[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/revert/lang/gl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * Galicianlanguage file
  4  *
  5  * @author Medúlio <medulio@ciberirmandade.org>
  6  * @author Oscar M. Lage <r0sk10@gmail.com>
  7  * @author Rodrigo Rega <rodrigorega@gmail.com>
  8  */
  9 $lang['menu']         = 'Xestor de Reversión';
 10 $lang['filter']        = 'Procurar páxinas con correo-lixo';
 11 $lang['revert']        = 'Revertir as páxinas seleccionadas';
 12 $lang['reverted']       = '%s revertido á revisión %s';
 13 $lang['removed']        = '%s eliminado';
 14 $lang['revstart']       = 'Proceso de reversión iniciado. Isto podería demorar un anaco longo. Se o script fallar por superar o seu límite de tempo denantes de rematar, terás que facer a reversión en anacos máis pequenos.';
 15 $lang['revstop']        = 'O proceso de reversión rematou correctamente.';
 16 $lang['note1']         = 'Nota: esta procura distingue entre maiúsculas e minúsculas';
 17 $lang['note2']         = 'Nota: a páxina revertirase á última versión que non conteña o termo de correo-lixo <i>%s</i> indicado.';