost y defnyddiwr fel dolen mailto:";
 245 
 246 /* useheading options */
 247 $lang['useheading_o_0'] = 'Byth';
 248 $lang['useheading_o_navigation'] = 'Llywio yn Unig';
 249 $lang['useheading_o_content'] = 'Cynnwys Wici yn Unig';
 250 $lang['useheading_o_1'] = 'Wastad';
 251 
 252 $lang['readdircache'] = 'Uchafswm amser ar gyfer storfa readdir (eil)';