[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/popularity/lang/pl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Grzegorz Żur <grzegorz.zur@gmail.com>
  7  * @author Mariusz Kujawski <marinespl@gmail.com>
  8  * @author Maciej Kurczewski <pipijajko@gmail.com>
  9  * @author Sławomir Boczek <slawkens@gmail.com>
 10  * @author sleshek <sleshek@wp.pl>
 11  * @author Leszek Stachowski <shazarre@gmail.com>
 12  * @author maros <dobrimaros@yahoo.pl>
 13  * @author Grzegorz Widła <dzesdzes@gmail.com>
 14  * @author Łukasz Chmaj <teachmeter@gmail.com>
 15  * @author Begina Felicysym <begina.felicysym@wp.eu>
 16  * @author Aoi Karasu <aoikarasu@gmail.com>
 17  */
 18 $lang['name']         = 'Informacja o popularności (ładowanie może zająć dłuższą chwilę)';
 19 $lang['submit']        = 'Wyślij dane';
 20 $lang['autosubmit']      = 'Automatycznie wysyłaj dane raz na miesiąc';
 21 $lang['submissionFailed']   = 'Dane nie mogły być przesłane ze względu na następujące błędy:';
 22 $lang['submitDirectly']    = 'Możesz wysłać dane ręcznie poprzez następujący formularz:';
 23 $lang['autosubmitError']    = 'Ostatnie wysyłanie automatyczne nie powiodło się ze względu na następujące błędy:';
 24 $lang['lastSent']       = 'Dane zostały wysłane:';