[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/revert/lang/bg/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Nikolay Vladimirov <nikolay@vladimiroff.com>
  7  * @author Viktor Usunov <usun0v@mail.bg>
  8  * @author Kiril <neohidra@gmail.com>
  9  */
 10 $lang['menu']         = 'Възстановяване';
 11 $lang['filter']        = 'Търсене на спамнати страници';
 12 $lang['revert']        = 'Възстанови избраните страници';
 13 $lang['reverted']       = '%s върната до версия %s';
 14 $lang['removed']        = '%s премахната';
 15 $lang['revstart']       = 'Процесът на възстановяване започна. Това може да отнеме много време. Ако скриптът се просрочи преди да завърши, трябва да възстановявате на по-малки парчета.';
 16 $lang['revstop']        = 'Процесът на възстановяване завърши успешно.';
 17 $lang['note1']         = 'Бележка: при търсенето се различават малки от големи букви';
 18 $lang['note2']         = 'Бележка: страницата ще бъде върната към стара версия без SPAM терминa <i>%s</i>.';