[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/config/lang/mr/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * Marathi language file
  4  *
  5  * @author ghatothkach@hotmail.com
  6  * @author Padmanabh Kulkarni <kulkarnipadmanabh@gmail.com>
  7  * @author Padmanabh Kulkarni<kulkarnipadmanabh@gmail.com>
  8  * @author shantanoo@gmail.com
  9  */
 10 $lang['menu']         = 'कॉन्फिगरेशन सेटिंग';
 11 $lang['error']         = 'चुकीचा शब्द टाकल्यामुळे सेटिंग अद्ययावत केलेली नाहीत. कृपया तुमचे बदल परत तपासा आणि परत सबमिट करा. <br /> चुकीच्या शब्दांभोवती लाल बॉर्डर दाखवली जाईल.';
 12 $lang['updated']        = 'सेटिंग अद्ययावत केली आहेत.';
 13 $lang['nochoice']       = '( इतर काही पर्याय नाहीत )';
 14 $lang['locked']        = 'सेटिंगची फाइल अद्ययावत करू शकलो नाही. जर हे सहेतुक नसेल तर, <br />
 15 सेटिंग च्या फाइल चे नाव व त्यावरील परवानग्या बरोबर असल्याची खात्री करा.';
 16 $lang['danger']        = 'सावधान : हा पर्याय बदलल्यास तुमची विकी आणि तिचे कॉनफिगरेशन निकामी होऊ शकते.';
 17 $lang['warning']        = 'सावघान: येथील पर्याय बदल्यास, अनपेक्षीत गोष्टी होऊ शकतात.';
 18 $lang['security']       = 'सुरक्षा संबंधी सूचना : हा पर्याय बदलल्यास तुमची साईट असुरक्षित होऊ शकते.';
 19 $lang['_configuration_manager'] = 'कॉन्फिगरेशन व्यवस्थापक';
 20 $lang['_header_dokuwiki']   = 'डॉक्युविकि सेटिंग';
 21 $lang['_header_plugin']    = 'प्लगिन सेटिंग';
 22 $lang['_header_template']   = 'टेम्पलेट (नमुना) सेटिंग';
 23 $lang['_header_undefined']   = 'अनिश्चित सेटिंग';
 24 $lang['_basic']        = 'पायाभूत सेटिंग';
 25 $lang['_display']       = 'डिसप्ले सेटिंग';
 26 $lang['_authentication']    = 'अधिकृत करण्याविषयी सेटिंग';
 27 $lang['_anti_spam']      = 'भंकस-विरोधी सेटिंग';
 28 $lang['_editing']       = 'संपादन सेटिंग';
 29 $lang['_links']        = 'लिंक सेटिंग';
 30 $lang['_media']        = 'दृक्श्राव्य माध्यम सेटिंग';
 31 $lang['_advanced']       = 'सविस्तर सेटिंग';
 32 $lang['_network']       = 'नेटवर्क सेटिंग';
 33 $lang['_msg_setting_undefined'] = 'सेटिंगविषयी उप-डेटा उपलब्ध नाही.';
 34 $lang['_msg_setting_no_class'] = 'सेटिंगचा क्लास उपलब्ध नाही';
 35 $lang['_msg_setting_no_default'] = 'आपोआप किम्मत नाही';
 36 $lang['fmode']         = 'फाइल निर्मिती मोड';
 37 $lang['dmode']         = 'डिरेक्टरी निर्मिती मोड';
 38 $lang['lang']         = 'भाषा';
 39 $lang['basedir']        = 'पायाभूत डिरेक्टरी';
 40 $lang['baseurl']        = 'पायाभूत URL';
 41 $lang['savedir']        = 'डेटा साठवण्यासाठीची डिरेक्टरी';
 42 $lang['start']         = 'सुरुवातीच्या पानाचे नाव';
 43 $lang['title']         = 'विकीचे शीर्षक';
 44 $lang['template']       = 'नमुना';
 45 $lang['license']        = 'कुठल्या लायसंसच्या अंतर्गत तुमचा मजकूर रिलीज़ केला गेला पाहिजे ?';
 46 $lang['fullpath']       = 'पानांचा पूर्ण पत्ता फूटर मधे दाखव';
 47 $lang['recent']        = 'अलीकडील बदल';
 48 $lang['breadcrumbs']      = 'ब्रेडक्रम्बची संख्या';
 49 $lang['youarehere']      = 'प्रतवार ब्रेडक्रम्ब';
 50 $lang['typography']      = 'अनवधानाने झालेल्या चुका बदला';
 51 $lang['dformat']        = 'दिनांकाची पद्धत ( PHP चं <a href="http://php.net/strftime">strftime</a> हे फंक्शन पाहा )';
 52 $lang['signature']       = 'हस्ताक्षर';
 53 $lang['toptoclevel']      = 'अनुक्रमणिकेची सर्वोच्च पातळी';
 54 $lang['tocminheads']      = 'कमीत कमी किती शीर्षके असल्यास अनुक्रमणिका बनवावी';
 55 $lang['maxtoclevel']      = 'अनुक्रमणिकेची जास्तीत जास्त पातळी ';
 56 $lang['maxseclevel']      = 'विभागीय संपादनाची जास्तीतजास्त पातळी';
 57 $lang['camelcase']       = 'लिंकसाठी कॅमलकेस वापरा.';
 58 $lang['deaccent']       = 'सरळ्सोट पृष्ठ नाम';
 59 $lang['useheading']      = 'पहिलं शीर्षक पृष्ठ नाम म्हणुन वापरा';
 60 $lang['refcheck']       = 'दृक्श्राव्य माध्यमाचा संदर्भ तपासा';
 61 $lang['allowdebug']      = 'डिबगची परवानगी <b> गरज नसल्यास बंद ठेवा !</b>';
 62 $lang['usewordblock']     = 'भंकस मजकूर थोपवण्यासाठी शब्दसमुह वापरा';
 63 $lang['indexdelay']      = 'सूचीकरणापूर्वीचा अवकाश ( सेकंदात )';
 64 $lang['relnofollow']      = 'बाह्य लिन्कसाठी rel=nofollow वापरा';
 65 $lang['mailguard']       = 'ईमेल दुर्बोध करा';
 66 $lang['iexssprotect']     = 'अपलोड केलेल्या फाइल हानिकारक जावास्क्रिप्ट किंवा HTML साठी तपासा';
 67 $lang['showuseras']      = 'पानाचं शेवटचं संपादन करणार्या सदस्याला काय दाखवायचं';
 68 $lang['useacl']        = 'ACL वापरा';
 69 $lang['autopasswd']      = 'पासवर्ड आपोआप बनवा';
 70 $lang['authtype']       = 'अधिकृत करण्याच्या व्यवस्थेचे बॅक-एंड';
 71 $lang['passcrypt']       = 'पासवर्ड गुप्त ठेवण्याची पद्धत';
 72 $lang['defaultgroup']     = 'डिफॉल्ट गट';
 73 $lang['superuser']       = 'सुपर सदस्य - गट, सदस्य किंवा स्वल्पविरामाने अलग केलेली यादी ( उदा. सदस्य१, गट१, सदस्य२ ) ज्यांना ACL च्या सेटिंग व्यतिरिक्त सर्व पानांवर पूर्ण हक्क असतो.';
 74 $lang['manager']        = 'व्यवस्थापक - गट, सदस्य किंवा स्वल्पविरामाने अलग केलेली यादी ( उदा. सदस्य१, गट१, सदस्य२ ) ज्यांना व्यवस्थापनाच्या निवडक सुविधा उपलब्ध असतात.';
 75 $lang['profileconfirm']    = 'प्रोफाइल मधील बदल पासवर्ड वापरून नक्की करा';
 76 $lang['disableactions']    = 'डॉक्युविकीच्या क्रिया बंद ठेवा';
 77 $lang['disableactions_check'] = 'तपासा';
 78 $lang['disableactions_subscription'] = 'सब्सक्राईब / अन्-सब्सक्राईब';
 79 $lang['disableactions_wikicode'] = 'स्त्रोत पहा / कच्च्या स्वरूपात एक्सपोर्ट करा';
 80 $lang['disableactions_other'] = 'इतर क्रिया ( स्वल्पविरामाने अलग केलेल्या )';
 81 $lang['sneaky_index']     = 'सूची दृश्यामधे डिफॉल्ट स्वरूपात डॉक्युविकी सगळे नेमस्पेस दाखवते. हा पर्याय चालू केल्यास सदस्याला वाचण्याची परवानगी नसलेले नेमस्पेस दिसणार नाहीत. यामुळे परवानगी असलेले उप - नेमस्पेस न दिसण्याची शक्यता आहे. यामुळे काही विशिष्ठ ACL सेटिंगसाठी सूची वापरता येण्यासारखी राहणार नाही.';
 82 $lang['auth_security_timeout'] = 'अधिकृत करण्याच्या प्रक्रियेची कालमर्यादा';
 83 $lang['securecookie']     = 'HTTPS वापरून सेट केलेले कूकीज ब्राउजरने HTTPS द्वाराच पाठवले पाहिजेत का? जर तुमच्या विकीचं फ़क्त लॉगिन पानच SSL वापरून सुरक्षित केलं असेल व पानांचं ब्राउजिंग असुरक्षित असेल तर हा पर्याय चालू करू नका.';
 84 $lang['updatecheck']      = 'अपडेट आणि सुरक्षिततेविशयी सूचनान्वर पाळत ठेऊ का? या सुविधेसाठी डॉक्युविकीला update.dokuwiki.org शी संपर्क साधावा लागेल.';
 85 $lang['userewrite']      = 'छान छान URL वापर';
 86 $lang['useslash']       = 'URL मधे नेमस्पेस अलग करण्यासाठी \'/\' चिह्न वापरा';
 87 $lang['usedraft']       = 'संपादन करताना मसुदा आपोआप सुरक्षित करा';
 88 $lang['sepchar']        = 'पानाच्या नावातील शब्द अलग करण्याचे चिह्न';
 89 $lang['canonical']       = 'पूर्णपणे सुटसुटीत URL वापरा';
 90 $lang['autoplural']      = 'लिंकमधिल अनेकवचने तपासा';
 91 $lang['compression']      = 'अडगळीतल्या फाइल संकुचित करण्याची पद्धत';
 92 $lang['cachetime']       = 'कॅशचे जास्तीतजास्त वयोमान ( सेकंदात )';
 93 $lang['locktime']       = 'लॉक फाइलचे जास्तीतजास्त वयोमान ( सेकंदात )';
 94 $lang['fetchsize']       = 'बाह्य स्त्रोताकडून जास्तीतजास्त किती डाउनलोड fecth.php करू शकतो ( बाइट्स मधे )';
 95 $lang['notify']        = 'बदलाच्या सूचना ह्या ईमेल वर पाठवा';
 96 $lang['registernotify']    = 'नवीन नोंदणी केलेल्या सदस्यांची माहिती ह्या ईमेल वर पाठवा';
 97 $lang['mailfrom']       = 'आपोआप ईमेल पाठवण्यासाठी वापरायचा ईमेल';
 98 $lang['gzip_output']      = 'xhtml साठी gzip Content-encoding वापरा';
 99 $lang['gdlib']         = 'gzip लायब्ररीची आवृत्ती';
 100 $lang['im_convert']      = 'ImageMagik च्या परिवर्तन करणार्या टूलचा पाथ';
 101 $lang['jpg_quality']      = 'JPG संकुचित करण्याचा दर्जा ( १ - १०० )';
 102 $lang['subscribers']      = 'पानाची पुरवणी देण्याची सुविधा चालू करा';
 103 $lang['compress']       = 'CSS आणि जावास्क्रिप्टचे आउट्पुट संकुचित करा';
 104 $lang['hidepages']       = 'समान पाने लपवा';
 105 $lang['send404']        = 'अस्तित्वात नसलेल्या पानांसाठी "HTTP 404/Page not found" संदेश पाठवा';
 106 $lang['sitemap']        = 'गूगल साईट-मॅप बनवा';
 107 $lang['broken_iua']      = 'ignore_user_abort फंक्शन तुमच्या सिस्टम वर चालत नाही का? यामुळे शोध सूची निकामी होऊ शकते. IIS + PHP/CGI वर हे काम करत नाही हे नक्की झाले आहे. अधिक माहितीसाठी <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">बग ८५२</a> पहा.';
 108 $lang['xsendfile']       = 'सर्वर कडून स्थिर फाइल पाठवली जाण्यासाठी X-Sendfile शीर्षक ( header ) वापरू का ? तुमच्या वेब सर्वर मधे ही सुविधा असली पाहिजे.';
 109 $lang['renderer_xhtml']    = 'मुख्य ( xhtml ) विकी आउट्पुट साथी वापरायचा चित्रक ( renderer )';
 110 $lang['renderer__core']    = '%s (डॉक्युविकीचा मूलभूत)';
 111 $lang['renderer__plugin']   = '%s (प्लगिन)';
 112 $lang['rememberme']      = 'कायमच्या लॉगिन कुकीजला परवानगी दया ( लक्षात ठेवा )';
 113 $lang['rss_type']       = 'XML पुरवणीचा प्रकार';
 114 $lang['rss_linkto']      = 'XML पुरवणीची लिंक येथे जाते';
 115 $lang['rss_content']      = 'XML पुरवणीतल्या मुद्द्यामधे काय काय दाखवायचं?';
 116 $lang['rss_update']      = 'XML पुरवणी अद्ययावत करण्याचा कालखंड ( सेकंदात )';
 117 $lang['recent_days']      = 'किती अलीकडील बदल ठेवायचे? ( दिवसात )';
 118 $lang['rss_show_summary']   = 'XML पुरावानीच्या शीर्षकात सारांश दाखवा';
 119 $lang['target____wiki']    = 'अंतर्गत लिंकसाठीची विंडो';
 120 $lang['target____interwiki']  = 'आंतरविकि लिंकसाठीची विंडो';
 121 $lang['target____extern']   = 'बाह्य लिंकसाठीची विंडो';
 122 $lang['target____media']    = 'दृक्श्राव्य लिंकसाठीची विंडो';
 123 $lang['target____windows']   = 'विंडो लिंकसाठीची विंडो';
 124 $lang['proxy____host']     = 'छद्म ( proxy ) सर्वरचे नाव';
 125 $lang['proxy____port']     = 'छद्म ( proxy ) सर्वरचे पोर्ट';
 126 $lang['proxy____user']     = 'छद्म ( proxy ) सर्वरचे सदस्यनाम';
 127 $lang['proxy____pass']     = 'छद्म ( proxy ) सर्वरचा पासवर्ड';
 128 $lang['proxy____ssl']     = 'छद्म सर्वरला संपर्क साधण्यासाठी SSL वापरा';
 129 $lang['license_o_']      = 'काही निवडले नाही';
 130 $lang['typography_o_0']    = 'काही नाही';
 131 $lang['typography_o_1']    = 'फक्त दुहेरी अवतरण चिह्न';
 132 $lang['typography_o_2']    = 'सर्व प्रकारची अवतरण चिन्हे ( नेहेमी चालेलच असं नाही )';
 133 $lang['userewrite_o_0']    = 'कुठेही नाही';
 134 $lang['userewrite_o_1']    = '.htaccess';
 135 $lang['userewrite_o_2']    = 'डॉक्युविकी अंतर्गत';
 136 $lang['deaccent_o_0']     = 'बंद';
 137 $lang['deaccent_o_1']     = 'एक्सेंट काढून टाका';
 138 $lang['deaccent_o_2']     = 'रोमन लिपित बदला';
 139 $lang['gdlib_o_0']       = 'GD Lib उपलब्ध नाही';
 140 $lang['gdlib_o_1']       = 'आवृत्ती १.x';
 141 $lang['gdlib_o_2']       = 'आपोआप ओळखा';
 142 $lang['rss_type_o_rss']    = 'RSS 0.91';
 143 $lang['rss_type_o_rss1']    = 'RSS 1.0';
 144 $lang['rss_type_o_rss2']    = 'RSS 2.0';
 145 $lang['rss_type_o_atom']    = 'Atom 0.3';
 146 $lang['rss_type_o_atom1']   = 'Atom 1.0';
 147 $lang['rss_content_o_abstract'] = 'सारांश';
 148 $lang['rss_content_o_diff']  = 'एकत्रित फरक';
 149 $lang['rss_content_o_htmldiff'] = 'HTML पद्धतीचा फरकांचा तक्ता';
 150 $lang['rss_content_o_html']  = 'पानाचा पूर्ण HTML मजकूर';
 151 $lang['rss_linkto_o_diff']   = 'फरक दृश्य';
 152 $lang['rss_linkto_o_page']   = 'उजळणी केलेले पान';
 153 $lang['rss_linkto_o_rev']   = 'आवृत्त्यांची यादी';
 154 $lang['rss_linkto_o_current'] = 'सद्य पान';
 155 $lang['compression_o_0']    = 'काही नाही';
 156 $lang['compression_o_gz']   = 'gzip';
 157 $lang['compression_o_bz2']   = 'bz2';
 158 $lang['xsendfile_o_0']     = 'वापरू नका';
 159 $lang['xsendfile_o_1']     = 'lighttpd चा प्रोप्रायटरी शीर्षक (हेडर)';
 160 $lang['xsendfile_o_2']     = 'स्टॅण्डर्ड X-sendfile शीर्षक';
 161 $lang['xsendfile_o_3']     = ' Nginx चा प्रोप्रायटरी Accel-Redirect शीर्षक';
 162 $lang['showuseras_o_loginname'] = 'लॉगिन नाम';
 163 $lang['showuseras_o_username'] = 'सदस्याचे पूर्ण नाव';
 164 $lang['showuseras_o_email']  = 'सदस्याचा ईमेल ( मेल सुरक्षिततेच्या सेटिंग अनुसार दुर्बोध केलेला ) ';
 165 $lang['showuseras_o_email_link'] = 'सदस्याचा ईमेल maito: लिंक  स्वरूपात';
 166 $lang['useheading_o_0']    = 'कधीच नाही';
 167 $lang['useheading_o_navigation'] = 'फ़क्त मार्गदर्शन';
 168 $lang['useheading_o_content'] = 'फ़क्त विकी मजकूर';
 169 $lang['useheading_o_1']    = 'नेहमी';