[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/popularity/lang/gl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * Galician language file
  4  *
  5  * @author Medúlio <medulio@ciberirmandade.org>
  6  * @author Oscar M. Lage <r0sk10@gmail.com>
  7  * @author Rodrigo Rega <rodrigorega@gmail.com>
  8  */
  9 $lang['name']         = 'Resposta de Popularidade (pode demorar un tempo a cargar)';
 10 $lang['submit']        = 'Enviar Datos';
 11 $lang['autosubmit']      = 'Enviar datos automáticamente unha vez por mes';
 12 $lang['submissionFailed']   = 'Os datos non se poden enviar debido ao seguinte erro:';
 13 $lang['submitDirectly']    = 'Podes enviar os datos de forma manual co seguinte formulario.';
 14 $lang['autosubmitError']    = 'O último envío automático fallou debido ao seguinte erro:';
 15 $lang['lastSent']       = 'Os datos foron enviados';