[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/revert/lang/ca/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Carles Bellver <carles.bellver@gmail.com>
  7  * @author carles.bellver <carles.bellver@cent.uji.es>
  8  * @author daniel <daniel@6temes.cat>
  9  */
 10 $lang['menu']         = 'Gestió de reversions';
 11 $lang['filter']        = 'Cerca pàgines brossa';
 12 $lang['revert']        = 'Reverteix les pàgines seleccionades';
 13 $lang['reverted']       = 'S\'ha revertit %s a la revisió %s';
 14 $lang['removed']        = 'S\'ha suprimit %s';
 15 $lang['revstart']       = 'S\'ha iniciat el procés de reversió. Això pot trigar una bona estona. Si s\'excedeix el temps d\'espera màxim del servidor, haureu de tornar a intentar-ho per parts.';
 16 $lang['revstop']        = 'El procés de reversió ha acabat amb èxit.';
 17 $lang['note1']         = 'Nota: aquesta cerca distingeix entre majúscules i minúscules.';
 18 $lang['note2']         = 'Nota: la pàgina es revertirà a la darrera versió que no contingui el terme brossa especificat <em>%s</em>.';