[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/extension/lang/ca/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Adolfo Jayme Barrientos <fito@libreoffice.org>
  7  */
  8 $lang['menu']         = 'Gestor d’extensions';
  9 $lang['tab_plugins']      = 'Connectors instal·lats';
 10 $lang['tab_templates']     = 'Plantilles instal·lades';
 11 $lang['tab_search']      = 'Cerca i instal·la';
 12 $lang['tab_install']      = 'Instal·lació manual';
 13 $lang['notimplemented']    = 'Encara no s’ha implementat aquesta prestació';
 14 $lang['notinstalled']     = 'No s’ha instal·lat aquesta extensió';
 15 $lang['alreadyenabled']    = 'Ja s’ha activat aquesta extensió';
 16 $lang['alreadydisabled']    = 'Ja s’ha desactivat aquesta extensió';
 17 $lang['pluginlistsaveerror']  = 'S’ha produït un error en desar la llista de connectors';
 18 $lang['unknownauthor']     = 'Autor desconegut';
 19 $lang['unknownversion']    = 'Versió desconeguda';
 20 $lang['btn_info']       = 'Mostra’n més informació';
 21 $lang['btn_update']      = 'Actualitza';
 22 $lang['btn_uninstall']     = 'Desinstal·la';
 23 $lang['btn_enable']      = 'Activa';
 24 $lang['btn_disable']      = 'Desactiva';
 25 $lang['btn_install']      = 'Instal·la';
 26 $lang['btn_reinstall']     = 'Reinstal·la';
 27 $lang['js']['reallydel']    = 'Esteu segur que voleu desinstal·lar aquesta extensió?';
 28 $lang['js']['display_viewoptions'] = 'Opcions de visualització:';
 29 $lang['js']['display_enabled'] = 'activat';
 30 $lang['js']['display_disabled'] = 'desactivat';
 31 $lang['js']['display_updatable'] = 'actualitzable';
 32 $lang['search_for']      = 'Cerca l’extensió:';
 33 $lang['search']        = 'Cerca';
 34 $lang['extensionby']      = '<strong>%s</strong> de %s';
 35 $lang['screenshot']      = 'Captura de pantalla de %s';
 36 $lang['popularity']      = 'Popularitat: %s %%';
 37 $lang['homepage_link']     = 'Documentació';
 38 $lang['bugs_features']     = 'Problemes';
 39 $lang['tags']         = 'Etiquetes:';
 40 $lang['author_hint']      = 'Cerca extensions d’aquest autor';
 41 $lang['installed']       = 'Instal·lat:';
 42 $lang['downloadurl']      = 'URL de baixada:';
 43 $lang['repository']      = 'Repositori:';
 44 $lang['unknown']        = '<em>desconegut</em>';
 45 $lang['installed_version']   = 'Versió instal·lada:';
 46 $lang['install_date']     = 'La darrera actualització:';
 47 $lang['available_version']   = 'Versió disponible:';
 48 $lang['compatible']      = 'Compatible amb:';
 49 $lang['depends']        = 'Depèn de:';
 50 $lang['similar']        = 'Semblant a:';
 51 $lang['conflicts']       = 'Entra en conflicte amb:';
 52 $lang['donate']        = 'Us agrada això?';
 53 $lang['donate_action']     = 'Compreu un cafè a l’autor!';
 54 $lang['repo_retry']      = 'Torna a provar';
 55 $lang['provides']       = 'Proporciona:';
 56 $lang['status']        = 'Estat:';
 57 $lang['status_installed']   = 'instal·lat';
 58 $lang['status_not_installed'] = 'no instal·lat';
 59 $lang['status_protected']   = 'protegit';
 60 $lang['status_enabled']    = 'activat';
 61 $lang['status_disabled']    = 'desactivat';
 62 $lang['status_unmodifiable']  = 'immodificable';
 63 $lang['status_plugin']     = 'connector';
 64 $lang['status_template']    = 'plantilla';
 65 $lang['msg_delete_failed']   = 'Ha fallat la desinstal·lació de l’extensió %s';
 66 $lang['msg_upload_failed']   = 'Ha fallat l’actualització del fitxer';
 67 $lang['security_issue']    = '<strong>Problema de seguretat:</strong> %s  ';
 68 $lang['security_warning']   = '<strong>Avís de seguretat:</strong> %s';
 69 $lang['wrong_folder']     = '<strong>El connector s’ha instal·lat incorrectament:</strong> canvieu el nom del directori del connector «%s» a «%s».  ';
 70 $lang['url_change']      = '<strong>L’URL ha canviat:</strong> l’URL de baixada ha canviat des de la darrera baixada. Reviseu que l’URL nou sigui vàlid abans d’actualitzar l’extensió.<br />Nou: %s<br />Anterior: %s  ';
 71 $lang['error_badurl']     = 'Els URL han de començar per http o https';
 72 $lang['error_download']    = 'No es pot baixar el fitxer: %s';
 73 $lang['install_url']      = 'Instal·la a partir d’un URL:';