[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/extension/lang/cs/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Martin Růžička <martinr@post.cz>
  7  * @author Petr Kajzar <petr.kajzar@lf1.cuni.cz>
  8  * @author Viktor Zavadil <vzavadil@newps.cz>
  9  * @author Jaroslav Lichtblau <jlichtblau@seznam.cz>
 10  * @author Turkislav <turkislav@blabla.com>
 11  */
 12 $lang['menu']         = 'Správa rozšíření';
 13 $lang['tab_plugins']      = 'Instalované moduly';
 14 $lang['tab_templates']     = 'Instalované šablony';
 15 $lang['tab_search']      = 'Vyhledat a instalovat';
 16 $lang['tab_install']      = 'Ruční instalace';
 17 $lang['notimplemented']    = 'Tato vychytávka není dosud implementována';
 18 $lang['notinstalled']     = 'Toto rozšíření není instalováno';
 19 $lang['alreadyenabled']    = 'Toto rozšíření je již povoleno';
 20 $lang['alreadydisabled']    = 'Toto rozšíření je již vypnuto';
 21 $lang['pluginlistsaveerror']  = 'Došlo k chybě při ukládání seznamu zásuvných modulů';
 22 $lang['unknownauthor']     = 'Neznámý autor';
 23 $lang['unknownversion']    = 'Neznámá verze';
 24 $lang['btn_info']       = 'Zobrazit více informací';
 25 $lang['btn_update']      = 'Aktualizovat';
 26 $lang['btn_uninstall']     = 'Odinstalovat';
 27 $lang['btn_enable']      = 'Povolit';
 28 $lang['btn_disable']      = 'Zakázat';
 29 $lang['btn_install']      = 'Instalovat';
 30 $lang['btn_reinstall']     = 'Přeinstalovat';
 31 $lang['js']['reallydel']    = 'Opravdu odinstalovat toto rozšíření?';
 32 $lang['js']['display_viewoptions'] = 'Zobrazit možnosti:';
 33 $lang['js']['display_enabled'] = 'povolené';
 34 $lang['js']['display_disabled'] = 'zakázané';
 35 $lang['js']['display_updatable'] = 'aktualizovatelné';
 36 $lang['search_for']      = 'Hledat rozšíření:';
 37 $lang['search']        = 'Hledat';
 38 $lang['extensionby']      = '<strong>%s</strong> od %s';
 39 $lang['screenshot']      = 'Screenshot %s';
 40 $lang['popularity']      = 'Popularita: %s%%';
 41 $lang['homepage_link']     = 'Dokumenty';
 42 $lang['bugs_features']     = 'Chyby';
 43 $lang['tags']         = 'Štítky:';
 44 $lang['author_hint']      = 'Vyhledat rozšíření podle tohoto autora';
 45 $lang['installed']       = 'Nainstalováno:';
 46 $lang['downloadurl']      = 'URL stahování:';
 47 $lang['repository']      = 'Repozitář:';
 48 $lang['unknown']        = '<em>neznámý</em>';
 49 $lang['installed_version']   = 'Nainstalovaná verze:';
 50 $lang['install_date']     = 'Poslední aktualizace';
 51 $lang['available_version']   = 'Dostupná verze:';
 52 $lang['compatible']      = 'Kompatibilní s:';
 53 $lang['depends']        = 'Závisí na:';
 54 $lang['similar']        = 'Podobný jako:';
 55 $lang['conflicts']       = 'Koliduje s:';
 56 $lang['donate']        = 'Líbí se ti to?';
 57 $lang['donate_action']     = 'Kup autorovi kávu!';
 58 $lang['repo_retry']      = 'Opakovat';
 59 $lang['provides']       = 'Poskytuje:';
 60 $lang['status']        = 'Stav:';
 61 $lang['status_installed']   = 'instalovaný';
 62 $lang['status_not_installed'] = 'nenainstalovaný';
 63 $lang['status_protected']   = 'chráněný';
 64 $lang['status_enabled']    = 'povolený';
 65 $lang['status_disabled']    = 'zakázaný';
 66 $lang['status_unmodifiable']  = 'neměnný';
 67 $lang['status_plugin']     = 'zásuvný modul';
 68 $lang['status_template']    = 'šablona';
 69 $lang['status_bundled']    = 'svázaný';
 70 $lang['msg_enabled']      = 'Zásuvný modul %s povolen';
 71 $lang['msg_disabled']     = 'Zásuvný modul %s zakázán';
 72 $lang['msg_delete_success']  = 'Rozšíření %s odinstalováno';
 73 $lang['msg_delete_failed']   = 'Odinstalování rozšíření %s selhalo';
 74 $lang['msg_template_install_success'] = 'Šablona %s úspěšně nainstalována';
 75 $lang['msg_template_update_success'] = 'Šablona %s úspěšně aktualizována';
 76 $lang['msg_plugin_install_success'] = 'Zásuvný modul %s úspěšně nainstalován.';
 77 $lang['msg_plugin_update_success'] = 'Zásuvný modul %s úspěšně aktualizován.';
 78 $lang['msg_upload_failed']   = 'Nahrávání souboru selhalo';
 79 $lang['msg_nooverwrite']    = 'Rozšíření %s již existuje, proto nebylo přepsáno; pro přepsání zatrhněte příslušnou možnost';
 80 $lang['missing_dependency']  = '<strong>Chybějící nebo zakázaná závislost:</strong> %s';
 81 $lang['security_issue']    = '<strong>Bezpečnostní problém:</strong> %s';
 82 $lang['security_warning']   = '<strong>Bezpečnostní varování:</strong> %s';
 83 $lang['update_available']   = '<strong>Aktualizace:</strong> Je dostupná nová verze %s.';
 84 $lang['wrong_folder']     = '<strong>Zásuvný modul nesprávně nainstalován:</strong> Přejmenujte adresář modulu "%s" na "%s".';
 85 $lang['url_change']      = '<strong>URL se změnila:</strong> URL pro stahování se změnila od poslední aktualizace. Před další aktualizací tohoto rozšíření ověřte správnost nové URL.<br />Nová: %s<br />Stará: %s';
 86 $lang['error_badurl']     = 'Adresy URL by měly začínat s http nebo https';
 87 $lang['error_dircreate']    = 'Nelze vytvořit dočasný adresář pro přijetí stahování';
 88 $lang['error_download']    = 'Nelze stáhnout soubor: %s';
 89 $lang['error_decompress']   = 'Selhalo rozbalení staženého souboru. Toto je nejspíš důsledek poškození souboru při přenosu, zkuste soubor stáhnout znovu; případně nemusel být rozpoznán formát sbaleného souboru a bude třeba přistoupit k ruční instalaci. ';
 90 $lang['error_findfolder']   = 'Nelze rozpoznat adresář pro rozšíření, je třeba stáhnout a instalovat ručně';
 91 $lang['error_copy']      = 'Došlo k chybě kopírování souborů při pokusu nainstalovat soubory do adresáře <em>%s</em>: může být plný disk nebo špatně nastavena přístupová práva. Tato chyba mohla zapříčinit pouze částečnou instalaci zásuvného modulu a uvést wiki do nestabilního stavu.';
 92 $lang['noperms']        = 'Nelze zapisovat do adresáře pro rozšíření';
 93 $lang['notplperms']      = 'Nelze zapisovat do odkládacího adresáře';
 94 $lang['nopluginperms']     = 'Nelze zapisovat do adresáře se zásuvnými moduly';
 95 $lang['git']          = 'Toto rozšíření bylo nainstalováno přes git. Touto cestou ho nejspíš tady aktualizovat nechcete.';
 96 $lang['auth']         = 'Tento ověřovací zásuvný modul není povolen v nastavení, zvažte jeho deaktivaci.';
 97 $lang['install_url']      = 'Nainstalovat z URL:';
 98 $lang['install_upload']    = 'Nahrát rozšíření:';
 99 $lang['repo_error']      = 'Nelze kontaktovat repozitář se zásuvnými moduly. Ujistěte se, že váš server může kontaktovat www.dokuwiki.org a zkontrolujte nastavení proxy.';
 100 $lang['nossl']         = 'Použité PHP pravděpodobně nepodporuje SSL. Stažení mnoha DokuWiki rozšíření nebude fungovat.';