[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/config/lang/sl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * Slovenian language file
  7  *
  8  * @author Dejan Levec <webphp@gmail.com>
  9  * @author Boštjan Seničar <senicar@gmail.com>
 10  * @author Gregor Skumavc (grega.skumavc@gmail.com)
 11  * @author Matej Urbančič (mateju@svn.gnome.org)
 12  */
 13 $lang['menu']         = 'Splošne nastavitve';
 14 $lang['error']         = 'Nastavitve niso shranjene zaradi neveljavne vrednosti.<br />Neveljavna vrednost je označena z rdečim robom vnosnega polja.';
 15 $lang['updated']        = 'Nastavitve so uspešno posodobljene.';
 16 $lang['nochoice']       = '(ni drugih možnosti na voljo)';
 17 $lang['locked']        = 'Nastavitvene datoteke ni mogoče posodobiti.<br />Preverite dovoljenja za spreminjanje in ime nastavitvene datoteke.';
 18 $lang['danger']        = 'Opozorilo: spreminjanje te možnosti lahko povzroči težave v delovanju sistema wiki.';
 19 $lang['warning']        = 'Opozorilo: spreminjanje te možnosti lahko vpliva na pravilno delovanje sistema wiki.';
 20 $lang['security']       = 'Varnostno opozorilo: spreminjanje te možnosti lahko vpliva na varnost sistema.';
 21 $lang['_configuration_manager'] = 'Upravljalnik nastavitev';
 22 $lang['_header_dokuwiki']   = 'Nastavitve DokuWiki';
 23 $lang['_header_plugin']    = 'Nastavitve vstavkov';
 24 $lang['_header_template']   = 'Nastavitve predlog';
 25 $lang['_header_undefined']   = 'Neopredeljene nastavitve';
 26 $lang['_basic']        = 'Osnovne nastavitve';
 27 $lang['_display']       = 'Nastavitve prikazovanja';
 28 $lang['_authentication']    = 'Nastavitve overjanja';
 29 $lang['_anti_spam']      = 'Nastavitve neželenih sporočil (Anti-Spam)';
 30 $lang['_editing']       = 'Nastavitve urejanja';
 31 $lang['_links']        = 'Nastavitve povezav';
 32 $lang['_media']        = 'Predstavne nastavitve';
 33 $lang['_advanced']       = 'Napredne nastavitve';
 34 $lang['_network']       = 'Omrežne nastavitve';
 35 $lang['_msg_setting_undefined'] = 'Ni nastavitvenih metapodatkov.';
 36 $lang['_msg_setting_no_class'] = 'Ni nastavitvenega razreda.';
 37 $lang['_msg_setting_no_default'] = 'Ni privzete vrednosti.';
 38 $lang['title']         = 'Naslov Wiki spletišča';
 39 $lang['start']         = 'Ime začetne strani wiki';
 40 $lang['lang']         = 'Jezik vmesnika';
 41 $lang['template']       = 'Predloga';
 42 $lang['tagline']        = 'Označna vrstica (ob podpori predloge)';
 43 $lang['sidebar']        = 'Ime strani stranske vrstice (ob podpori predloge); prazno polje onemogoči stransko vrstico.';
 44 $lang['license']        = 'Pod pogoji katerega dovoljenja je objavljena vsebina?';
 45 $lang['savedir']        = 'Mapa za shranjevanje podatkov';
 46 $lang['basedir']        = 'Pot do strežnika (npr. /dokuwiki/). Prazno polje določa samodejno zaznavanje';
 47 $lang['baseurl']        = 'Naslov URL strežnika (npr. http://www.streznik.si). Prazno polje določa samodejno zaznavanje';
 48 $lang['cookiedir']       = 'Pot do piškotka. Prazno polje določa uporabo osnovnega naslova (baseurl)';
 49 $lang['dmode']         = 'Način ustvarjanja map';
 50 $lang['fmode']         = 'Način ustvarjanja datotek';
 51 $lang['allowdebug']      = 'Dovoli razhroščevanje (po potrebi!)';
 52 $lang['recent']        = 'Nedavne spremembe';
 53 $lang['recent_days']      = 'Koliko nedavnih sprememb naj se ohrani (v dnevih)';
 54 $lang['breadcrumbs']      = 'Število drobtinic poti';
 55 $lang['youarehere']      = 'Hierarhične drobtinice poti';
 56 $lang['fullpath']       = 'Pokaži polno pot strani v nogi strani';
 57 $lang['typography']      = 'Omogoči tipografske zamenjave';
 58 $lang['dformat']        = 'Oblika zapisa časa (funkcija PHP <a href="http://php.net/strftime">strftime</a>)';
 59 $lang['signature']       = 'Podpis';
 60 $lang['showuseras']      = 'Kaj prikazati za prikaz uporabnika, ki je zadnji urejal stran';
 61 $lang['toptoclevel']      = 'Vrhnja raven kazala';
 62 $lang['tocminheads']      = 'Najmanjše število naslovov za izgradnjo kazala';
 63 $lang['maxtoclevel']      = 'Najvišja raven kazala';
 64 $lang['maxseclevel']      = 'Največja raven urejanja odseka';
 65 $lang['camelcase']       = 'Uporabi EnoBesedni zapisa za povezave';
 66 $lang['deaccent']       = 'Počisti imena strani';
 67 $lang['useheading']      = 'Uporabi prvi naslov za ime strani';
 68 $lang['sneaky_index']     = 'Privzeto pokaže sistem DokuWiki vse imenske prostore v pogledu kazala. Z omogočanjem te možnosti bodo skriti vsi imenski prostori, v katere prijavljen uporabnik nima dovoljenj dostopa. S tem je mogoče preprečiti dostop do podrejenih strani. Možnost lahko vpliva na uporabnost nastavitev nadzora dostopa ACL.';
 69 $lang['hidepages']       = 'Skrij skladne strani (logični izraz)';
 70 $lang['useacl']        = 'Uporabi seznam nadzora dostopa (ACL)';
 71 $lang['autopasswd']      = 'Samodejno ustvari gesla';
 72 $lang['authtype']       = 'Ozadnji način overitve';
 73 $lang['passcrypt']       = 'Način šifriranja gesel';
 74 $lang['defaultgroup']     = 'Privzeta skupina';
 75 $lang['superuser']       = 'Skrbnik - skupina, uporabnik ali z vejico ločen seznam uporabnik1,@skupina1,uporabnik2 s polnim dostopom do vseh strani in možnosti, neodvisno od nastavitev nadzora dostopa ACL';
 76 $lang['manager']        = 'Upravljavec - skupina, uporabnik ali z vejico ločen seznam uporabnik1,@skupina1,uporabnik2 z dovoljenji za dostop do nekaterih možnosti upravljanja';
 77 $lang['profileconfirm']    = 'Potrdi spremembe profila z geslom';
 78 $lang['rememberme']      = 'Dovoli trajne prijavne piškotke (trajno pomnenje prijave)';
 79 $lang['disableactions']    = 'Onemogoči dejanja DokuWiki';
 80 $lang['disableactions_check'] = 'Preveri';
 81 $lang['disableactions_subscription'] = 'Naročanje/Preklic naročnine';
 82 $lang['disableactions_wikicode'] = 'Pogled izvorne kode/Surovi izvoz';
 83 $lang['disableactions_other'] = 'Druga dejanja (z vejico ločen seznam)';
 84 $lang['auth_security_timeout'] = 'Varnostna časovna omejitev overitve (v sekundah)';
 85 $lang['securecookie']     = 'Ali naj se piškotki poslani preko varne povezave HTTPS v brskalniku pošiljajo le preko HTTPS? Onemogočanje možnosti je priporočljivo le takrat, ko je prijava varovana s protokolom SSL, brskanje po strani pa ni posebej zavarovano.';
 86 $lang['usewordblock']     = 'Zaustavi neželeno besedilo glede na seznam besed';
 87 $lang['relnofollow']      = 'Uporabni možnost rel="nofollow" pri zunanjih povezavah';
 88 $lang['indexdelay']      = 'Časovni zamik pred ustvarjanjem kazala (v sekundah)';
 89 $lang['mailguard']       = 'Šifriraj elektronske naslove';
 90 $lang['iexssprotect']     = 'Preveri poslane datoteke za zlonamerno kodo JavaScript ali HTML';
 91 $lang['usedraft']       = 'Samodejno shrani osnutek med urejanjem strani';
 92 $lang['locktime']       = 'Največja dovoljena starost datotek zaklepa (v sekundah)';
 93 $lang['cachetime']       = 'Največja dovoljena starost predpomnilnika (v sekundah)';
 94 $lang['target____wiki']    = 'Ciljno okno za notranje povezave';
 95 $lang['target____interwiki']  = 'Ciljno okno za notranje wiki povezave';
 96 $lang['target____extern']   = 'Ciljno okno za zunanje povezave';
 97 $lang['target____media']    = 'Ciljno okno za predstavne povezave';
 98 $lang['target____windows']   = 'Ciljno okno za povezave oken';
 99 $lang['mediarevisions']    = 'Ali naj se omogočijo objave predstavnih vsebin?';
 100 $lang['refcheck']       = 'Preverjanje sklica predstavnih datotek';
 101 $lang['gdlib']         = 'Različica GD Lib';
 102 $lang['im_convert']      = 'Pot do orodja za pretvarjanje slik ImageMagick';
 103 $lang['jpg_quality']      = 'Kakovost stiskanja datotek JPG (0-100)';
 104 $lang['fetchsize']       = 'največja dovoljena velikost zunanjega prejemanja z datoteko fetch.php (v bajtih)';
 105 $lang['subscribers']      = 'Omogoči podporo naročanju na strani';
 106 $lang['subscribe_time']    = 'Čas po katerem so poslani povzetki sprememb (v sekundah); Vrednost mora biti krajša od časa, ki je določen z nedavno_dni.';
 107 $lang['notify']        = 'Pošlji obvestila o spremembah na določen elektronski naslov';
 108 $lang['registernotify']    = 'Pošlji obvestila o novih vpisanih uporabnikih na določen elektronski naslov';
 109 $lang['mailfrom']       = 'Elektronski naslov za samodejno poslana sporočila';
 110 $lang['mailprefix']      = 'Predpona zadeve elektronskega sporočila za samodejna sporočila.';
 111 $lang['sitemap']        = 'Ustvari Google kazalo strani (v dnevih)';
 112 $lang['rss_type']       = 'Vrsta virov XML';
 113 $lang['rss_linkto']      = 'XML viri so povezani z';
 114 $lang['rss_content']      = 'Kaj prikazati med predmeti virov XML?';
 115 $lang['rss_update']      = 'Časovni razmik posodobitve virov XML (v sekundah)';
 116 $lang['rss_show_summary']   = 'Viri XML so povzeti v naslovu';
 117 $lang['updatecheck']      = 'Ali naj sistem preveri za posodobitve in varnostna opozorila.';
 118 $lang['userewrite']      = 'Uporabi olepšan zapis naslovov URL';
 119 $lang['useslash']       = 'Uporabi poševnico kot ločilnik imenskih prostorov v naslovih URL';
 120 $lang['sepchar']        = 'Ločilnik besed imen strani';
 121 $lang['canonical']       = 'Uporabi polni kanonični zapis naslova URL';
 122 $lang['fnencode']       = 'Način kodiranja ne-ASCII imen datotek.';
 123 $lang['autoplural']      = 'Preveri množinske oblike povezav';
 124 $lang['compression']      = 'Način stiskanja za arhivirane datoteke';
 125 $lang['gzip_output']      = 'Uporabi stiskanje gzip vsebine za xhtml';
 126 $lang['compress']       = 'Združi odvod CSS in JavaScript v brskalniku';
 127 $lang['cssdatauri']      = 'Velikost sklicanih slik v bajtih, ki so navedene v datotekah CSS za zmanjšanje zahtev osveževanja strežnika HTTP. Ustrezne vrednosti so <code>400</code> do <code>600</code> bajtov. Vrednost <code>0</code> onemogoči možnost.';
 128 $lang['send404']        = 'Pošlji "HTTP 404/Strani ni mogoče najti" pri dostopu do neobstoječih strani';
 129 $lang['broken_iua']      = 'Ali je možnost ignore_user_abort okvarjena na sistemu? Napaka lahko vpliva na delovanje iskalnika. Napake so pogoste ob uporabi IIS+PHP/CGI. Več o tem si je mogoče prebrati v <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">poročilu o hrošču 852</a>.';
 130 $lang['xsendfile']       = 'Uporabi glavo X-Sendfile za prejemanje statičnih datotek. Spletni strežnik mora možnost podpirati.';
 131 $lang['renderer_xhtml']    = 'Izrisovalnik za odvod Wiki strani (xhtml)';
 132 $lang['renderer__core']    = '%s (jedro dokuwiki)';
 133 $lang['renderer__plugin']   = '%s (vstavek)';
 134 $lang['proxy____host']     = 'Ime posredniškega strežnika';
 135 $lang['proxy____port']     = 'Vrata posredniškega strežnika';
 136 $lang['proxy____user']     = 'Uporabniško ime posredniškega strežnika';
 137 $lang['proxy____pass']     = 'Geslo posredniškega strežnika';
 138 $lang['proxy____ssl']     = 'Uporabi varno povezavo SSL za povezavo z posredniškim strežnikom';
 139 $lang['proxy____except']    = 'Logični izrazi morajo biti skladni z naslovi URL, ki gredo mimo posredniškega strežnika.';
 140 $lang['license_o_']      = 'Ni izbranega dovoljenja';
 141 $lang['typography_o_0']    = 'brez';
 142 $lang['typography_o_1']    = 'izloči enojne narekovaje';
 143 $lang['typography_o_2']    = 'z enojnimi narekovaji (lahko včasih ne deluje)';
 144 $lang['userewrite_o_0']    = 'brez';
 145 $lang['userewrite_o_1']    = '.htaccess';
 146 $lang['userewrite_o_2']    = 'notranji DokuWiki';
 147 $lang['deaccent_o_0']     = 'onemogočeno';
 148 $lang['deaccent_o_1']     = 'odstrani naglasne oznake';
 149 $lang['deaccent_o_2']     = 'pretvori v romanski zapis';
 150 $lang['gdlib_o_0']       = 'Knjižnica GD Lib ni na voljo';
 151 $lang['gdlib_o_1']       = 'Različica 1.x';
 152 $lang['gdlib_o_2']       = 'Samodejno zaznavanje';
 153 $lang['rss_type_o_rss']    = 'RSS 0.91';
 154 $lang['rss_type_o_rss1']    = 'RSS 1.0';
 155 $lang['rss_type_o_rss2']    = 'RSS 2.0';
 156 $lang['rss_type_o_atom']    = 'Atom 0.3';
 157 $lang['rss_type_o_atom1']   = 'Atom 1.0';
 158 $lang['rss_content_o_abstract'] = 'Povzetek';
 159 $lang['rss_content_o_diff']  = 'Poenotena primerjava';
 160 $lang['rss_content_o_htmldiff'] = 'HTML oblikovana preglednica primerjave';
 161 $lang['rss_content_o_html']  = 'Polna HTML vsebina strani';
 162 $lang['rss_linkto_o_diff']   = 'primerjalni pogled';
 163 $lang['rss_linkto_o_page']   = 'pregledana stran';
 164 $lang['rss_linkto_o_rev']   = 'seznam pregledovanj';
 165 $lang['rss_linkto_o_current'] = 'trenutna stran';
 166 $lang['compression_o_0']    = 'brez';
 167 $lang['compression_o_gz']   = 'gzip';
 168 $lang['compression_o_bz2']   = 'bz2';
 169 $lang['xsendfile_o_0']     = 'ne uporabi';
 170 $lang['xsendfile_o_1']     = 'lastniška glava lighttpd (pred različico 1.5)';
 171 $lang['xsendfile_o_2']     = 'običajna glava X-Sendfile';
 172 $lang['xsendfile_o_3']     = 'lastniška glava Nginx X-Accel-Redirect';
 173 $lang['showuseras_o_loginname'] = 'Prijavno ime';
 174 $lang['showuseras_o_username'] = 'Polno ime uporabnika';
 175 $lang['showuseras_o_email']  = 'Elektronski naslov uporabnika (šifriran po določilih varovanja)';
 176 $lang['showuseras_o_email_link'] = 'Elektronski naslov uporabnika kot povezava mailto:';
 177 $lang['useheading_o_0']    = 'nikoli';
 178 $lang['useheading_o_navigation'] = 'le za krmarjenje';
 179 $lang['useheading_o_content'] = 'le za vsebino Wiki';
 180 $lang['useheading_o_1']    = 'vedno';
 181 $lang['readdircache']     = 'Največja dovoljena starost predpomnilnika prebranih map (v sekundah)';