[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/extension/lang/sv/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Patrik K Lundberg <patrik.kotiranta.lundberg@gmail.com>
  7  * @author Tor Härnqvist <tor@harnqvist.se>
  8  */
  9 $lang['menu']         = 'Tilläggshanterare';
 10 $lang['tab_plugins']      = 'Installerade plugins';
 11 $lang['tab_templates']     = 'Installerade templat';
 12 $lang['tab_search']      = 'Sök och installera';
 13 $lang['tab_install']      = 'Manuell installation';
 14 $lang['notimplemented']    = 'Denna funktion har ännu inte implementerats';
 15 $lang['notinstalled']     = 'Tillägget är inte installerat';
 16 $lang['alreadyenabled']    = 'Tillägget har redan aktiverats';
 17 $lang['alreadydisabled']    = 'Tillägget har redan avaktiverats';
 18 $lang['pluginlistsaveerror']  = 'Det fanns ett error när plugin listan skulle sparas';
 19 $lang['unknownauthor']     = 'Okänd skapare';
 20 $lang['unknownversion']    = 'Okänd version';
 21 $lang['btn_info']       = 'Visa mer info';
 22 $lang['btn_update']      = 'Uppdatera';
 23 $lang['btn_uninstall']     = 'Avinstallera';
 24 $lang['btn_enable']      = 'Aktivera';
 25 $lang['btn_disable']      = 'Avaktivera';
 26 $lang['btn_install']      = 'Installera';
 27 $lang['btn_reinstall']     = 'Ominstallera';
 28 $lang['js']['reallydel']    = 'Vill du verkligen avinstallera detta tillägg?';
 29 $lang['js']['display_viewoptions'] = 'Visa alternativ:';
 30 $lang['js']['display_enabled'] = 'aktivera';
 31 $lang['js']['display_disabled'] = 'avaktivera';
 32 $lang['js']['display_updatable'] = 'möjlig att uppdatera';
 33 $lang['search_for']      = 'Sök Tillägg';
 34 $lang['search']        = 'Sök';
 35 $lang['extensionby']      = '<strong>%s</strong> av %s';
 36 $lang['screenshot']      = 'Skärmdump av %s';
 37 $lang['popularity']      = 'Populatitet: %s%%';
 38 $lang['homepage_link']     = 'Dokumentation';
 39 $lang['bugs_features']     = 'Buggar';
 40 $lang['tags']         = 'Taggar:';
 41 $lang['author_hint']      = 'Sök tillägg baserat på användare';
 42 $lang['installed']       = 'Installerat:';
 43 $lang['downloadurl']      = 'Nedladdningslänk:';
 44 $lang['repository']      = 'Förvar:';
 45 $lang['unknown']        = '<em>okänd</em>';
 46 $lang['installed_version']   = 'Installerad version:';
 47 $lang['install_date']     = 'Din senaste uppdatering:';
 48 $lang['available_version']   = 'Tillgänglig version:';
 49 $lang['compatible']      = 'Kompatibel med:';
 50 $lang['depends']        = 'Beroende av:';
 51 $lang['similar']        = 'Liknande som:';
 52 $lang['conflicts']       = 'Konflikt med:';
 53 $lang['donate']        = 'Som denna?';
 54 $lang['donate_action']     = 'Köp en kaffe till skaparen';
 55 $lang['repo_retry']      = 'Försök igen';
 56 $lang['provides']       = 'Tillhandahåller:';
 57 $lang['status']        = 'Status:';
 58 $lang['status_installed']   = 'installerad';
 59 $lang['status_not_installed'] = 'inte installerad';
 60 $lang['status_protected']   = 'skyddad';
 61 $lang['status_enabled']    = 'aktiverad';
 62 $lang['status_disabled']    = 'avaktiverad';
 63 $lang['status_unmodifiable']  = 'ej modifierbar';
 64 $lang['status_plugin']     = 'plugin';
 65 $lang['status_template']    = 'mall';
 66 $lang['status_bundled']    = 'sammanslagna';
 67 $lang['msg_enabled']      = 'Tillägg %s aktiverat';
 68 $lang['msg_disabled']     = 'Tillägg %s avaktiverat';
 69 $lang['msg_delete_success']  = 'Tillägg %s avinstallerat';
 70 $lang['msg_delete_failed']   = 'Avinstallerar Tillägg %s misslyckades';
 71 $lang['msg_template_install_success'] = 'Templat %s installerades framgångsrikt';
 72 $lang['msg_template_update_success'] = 'Templat %s uppdaterades framgångsrikt';
 73 $lang['msg_plugin_install_success'] = 'Installation av Plugin %s lyckades';
 74 $lang['msg_plugin_update_success'] = 'Uppdatering av Plugin %s lyckades';
 75 $lang['msg_upload_failed']   = 'Uppladdning av filen misslyckades';
 76 $lang['msg_nooverwrite']    = 'Tillägg %s existerar redan, så det blir inte överskrivet; för att skriva över, välj "skriv över" alternativet';
 77 $lang['missing_dependency']  = '<strong>Saknar eller avaktiverat beroende:</strong> %s';
 78 $lang['security_issue']    = '<strong>Säkerhetsproblem:</strong> %s';
 79 $lang['security_warning']   = '<strong>Säkerhetsvarning:</strong> %s';
 80 $lang['update_available']   = '<strong>Uppdatering:</strong> Ny version av %s är tillgänglig.';
 81 $lang['wrong_folder']     = '<strong>Plugin installerades inkorrekt:</strong> Döp om plugin mapp "%s" till "%s".';
 82 $lang['url_change']      = '<strong>URL ändrad:</strong> Nedladdningslänken har ändrats sedan senaste nedladdning. Kontrollera om den nya sökvägen är giltig innan du uppdaterar tillägget.<br />Ny sökväg: %s<br />Gammal sökväg: %s';
 83 $lang['error_badurl']     = 'URL:er borde inledas med http eller https';
 84 $lang['error_dircreate']    = 'Kunde inte skapa temporär katalog för nedladdning';
 85 $lang['error_download']    = 'Kunde inte ladda ner filen: %s';
 86 $lang['error_findfolder']   = 'Kan inte identifiera tilläggsmapp, du måste ladda ner och installera manuellt';
 87 $lang['noperms']        = 'Tilläggsmapp är inte skrivbar';
 88 $lang['notplperms']      = 'Templatkatalogen är inte skrivbar';
 89 $lang['nopluginperms']     = 'Tilläggskatalogen är inte skrivbar';
 90 $lang['git']          = 'Tillägget installerades via git, du kanske vill uppdatera det här.';
 91 $lang['auth']         = 'Det här "auth" pluginet är inte aktiverat i konfigurationen, överväg att avaktivera det.';
 92 $lang['install_url']      = 'Installera från URL:';
 93 $lang['install_upload']    = 'Ladda upp tillägg:';
 94 $lang['nossl']         = 'Din PHP tycks sakna SSL-stöd. Nedladdning kommer inte att fungera för många DokuWiki-tillägg.';