[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/config/lang/et/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * Estonian language file
  7  *
  8  * @author Werewolf <alvar@raamat.polva.ee>
  9  * @author kristian.kankainen <kristian.kankainen@kuu.la>
 10  * @author Rivo Zängov <eraser@eraser.ee>
 11  */
 12 $lang['menu']         = 'Seadete haldamine';
 13 $lang['_configuration_manager'] = 'Seadete haldamine';
 14 $lang['_basic']        = 'Peamised seaded';
 15 $lang['_display']       = 'Näitamise seaded';
 16 $lang['_authentication']    = 'Autentimise seaded';
 17 $lang['_anti_spam']      = 'Spämmitõrje seaded';
 18 $lang['_editing']       = 'Muudatuste seaded';
 19 $lang['_links']        = 'Lingi seaded';
 20 $lang['_media']        = 'Meedia seaded';
 21 $lang['_advanced']       = 'Laiendatud seaded';
 22 $lang['_network']       = 'Võrgu seaded';
 23 $lang['title']         = 'Wiki pealkiri';
 24 $lang['template']       = 'Kujundus';
 25 $lang['recent']        = 'Viimased muudatused';
 26 $lang['signature']       = 'Allkiri';
 27 $lang['passcrypt']       = 'Parooli krüptimismeetod';
 28 $lang['defaultgroup']     = 'Vaikimisi grupp, kõik uued kasutajad lisatakse sellesse gruppi';
 29 $lang['superuser']       = 'Superkasutaja - grupp, kasutaja või komaga eraldatud loetelu kasutaja1,@grupp1,kasutaja2 täielike pääsuõigustega lehekülgedele ja funktsioonidele, sõltumata ACL seadistustest';
 30 $lang['disableactions_check'] = 'Kontrolli';
 31 $lang['compression_o_0']    = 'pole';
 32 $lang['compression_o_gz']   = 'gzip';
 33 $lang['compression_o_bz2']   = 'bz2';
 34 $lang['xsendfile_o_0']     = 'ära kasuta';
 35 $lang['useheading_o_0']    = 'Mitte kunagi';
 36 $lang['useheading_o_1']    = 'Alati';