[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/config/lang/ro/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Sergiu Baltariu <s_baltariu@yahoo.com>
  7  * @author Emanuel-Emeric Andrasi <n30@mandrivausers.ro>
  8  * @author Emanuel-Emeric Andraşi <em.andrasi@mandrivausers.ro>
  9  * @author Marius OLAR <olarmariusalex@gmail.com>
 10  */
 11 $lang['menu']         = 'Setări de Configurare';
 12 $lang['error']         = 'Setări nu au fost actualizate datorită unei valori incorecte; verificaţi modificările şi încercaţi din nou. <br /> Valorile incorecte vor apărea într-un chenar roşu.';
 13 $lang['updated']        = 'Setările au fost actualizate cu succes.';
 14 $lang['nochoice']       = '(nici o altă opţiune nu este disponibilă)';
 15 $lang['locked']        = 'Fişierul de setări nu poate fi actualizat. Dacă nu s-a dorit aceasta, asiguraţi-vă că numele şi drepturile de acces ale fişierului de setări localizate sunt corecte.';
 16 $lang['danger']        = 'Pericol: Modificarea aceastei opțiuni poate conduce la imposibilitatea accesării wiki-ului și a meniului de configurare!';
 17 $lang['warning']        = 'Atenție: Modificarea aceastei opțiuni poate duce la evenimente nedorite!';
 18 $lang['security']       = 'Alertă de securitate: Modificarea acestei opțiuni poate prezenta un risc de securitate!';
 19 $lang['_configuration_manager'] = 'Manager Configurare';
 20 $lang['_header_dokuwiki']   = 'Setări DokuWiki';
 21 $lang['_header_plugin']    = 'Setări Plugin-uri';
 22 $lang['_header_template']   = 'Setări Şabloane';
 23 $lang['_header_undefined']   = 'Setări Nedefinite';
 24 $lang['_basic']        = 'Setări de Bază';
 25 $lang['_display']       = 'Setări Afişare';
 26 $lang['_authentication']    = 'Setări Autentificare';
 27 $lang['_anti_spam']      = 'Setări Anti-Spam';
 28 $lang['_editing']       = 'Setări Editare';
 29 $lang['_links']        = 'Setări Legături';
 30 $lang['_media']        = 'Setări Media';
 31 $lang['_advanced']       = 'Setări Avansate';
 32 $lang['_network']       = 'Setări Reţea';
 33 $lang['_msg_setting_undefined'] = 'Nesetat metadata';
 34 $lang['_msg_setting_no_class'] = 'Nesetat class';
 35 $lang['_msg_setting_no_default'] = 'Nici o valoare implicită';
 36 $lang['title']         = 'Titlul wiki';
 37 $lang['start']         = 'Numele paginii de start';
 38 $lang['lang']         = 'Limbă';
 39 $lang['template']       = 'Şablon';
 40 $lang['tagline']        = 'Slogan (dacă templateul suportă opțiunea)';
 41 $lang['sidebar']        = 'Numele paginii barei laterale (dacă templateul suportă opțiunea), câmpul lăsat gol dezactivează bara laterală';
 42 $lang['license']        = 'Sub ce licenţă va fi publicat conţinutul?';
 43 $lang['savedir']        = 'Director pentru salvarea datelor';
 44 $lang['basedir']        = 'Director bază';
 45 $lang['baseurl']        = 'URL bază ';
 46 $lang['cookiedir']       = 'Cale Cookie. Lăsați gol pentru a utiliza baseurl.';
 47 $lang['dmode']         = 'Mod creare director';
 48 $lang['fmode']         = 'Mod creare fişier';
 49 $lang['allowdebug']      = 'Permite depanarea <b>dezactivaţi dacă cu e necesar!</b>';
 50 $lang['recent']        = 'Modificări recente';
 51 $lang['recent_days']      = 'Câte modificări recente să se păstreze?';
 52 $lang['breadcrumbs']      = 'Numărul de "urme" lăsate';
 53 $lang['youarehere']      = 'Structura ierarhică a "urmelor" lăsate';
 54 $lang['fullpath']       = 'Arată calea completă a paginii în subsol';
 55 $lang['typography']      = 'Fă înlocuiri topografice';
 56 $lang['dformat']        = 'Format dată (vezi funcţia PHP <a href="http://php.net/strftime">strftime</a>)';
 57 $lang['signature']       = 'Semnătura';
 58 $lang['showuseras']      = 'Ce se afişează la indicarea utilizatorului care a editat ultimul o pagină';
 59 $lang['toptoclevel']      = 'Primul nivel pentru cuprins';
 60 $lang['tocminheads']      = 'Numărul minim de titluri ce determină dacă se alcătuieşte Tabelul de Cuprins (TOC)';
 61 $lang['maxtoclevel']      = 'Nivelul maxim pentru cuprins';
 62 $lang['maxseclevel']      = 'Nivelul maxim de editare al secţiunii';
 63 $lang['camelcase']       = 'Foloseşte CamelCase pentru legături';
 64 $lang['deaccent']       = 'numedepagină curate';
 65 $lang['useheading']      = 'Foloseşte primul titlu pentru numele paginii';
 66 $lang['sneaky_index']     = 'Implicit, DokuWiki va arăta toate numele de spaţii la vizualizarea indexului. Activând această opţiune vor fi ascunse acelea la care utilizatorul nu are drepturi de citire. Aceasta poate determina ascunderea sub-numelor de spaţii accesibile. Aceasta poate face index-ul inutilizabil cu anumite setări ale ACL';
 67 $lang['hidepages']       = 'Ascunde paginile pereche (expresii regulate)';
 68 $lang['useacl']        = 'Utilizează liste de control al accesului';
 69 $lang['autopasswd']      = 'Parole autogenerate';
 70 $lang['authtype']       = 'Autentificare backend';
 71 $lang['passcrypt']       = 'Metoda de criptare a parolei';
 72 $lang['defaultgroup']     = 'Grup implicit';
 73 $lang['superuser']       = 'Superuser - un grup sau un utilizator cu acces complet la toate paginile şi funcţiile indiferent de setările ACL';
 74 $lang['manager']        = 'Manager - un grup sau un utilizator cu acces la anumite funcţii de management';
 75 $lang['profileconfirm']    = 'Confirmă schimbarea profilului cu parola';
 76 $lang['rememberme']      = 'Permiteţi cookies permanente la login (ţine-mă minte)';
 77 $lang['disableactions']    = 'Dezactivează acţiunile DokuWiki';
 78 $lang['disableactions_check'] = 'Verifică';
 79 $lang['disableactions_subscription'] = 'Subscrie/Anulează subscrierea';
 80 $lang['disableactions_wikicode'] = 'Vizualizează sursa/Export Raw';
 81 $lang['disableactions_other'] = 'Alte acţiuni (separate prin virgulă)';
 82 $lang['auth_security_timeout'] = 'Timpul de expirare al Autentificării Securizate (secunde)';
 83 $lang['securecookie']     = 'Cookies-urile setate via HTTPS să fie trimise doar via HTTPS de către browser? Dezactivaţi această opţiune numai când login-ul wiki-ului este securizat cu SSL dar navigarea wiki-ului se realizează nesecurizat.';
 84 $lang['remote']        = 'Activează sistemul remote API. Acesta permite altor aplicații să acceseze wiki-ul via XML-RPC sau alte mecanisme.';
 85 $lang['remoteuser']      = 'Restricționează accesul sistemului remote API la grupurile sau utilizatorii următori (separați prin virgulă). Lăsați câmpul gol pentru a da acces către toți.';
 86 $lang['usewordblock']     = 'Blochează spam-ul pe baza listei de cuvinte';
 87 $lang['relnofollow']      = 'Folosiţi rel="nofollow" pentru legăturile externe';
 88 $lang['indexdelay']      = 'Timpul de întârziere înainte de indexare (sec)';
 89 $lang['mailguard']       = 'Adrese de email acoperite';
 90 $lang['iexssprotect']     = 'Verifică fişierele încărcate pentru posibil cod periculos JavaScript sau HTML';
 91 $lang['usedraft']       = 'Salvează automat o schiţă în timpul editării';
 92 $lang['locktime']       = 'Durata maximă pentru blocarea fişierelor (secunde)';
 93 $lang['cachetime']       = 'Durata maximă pentru cache (secunde)';
 94 $lang['target____wiki']    = 'Fereastra ţintă pentru legăturile interne';
 95 $lang['target____interwiki']  = 'Fereastra ţintă pentru legăturile interwiki';
 96 $lang['target____extern']   = 'Fereastra ţintă pentru legăturile externe';
 97 $lang['target____media']    = 'Fereastra ţintă pentru legăturile media';
 98 $lang['target____windows']   = 'Fereastra ţintă pentru legăturile windows';
 99 $lang['mediarevisions']    = 'Activare Revizii Media?';
 100 $lang['refcheck']       = 'Verificare referinţă media';
 101 $lang['gdlib']         = 'Versiunea GD Lib';
 102 $lang['im_convert']      = 'Calea către instrumentul de conversie ImageMagick';
 103 $lang['jpg_quality']      = 'Calitatea compresiei JPG (0-100)';
 104 $lang['fetchsize']       = 'Dimensiunea maximă (byte) pe care fetch.php poate să descarce din exterior';
 105 $lang['subscribers']      = 'Activează suportul pentru subscrierea paginii';
 106 $lang['subscribe_time']    = 'Timpul după care lista de abonare şi digestie sunt trimise (sec); Aceasta ar trebui să fie mai mic decât timpul specificat în recent_days.';
 107 $lang['notify']        = 'Trimite notificări privind modificările pe această adresă de email';
 108 $lang['registernotify']    = 'Trimite informare noilor utilizatori înregistraţi pe această adresă de email';
 109 $lang['mailfrom']       = 'Adresa de email utilizată pentru mailuri automate';
 110 $lang['mailprefix']      = 'Prefix subiect e-mail de folosit pentru mail-uri automate';
 111 $lang['sitemap']        = 'Generează Google sitemap (zile)';
 112 $lang['rss_type']       = 'Tip flux XML';
 113 $lang['rss_linkto']      = 'Fluxul XML se leagă la';
 114 $lang['rss_content']      = 'Ce să afişez în obiectele fluxurilor XML';
 115 $lang['rss_update']      = 'Intervalul de actualizare a fluxului XML (sec)';
 116 $lang['rss_show_summary']   = 'Fluxul XML arată rezumat în titlu';
 117 $lang['rss_media']       = 'Ce fel de modificări ar trebui afișate în fluxul XML?';
 118 $lang['updatecheck']      = 'Verificare actualizări şi avertismente privind securitatea? DokuWiki trebuie să contacteze update.dokuwiki.org pentru această facilitate.';
 119 $lang['userewrite']      = 'Folosire URL-uri "nice"';
 120 $lang['useslash']       = 'Foloseşte slash-ul ca separator de spaţii de nume în URL-uri';
 121 $lang['sepchar']        = 'Separator cuvinte în numele paginii';
 122 $lang['canonical']       = 'Foloseşte URL-uri canonice';
 123 $lang['fnencode']       = 'Metoda de encodare a numelor fişierelor non-ASCII.';
 124 $lang['autoplural']      = 'Verifică formele de plural în legături';
 125 $lang['compression']      = 'Metoda de criptare a fişierelor pod';
 126 $lang['gzip_output']      = 'Foloseşte gzip pentru codarea conţinutului xhtml';
 127 $lang['compress']       = 'Compactează codul CSS şi javascript produs';
 128 $lang['cssdatauri']      = 'Dimensiunea în octeți până la care imaginile regasite în fișierele CSS ar trebui să fie incluse direct în stylesheet pentru a reduce supraîncărcarea antetului cererii HTTP. Această tehnică nu va funcționa în IE < 8! <code>400</code> până la <code>600</code> octeți sunt suficienți. Introduceți <code>0</code> pentru a dezactiva această opțiune.';
 129 $lang['send404']        = 'Trimite mesajul "HTTP 404/Page Not Found" pentru paginile inexistente';
 130 $lang['broken_iua']      = 'Funcţia ignore_user_abort nu funcţionează pe sistemul dumneavoastră? Aceasta poate determina nefuncţionarea indexului de căutare. IIS+PHP/CGI sunt cunoscute ca fiind nefuncţionale. Mai multe detalii găsiţi la <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">Bug 852</a>';
 131 $lang['xsendfile']       = 'Folosiţi header-ul X-Send pentru a-i permite serverului web să trimită fişiere statice? Serverul web trebuie să permită aceasta.';
 132 $lang['renderer_xhtml']    = 'Motorul de randare principal folosit pentru afişarea wiki în format xhtml';
 133 $lang['renderer__core']    = '%s (nucleu dokuwiki)';
 134 $lang['renderer__plugin']   = '%s (plugin)';
 135 $lang['proxy____host']     = 'Nume server Proxy';
 136 $lang['proxy____port']     = 'Port Proxy';
 137 $lang['proxy____user']     = 'Nume utilizator Proxy';
 138 $lang['proxy____pass']     = 'Parolă Proxy';
 139 $lang['proxy____ssl']     = 'Foloseşte SSL pentru conectare la Proxy';
 140 $lang['proxy____except']    = 'Expresie regulară de potrivit cu URL-uri pentru care proxy-ul trebuie păsuit.';
 141 $lang['license_o_']      = 'Nici una aleasă';
 142 $lang['typography_o_0']    = 'nimic';
 143 $lang['typography_o_1']    = 'Numai ghilimele duble';
 144 $lang['typography_o_2']    = 'Toate ghilimelele (s-ar putea să nu fucţioneze întotdeauna)';
 145 $lang['userewrite_o_0']    = 'nimic';
 146 $lang['userewrite_o_1']    = '.htaccess';
 147 $lang['userewrite_o_2']    = 'DokuWiki intern';
 148 $lang['deaccent_o_0']     = 'închis';
 149 $lang['deaccent_o_1']     = 'înlătură accentele';
 150 $lang['deaccent_o_2']     = 'romanizează';
 151 $lang['gdlib_o_0']       = 'biblioteca GD Lib nu este disponibilă';
 152 $lang['gdlib_o_1']       = 'Versiunea 1.x';
 153 $lang['gdlib_o_2']       = 'Detectare automată';
 154 $lang['rss_type_o_rss']    = 'RSS 0.91';
 155 $lang['rss_type_o_rss1']    = 'RSS 1.0';
 156 $lang['rss_type_o_rss2']    = 'RSS 2.0';
 157 $lang['rss_type_o_atom']    = 'Atom 0.3';
 158 $lang['rss_type_o_atom1']   = 'Atom 1.0';
 159 $lang['rss_content_o_abstract'] = 'Abstract';
 160 $lang['rss_content_o_diff']  = 'Diferenţe unificate';
 161 $lang['rss_content_o_htmldiff'] = 'Tabel diferenţe în format HTML';
 162 $lang['rss_content_o_html']  = 'Conţinut pagină complet HTML';
 163 $lang['rss_linkto_o_diff']   = 'vizualizare diferenţe';
 164 $lang['rss_linkto_o_page']   = 'pagina revizuită';
 165 $lang['rss_linkto_o_rev']   = 'lista revizuirilor';
 166 $lang['rss_linkto_o_current'] = 'pagina curentă';
 167 $lang['compression_o_0']    = 'nici una';
 168 $lang['compression_o_gz']   = 'gzip';
 169 $lang['compression_o_bz2']   = 'bz2';
 170 $lang['xsendfile_o_0']     = 'nu se foloseşte';
 171 $lang['xsendfile_o_1']     = 'Header proprietar lighttpd (înaintea versiunii 1.5)';
 172 $lang['xsendfile_o_2']     = 'Header standard X-Sendfile';
 173 $lang['xsendfile_o_3']     = 'Header proprietar Nginx X-Accel-Redirect';
 174 $lang['showuseras_o_loginname'] = 'Numele de login';
 175 $lang['showuseras_o_username'] = 'Numele complet al utilizatorului';
 176 $lang['showuseras_o_email']  = 'Adresa de e-mail a utilizatorului (mascată conform setărilor de protecţie)';
 177 $lang['showuseras_o_email_link'] = 'Adresa de e-mail a utilizatorului ca mailto: link';
 178 $lang['useheading_o_0']    = 'Niciodată';
 179 $lang['useheading_o_navigation'] = 'Doar navigare';
 180 $lang['useheading_o_content'] = 'Doar conţinutul Wiki';
 181 $lang['useheading_o_1']    = 'Întotdeauna';
 182 $lang['readdircache']     = 'Vârsta maximă depozitare readdir (sec)';