[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/extension/lang/sk/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * Slovak language file for extension plugin
  5  *
  6  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  7  *
  8  * @author Martin Michalek <michalek.dev@gmail.com>
  9  * @author Tibor Repček <tiborepcek@gmail.com>
 10  */
 11 $lang['menu']         = 'Správca rozšírení';
 12 $lang['tab_plugins']      = 'Inštalované rozšírenia';
 13 $lang['tab_templates']     = 'Inštalované šablóny';
 14 $lang['tab_search']      = 'Hľadanie a inštalácia';
 15 $lang['tab_install']      = 'Manuálna inštalácia';
 16 $lang['notimplemented']    = 'Táto vlastnosť ešte nebola implementovaná';
 17 $lang['notinstalled']     = 'Toto rozšírenie nie je nainštalované';
 18 $lang['alreadyenabled']    = 'Toto rozšírenie už bolo povolené';
 19 $lang['alreadydisabled']    = 'Toto rozšírenie už bolo zakázané';
 20 $lang['pluginlistsaveerror']  = 'Pri ukladaní zoznamu rozšírení sa vyskytla chyba';
 21 $lang['unknownauthor']     = 'Neznámy autor';
 22 $lang['unknownversion']    = 'Neznáma verzia';
 23 $lang['btn_info']       = 'Viac informácií';
 24 $lang['btn_update']      = 'Aktualizácia';
 25 $lang['btn_uninstall']     = 'Odinštalovanie';
 26 $lang['btn_enable']      = 'Povolenie';
 27 $lang['btn_disable']      = 'Zablokovanie';
 28 $lang['btn_install']      = 'Inštalácia';
 29 $lang['btn_reinstall']     = 'Re-Inštalácia';
 30 $lang['js']['reallydel']    = 'Naozaj chcete toto rozšírenie odinštalovať?';
 31 $lang['js']['display_viewoptions'] = 'Zobraziť možnosti:';
 32 $lang['js']['display_enabled'] = 'povolené';
 33 $lang['js']['display_disabled'] = 'zakázané';
 34 $lang['js']['display_updatable'] = 'aktualizovateľné';
 35 $lang['search_for']      = 'Hľadať rozšírenie:';
 36 $lang['search']        = 'Vyhľadávanie';
 37 $lang['extensionby']      = '<strong>%s</strong> od %s';
 38 $lang['screenshot']      = 'Obrázok od %s';
 39 $lang['popularity']      = 'Popularita: %s%%';
 40 $lang['homepage_link']     = 'Dokumentácia';
 41 $lang['bugs_features']     = 'Chyby:';
 42 $lang['tags']         = 'Kľúčové slová:';
 43 $lang['author_hint']      = 'Hľadať rozšírenia podľa autora';
 44 $lang['installed']       = 'Nainštalované:';
 45 $lang['downloadurl']      = 'Stiahnuť z:';
 46 $lang['repository']      = 'Repozitár:';
 47 $lang['unknown']        = '<em>neznámy</em>';
 48 $lang['installed_version']   = 'Inštalovaná verzia:';
 49 $lang['install_date']     = 'Posledná aktualizácia:';
 50 $lang['available_version']   = 'Dostupné verzie:';
 51 $lang['compatible']      = 'Kompaktibilita:';
 52 $lang['depends']        = 'Závislé na:';
 53 $lang['similar']        = 'Podobné:';
 54 $lang['conflicts']       = 'V konflikte:';
 55 $lang['donate']        = 'Páči sa Vám?';
 56 $lang['donate_action']     = 'Kúpte autorovi kávu!';
 57 $lang['repo_retry']      = 'Znovu skúsiť';
 58 $lang['provides']       = 'Poskytuje:';
 59 $lang['status']        = 'Stav:';
 60 $lang['status_installed']   = 'inštalovaný';
 61 $lang['status_not_installed'] = 'neinštalovaný';
 62 $lang['status_protected']   = 'chránený';
 63 $lang['status_enabled']    = 'povolený';
 64 $lang['status_disabled']    = 'nepovolený';
 65 $lang['status_unmodifiable']  = 'nezmeniteľný';
 66 $lang['status_plugin']     = 'plugin';
 67 $lang['status_template']    = 'šablóna';
 68 $lang['status_bundled']    = 'vstavaný';
 69 $lang['msg_enabled']      = 'Plugin %s povolený';
 70 $lang['msg_disabled']     = 'Plugin %s nepovolený';
 71 $lang['msg_delete_success']  = 'Rozšírenie %s odinštalované';
 72 $lang['msg_delete_failed']   = 'Odinštalovanie rozšírenia %s sa nepodarilo';
 73 $lang['msg_template_install_success'] = 'Šablóna %s úspešne nainštalovaná';
 74 $lang['msg_template_update_success'] = 'Šablóna %s úspešne aktualizovaná';
 75 $lang['msg_plugin_install_success'] = 'Plugin %s úspešne nainštalovaný';
 76 $lang['msg_plugin_update_success'] = 'Plugin %s úspešne aktualizovaný';
 77 $lang['msg_upload_failed']   = 'Nahrávanie súboru zlyhalo';
 78 $lang['msg_nooverwrite']    = 'Rozšírenie %s už existuje a nebude prepísané; aby ste ho prepísali, povoľte príslušnú voľbu';
 79 $lang['missing_dependency']  = '<strong>Chýbajúca alebo nepovolená závislosť:</strong> %s';
 80 $lang['security_issue']    = '<strong>Bezpečnostný problém:</strong> %s';
 81 $lang['security_warning']   = '<strong>Bezpečnostné upozornenie:</strong> %s';
 82 $lang['update_available']   = '<strong>Aktualizácia:</strong> Nová verzia %s.';
 83 $lang['wrong_folder']     = '<strong>Plugin nesprávne nainštalovaný:</strong> Premenujte adresár s pluginom "%s" na "%s".';
 84 $lang['url_change']      = '<strong>URL sa zmenila:</strong> URL na stiahnutie sa od posledného sťahovania zmenila. Pred aktualizáciou rozšírenia skontrolujte, či je nová URL správna. <br />Nová: %s<br />Stará: %s';
 85 $lang['error_badurl']     = 'URL by mali mať na začiatku http alebo https';
 86 $lang['error_dircreate']    = 'Nie je možné vytvoriť dočasný adresár pre uloženie sťahovaného súboru';
 87 $lang['error_download']    = 'Nie je možné stiahnuť súbor: %s';
 88 $lang['error_decompress']   = 'Nie je možné dekomprimovať stiahnutý súbor. Môže to byť dôvodom chyby sťahovania (v tom prípade to skúste znova) alebo neznámym kompresným formátom (v tom prípade musíte stiahnuť a inštalovať manuálne).';
 89 $lang['error_findfolder']   = 'Nepodarilo sa identifikovať cestu rozšírenia. Rozšírenie musíte stiahnuť a inštalovať manuálne.';
 90 $lang['error_copy']      = 'Chyba kopírovania pri inštalácii do adresára <em>%s</em>: disk môže byť plný alebo nemáte potrebné prístupové oprávnenie. Dôsledkom može byť čiastočne inštalovaný plugin a nestabilná wiki inštalácia.';
 91 $lang['noperms']        = 'Do priečinka rozšírenia sa nedá zapisovať.';
 92 $lang['notplperms']      = 'Do priečinka s témou sa nedá zapisovať.';
 93 $lang['nopluginperms']     = 'Do priečinka s pluginom sa nedá zapisovať.';
 94 $lang['git']          = 'Toto rozšírenie bolo nainštalované cez git. Nemali by ste ho tu aktualizovať.';
 95 $lang['auth']         = 'Toto rozšírenie nie je povolené v nastaveniach. Zvážte jeho zakázanie.';
 96 $lang['install_url']      = 'Inštalácia z URL:';
 97 $lang['install_upload']    = 'Nahrať rozšírenie:';
 98 $lang['repo_error']      = 'Nepodarilo sa kontaktovať repozitár rozšírenia. Uistite sa, že váš server má povolené kontaktovať www.dokuwiki.org a skontrolujte nastavenia proxy.';
 99 $lang['nossl']         = 'Vaše PHP zrejme nepodporuje SSL. Sťahovanie nebude funkčné pre mnohé rozšírenia.';