[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/extension/lang/pl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Wojciech Lichota <wojciech@lichota.pl>
  7  * @author Max <maxrb146@gmail.com>
  8  * @author Mati <mackosa@wp.pl>
  9  */
 10 $lang['menu']         = 'Menedżer rozszerzeń';
 11 $lang['tab_plugins']      = 'Zainstalowane dodatki';
 12 $lang['tab_templates']     = 'Zainstalowane Szablony';
 13 $lang['tab_search']      = 'Znajdź i zainstaluj';
 14 $lang['tab_install']      = 'Instalacja ręczna';
 15 $lang['notimplemented']    = 'Ta funkcja nie została jeszcze zaimplementowana';
 16 $lang['notinstalled']     = 'Te rozszerzenie nie zostało zainstalowane';
 17 $lang['alreadyenabled']    = 'Te rozszerzenie jest już uruchomione';
 18 $lang['alreadydisabled']    = 'Rozszerzenie zostało wyłączone';
 19 $lang['pluginlistsaveerror']  = 'Wystąpił błąd podczas zapisywania listy wtyczek';
 20 $lang['unknownauthor']     = 'Nieznany autor';
 21 $lang['unknownversion']    = 'Nieznana wersja';
 22 $lang['btn_info']       = 'Pokaż więcej informacji';
 23 $lang['btn_update']      = 'Aktualizuj';
 24 $lang['btn_uninstall']     = 'Odinstaluj';
 25 $lang['btn_enable']      = 'Uruchom';
 26 $lang['btn_disable']      = 'Wyłącz';
 27 $lang['btn_install']      = 'Instaluj';
 28 $lang['btn_reinstall']     = 'Ponowna instalacja';
 29 $lang['js']['reallydel']    = 'Naprawdę odinstalować te rozszerzenie?';
 30 $lang['js']['display_viewoptions'] = 'Zobacz Opcje';
 31 $lang['js']['display_enabled'] = 'włącz';
 32 $lang['js']['display_disabled'] = 'wyłącz';
 33 $lang['js']['display_updatable'] = 'do aktualizacji';
 34 $lang['search_for']      = 'Szukaj rozszerzenia:';
 35 $lang['search']        = 'Szukaj';
 36 $lang['extensionby']      = '<strong>%s</strong> przez %s';
 37 $lang['screenshot']      = 'Zrzut ekranu z %s';
 38 $lang['popularity']      = 'Popularność: %s%%';
 39 $lang['homepage_link']     = 'Dokumenty';
 40 $lang['bugs_features']     = 'Błędy';
 41 $lang['tags']         = 'Tagi:';
 42 $lang['author_hint']      = 'Szukaj rozszerzenia po autorze';
 43 $lang['installed']       = 'Zainstalowano:';
 44 $lang['downloadurl']      = 'Pobierz URL';
 45 $lang['repository']      = 'Repozytorium';
 46 $lang['unknown']        = '<em>nie znany</em>';
 47 $lang['installed_version']   = 'Zainstalowana wersja:';
 48 $lang['install_date']     = 'Twoja ostatnia aktualizacja:';
 49 $lang['available_version']   = 'Dostępna wersja:';
 50 $lang['compatible']      = 'Zgodny z:';
 51 $lang['depends']        = 'Zależy od:';
 52 $lang['similar']        = 'Podobny do:';
 53 $lang['conflicts']       = 'Konflikt z:';
 54 $lang['donate']        = 'Lubisz to?';
 55 $lang['donate_action']     = 'Kup autorowi kawę!';
 56 $lang['repo_retry']      = 'Ponów';
 57 $lang['provides']       = 'Dostawcy:';
 58 $lang['status']        = 'Status:';
 59 $lang['status_installed']   = 'zainstalowano';
 60 $lang['status_not_installed'] = 'nie zainstalowano';
 61 $lang['status_protected']   = 'chroniony';
 62 $lang['status_enabled']    = 'uruchomione';
 63 $lang['status_disabled']    = 'wyłączone';
 64 $lang['status_unmodifiable']  = 'niemodyfikowalny';
 65 $lang['status_plugin']     = 'dodatek';
 66 $lang['status_template']    = 'szablon';
 67 $lang['status_bundled']    = 'paczka';
 68 $lang['msg_enabled']      = 'Dodatek %s włączony';
 69 $lang['msg_disabled']     = 'Dodatek %s wyłączony';
 70 $lang['msg_delete_success']  = 'Rozszerzenie %s odinstalowane';
 71 $lang['msg_delete_failed']   = 'Odinstalowywanie rozszerzenia %s nie powiodło się';
 72 $lang['msg_template_install_success'] = 'Szablon %s został zainstalowany';
 73 $lang['msg_template_update_success'] = 'Szablon %s został zaktualizowany';
 74 $lang['msg_plugin_install_success'] = 'Dodatek %s został zainstalowany';
 75 $lang['msg_plugin_update_success'] = 'Dodatek %s został zaktualizowany';
 76 $lang['msg_upload_failed']   = 'Ładowanie pliku nie powiodło się';
 77 $lang['missing_dependency']  = '<strong>Brakująca lub wyłączona zależność:</strong> %s';
 78 $lang['security_issue']    = '<strong>Problemy bezpieczeństwa:</strong> %s';
 79 $lang['security_warning']   = '<strong>Alert Bezpieczeństwa:</strong>%s';
 80 $lang['update_available']   = '<strong>Uaktualnij</strong> Nowa wersja %s jest dostępna.';
 81 $lang['wrong_folder']     = '<strong>Nieprawidłowo zainstalowana wtyczka:</strong> Zmień nazwę katalogu wtyczek z "%s" na "%s".';
 82 $lang['url_change']      = '<strong>URL został zmieniony:</strong>URL zmienił się od czasu ostatniego pobrania. Przed aktualizacją rozszerzenia, sprawdź czy nowy adres URL jest prawidłowy.<br />Nowy: %s<br />Stary: %s';
 83 $lang['error_badurl']     = 'URL powinien zaczynać się od http lub https';
 84 $lang['error_dircreate']    = 'Nie można utworzyć tymczasowego folderu pobierania ';
 85 $lang['error_download']    = 'Nie można pobrać pliku %s';
 86 $lang['error_decompress']   = 'Nie można rozpakować pobranego pliku. Może to być spowodowane złym pobieraniem, w takim przypadku powinieneś spróbować ponownie; lub format kompresji może być nieznany, w takim przypadku należy ręcznie pobrać i zainstalować.';
 87 $lang['error_findfolder']   = 'Nie można zidentyfikować katalogu z rozszerzeniami, musisz pobrać i zainstalować ręcznie';
 88 $lang['error_copy']      = 'Wystąpił błąd kopiowania pliku podczas próby zainstalowania plików dla katalogu <em>%s</em>: dysk może być pełny lub uprawnienia dostępu do pliku mogą być niepoprawne. Mogło to spowodować częściowo zainstalowaną wtyczkę i pozostawić twoją instalację wiki niestabilną';
 89 $lang['noperms']        = 'Katalog z rozszerzeniami nie posiada uprawnień zapisu';
 90 $lang['notplperms']      = 'Katalog z szablonami nie posiada uprawnień zapisu';
 91 $lang['nopluginperms']     = 'Katalog z wtyczkami nie posiada uprawnień zapisu';
 92 $lang['git']          = 'To rozszerzenie zostało zainstalowane przez git, możesz nie chcieć go aktualizować tutaj.';
 93 $lang['auth']         = 'Ta wtyczka autoryzacji nie jest włączona w konfiguracji, rozważ jej wyłączenie.';
 94 $lang['install_url']      = 'Instaluj z URL:';
 95 $lang['install_upload']    = 'Załaduj Rozszerzenie ';
 96 $lang['repo_error']      = 'Nie można skontaktować się z repozytorium wtyczek. Upewnij się, że twój serwer może skontaktować się z www.dokuwiki.org i sprawdzić ustawienia serwera proxy.';
 97 $lang['nossl']         = 'Twój PHP wydaje się nie obsługiwać protokołu SSL. Pobieranie nie zadziała dla wielu rozszerzeń DokuWiki.';