[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/extension/lang/bg/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Kiril <neohidra@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['menu']         = 'Диспечер на приставки';
  9 $lang['tab_plugins']      = 'Инсталирани приставки';
 10 $lang['tab_templates']     = 'Инсталирани шаблони';
 11 $lang['tab_search']      = 'Търсене и инсталиране';
 12 $lang['tab_install']      = 'Ръчно инсталиране';
 13 $lang['notimplemented']    = 'Функционалността все още не реализирана';
 14 $lang['notinstalled']     = 'Приставката не е инсталирана';
 15 $lang['alreadyenabled']    = 'Приставката е включена';
 16 $lang['alreadydisabled']    = 'Приставката е изключена';
 17 $lang['pluginlistsaveerror']  = 'Възникна грешка при записването на списъка с приставки';
 18 $lang['unknownauthor']     = 'Неизвестен автор';
 19 $lang['unknownversion']    = 'Неизвестна версия';
 20 $lang['btn_info']       = 'Повече информация';
 21 $lang['btn_update']      = 'Актуализиране';
 22 $lang['btn_uninstall']     = 'Деинсталиране';
 23 $lang['btn_enable']      = 'Включване';
 24 $lang['btn_disable']      = 'Изключване';
 25 $lang['btn_install']      = 'Инсталиране';
 26 $lang['btn_reinstall']     = 'Преинсталиране';
 27 $lang['js']['reallydel']    = 'Наистина ли желаете приставката да бъде деинсталирана?';
 28 $lang['js']['display_viewoptions'] = 'Филтриране:';
 29 $lang['js']['display_enabled'] = 'включени';
 30 $lang['js']['display_disabled'] = 'изключени';
 31 $lang['js']['display_updatable'] = 'с налични актуализации';
 32 $lang['search_for']      = 'Търсене за приставки:';
 33 $lang['search']        = 'Търсене';
 34 $lang['extensionby']      = '<strong>%s</strong> от %s';
 35 $lang['popularity']      = 'Популярност: %s%%';
 36 $lang['homepage_link']     = 'Документи';
 37 $lang['tags']         = 'Етикети:';
 38 $lang['author_hint']      = 'Търсене за други приставки от този автор';
 39 $lang['installed']       = 'Инсталирано:';
 40 $lang['downloadurl']      = 'Сваляне от URL:';
 41 $lang['repository']      = 'Хранилище:';
 42 $lang['unknown']        = '<em>неизвестно</em>';
 43 $lang['installed_version']   = 'Инсталирана версия:';
 44 $lang['install_date']     = 'Посл. актуализиране:';
 45 $lang['available_version']   = 'Налична версия:';
 46 $lang['compatible']      = 'Съвместимост с:';
 47 $lang['depends']        = 'Изисква:';
 48 $lang['similar']        = 'Наподобява:';
 49 $lang['conflicts']       = 'В кофликт с:';
 50 $lang['donate']        = 'Харесва ли ви?';
 51 $lang['donate_action']     = 'Купете на автора кафе!';
 52 $lang['repo_retry']      = 'Повторен опит';
 53 $lang['provides']       = 'Осигурява:';
 54 $lang['status']        = 'Състояние:';
 55 $lang['status_installed']   = 'инсталирана';
 56 $lang['status_not_installed'] = 'неинсталирана';
 57 $lang['status_protected']   = 'защитена';
 58 $lang['status_enabled']    = 'включена';
 59 $lang['status_disabled']    = 'изключена';
 60 $lang['status_plugin']     = 'приставка';
 61 $lang['status_template']    = 'шаблон';
 62 $lang['msg_enabled']      = 'Приставката "%s" е включена';
 63 $lang['msg_disabled']     = 'Приставката "%s" е изключена';
 64 $lang['msg_delete_success']  = 'Приставката "%s" е деинсталирана';
 65 $lang['msg_delete_failed']   = 'Деинсталирането на приставката "%s" се провали ';
 66 $lang['msg_template_install_success'] = 'Шаблонът "%s" е инсталиран успешно';
 67 $lang['msg_template_update_success'] = 'Шаблонът "%s" е актуализиран успешно';
 68 $lang['msg_plugin_install_success'] = 'Приставката "%s" е инсталирана успешно';
 69 $lang['msg_plugin_update_success'] = 'Приставката "%s" е актуализирана успешно';
 70 $lang['msg_upload_failed']   = 'Качването на файлът се провали';
 71 $lang['missing_dependency']  = '<strong>Изискван компонент липсва или е изключен:</strong> %s';
 72 $lang['security_issue']    = '<strong>Проблем със сигурността:</strong> %s';
 73 $lang['security_warning']   = '<strong>Предупреждние за сигурността:</strong> %s';
 74 $lang['update_available']   = '<strong>Актуализация:</strong> Налична е нова версия - %s';
 75 $lang['wrong_folder']     = '<strong>Некоректно инсталирана приставка:</strong> Преименувайте директорията "%s" на "%s".';
 76 $lang['error_badurl']     = 'URL адресите трябва да започват с http или https';
 77 $lang['error_dircreate']    = 'Създаването на временна поапка за получаване на файла не е възможно';
 78 $lang['error_download']    = 'Невъзможност за сваляне на файл: %s';
 79 $lang['noperms']        = 'Директория на разширението не е достъпна за писане';
 80 $lang['notplperms']      = 'Директория на шаблона не е достъпна за писане';
 81 $lang['nopluginperms']     = 'Директория на приставката не е достъпна за писане';
 82 $lang['install_url']      = 'Инсталиране от URL:';
 83 $lang['install_upload']    = 'Качване:';
 84 $lang['repo_error']      = 'Няма връзка с хранилището на добавката. Проверете възможна ли е комуникацията www.dokuwiki.org и прокси настройките.';