[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/extension/lang/cy/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * Welsh language file for extension plugin
  4  *
  5  * @author Michael Hamann <michael@content-space.de>
  6  * @author Christopher Smith <chris@jalakai.co.uk>
  7  * @author Alan Davies <ben.brynsadler@gmail.com>
  8  */
  9 
 10 $lang['menu']             = 'Rheolwr Estyniadau';
 11 
 12 $lang['tab_plugins']         = 'Ategion a Arsefydlwyd';
 13 $lang['tab_templates']        = 'Templedau a Arsefydlwyd';
 14 $lang['tab_search']          = 'Chwilio ac Arsefydlu';
 15 $lang['tab_install']         = 'Arsefydlu gan Law';
 16 
 17 $lang['notimplemented']        = '\'Dyw\'r nodwedd hon heb ei rhoi ar waith eto';
 18 $lang['notinstalled']         = '\'Dyw\'r estyniad hwn heb ei arsefydlu';
 19 $lang['alreadyenabled']        = 'Cafodd yr estyniad hwn ei alluogi';
 20 $lang['alreadydisabled']       = 'Cafodd yr estyniad hwn ei analluogi';
 21 $lang['pluginlistsaveerror']     = 'Roedd gwall wrth gadw\'r rhestr ategion';
 22 $lang['unknownauthor']        = 'Awdur anhysbys';
 23 $lang['unknownversion']        = 'Fersiwn anhysbys';
 24 
 25 $lang['btn_info']           = 'Dangos wybodaeth bellach';
 26 $lang['btn_update']          = 'Diweddaru';
 27 $lang['btn_uninstall']        = 'Dad-arsefydlu';
 28 $lang['btn_enable']          = 'Galluogi';
 29 $lang['btn_disable']         = 'Analluogi';
 30 $lang['btn_install']         = 'Arsyfydlu';
 31 $lang['btn_reinstall']        = 'Ail-arsefydlu';
 32 
 33 $lang['js']['reallydel']       = 'Ydych chi wir am ddad-arsefydlu\'r estyniad hwn?';
 34 
 35 $lang['search_for']          = 'Chwilio Estyniadau:';
 36 $lang['search']            = 'Chwilio';
 37 
 38 $lang['extensionby']         = '<strong>%s</strong> gan %s';
 39 $lang['screenshot']          = 'Sgrinlun %s';
 40 $lang['popularity']          = 'Poblogrwydd: %s%%';
 41 $lang['homepage_link']        = 'Dogfennau';
 42 $lang['bugs_features']        = 'Bygiau';
 43 $lang['tags']             = 'Tagiau:';
 44 $lang['author_hint']         = 'Chwilio estyniadau gan awdur';
 45 $lang['installed']          = 'Arsefydlwyd:';
 46 $lang['downloadurl']         = 'URL Lawlwytho:';
 47 $lang['repository']          = 'Ystorfa:';
 48 $lang['unknown']           = '<em>anhysbys</em>';
 49 $lang['installed_version']      = 'Fersiwn a arsefydlwyd:';
 50 $lang['install_date']         = 'Eich diweddariad diwethaf:';
 51 $lang['available_version']      = 'Fersiwn ar gael:';
 52 $lang['compatible']          = 'Yn gydnaws â:';
 53 $lang['depends']           = 'Yn dibynnu ar:';
 54 $lang['similar']           = 'Yn debyg i:';
 55 $lang['conflicts']          = 'Y gwrthdaro â:';
 56 $lang['donate']            = 'Fel hwn?';
 57 $lang['donate_action']        = 'Prynwch goffi i\'r awdur!';
 58 $lang['repo_retry']          = 'Ailgeisio';
 59 $lang['provides']           = 'Darparu:';
 60 $lang['status']            = 'Statws:';
 61 $lang['status_installed']       = 'arsefydlwyd';
 62 $lang['status_not_installed']     = 'heb ei arsefydlu';
 63 $lang['status_protected']       = 'amddiffynwyd';
 64 $lang['status_enabled']        = 'galluogwyd';
 65 $lang['status_disabled']       = 'analluogwyd';
 66 $lang['status_unmodifiable']     = 'methu addasu';
 67 $lang['status_plugin']        = 'ategyn';
 68 $lang['status_template']       = 'templed';
 69 $lang['status_bundled']        = 'bwndlwyd';
 70 
 71 $lang['msg_enabled']         = 'Galluogwyd ategyn %s';
 72 $lang['msg_disabled']         = 'Analluogwyd ategyn %s';
 73 $lang['msg_delete_success']      = 'Dad-arsefydlwyd estyniad %s';
 74 $lang['msg_delete_failed']      = 'Methodd dad-arsefydlu estyniad %s';
 75 $lang['msg_template_install_success'] = 'Arsefydlwyd templed %s yn llwyddiannus';
 76 $lang['msg_template_update_success'] = 'Diweddarwyd templed %s yn llwyddiannus';
 77 $lang['msg_plugin_install_success']  = 'Arsefydlwyd ategyn %s yn llwyddiannus';
 78 $lang['msg_plugin_update_success']  = 'Diweddarwyd ategyn %s yn llwyddiannus';
 79 $lang['msg_upload_failed']      = 'Methodd lanlwytho\'r ffeil';
 80 
 81 $lang['missing_dependency']      = '<strong>Missing or disabled dependency:</strong> %s';
 82 $lang['security_issue']        = '<strong>Mater Diogelwch:</strong> %s';
 83 $lang['security_warning']       = '<strong>Rhybudd Diogelwch:</strong> %s';
 84 $lang['update_available']       = '<strong>Diweddariad:</strong> Mae fersiwn newydd %s ar gael.';
 85 $lang['wrong_folder']         = '<strong>Ategyn wedi\'i arsefydlu\'n anghywir:</strong> Ailenwch ffolder yr ategyn o "%s" i "%s".';
 86 $lang['url_change']          = '<strong>Newid i\'r URL:</strong> Newidiodd yr URL lawlwytho ers y diweddariad diwethaf. Gwiriwch i weld os yw\'r URL newydd yn ddilys cyn diweddaru\'r estyniad.<br />Newydd: %s<br />Hen: %s';
 87 
 88 $lang['error_badurl']         = 'Dylai URL ddechrau gyda http neu https';
 89 $lang['error_dircreate']       = 'Methu â chreu ffolder dros dro er mwyn derbyn y lawrlwythiad';
 90 $lang['error_download']        = 'Methu lawrlwytho\'r ffeil: %s';
 91 $lang['error_decompress']       = 'Methu datgywasgu\'r ffeil a lawrlwythwyd. Gall hwn fod o ganlyniad i lawrlwythiad gwael, felly ceisiwch eto; neu gall fod fformat y cywasgiad fod yn anhysbys, felly bydd yn rhaid i chi lawlwytho ac arsefydlu gan law.';
 92 $lang['error_findfolder']       = 'Methu ag adnabod ffolder yr estyniad, bydd angen lawrlwytho ac arsefydlu gan law';
 93 $lang['error_copy']          = 'Roedd gwall copïo ffeil wrth geisio arsefydlu ffeiliau i\'r ffolder <em>%s</em>: gall fod y ddisgen yn llawn neu gall hawliau mynediad i ffeiliau fod yn anghywir. Gall hwn fod wedi achosi ategyn sydd wedi arsefydlu\'n rhannol ac sydd wedi ansefydlogi\'ch arsefydliad wici';
 94 
 95 $lang['noperms']           = '\'Sdim modd ysgrifennu i\'r ffolder estyniadau';
 96 $lang['notplperms']          = '\'Sdim modd ysgrifennu i\'r ffolder templedau';
 97 
 98 $lang['nopluginperms']        = '\'Sdim modd ysgrifennu i\'r ffolder ategion';
 99 $lang['git']             = 'Cafodd yr estyniad hwn ei arsefydlu gan git, mae\'n bosib na fyddwch chi am ei ddiweddaru yma.';
 100 $lang['auth']             = '\'Dyw\'r ategyn dilysu hwn heb ei alluogi yn y ffurfwedd, ystyriwch ei analluogi.';
 101 
 102 $lang['install_url']         = 'Arsefydlu o URL:';
 103 $lang['install_upload']        = 'Lanlwytho Estyniad:';
 104 
 105 $lang['repo_error']          = 'Doedd dim modd cysylltu â\'r ystorfa ategion. Sicrhewch fod hawl gan eich gweinydd i gysylltu â www.dokuwiki.org a gwiriwch eich gosodiadau procsi.';
 106 $lang['nossl']            = 'Mae\'n debyg \'dyw eich PHP ddim yn cynnal SSL. Na fydd lawrlwytho yn gweithio ar gyfer nifer o estyniadau DokuWiki.';
 107 
 108 $lang['js']['display_viewoptions']  = 'Opsiynau Golwg:';
 109 $lang['js']['display_enabled']    = 'galluogwyd';
 110 $lang['js']['display_disabled']    = 'analluogwyd';
 111 $lang['js']['display_updatable']   = 'gallu diweddaru';