[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/revert/lang/no/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Torgeir Blesvik <bletor@banenor.no>
  7  * @author Rut Kristin Aanestad <dark@met.no>
  8  * @author ThorPrestboen <thor.erling.prestboen@gmail.com>
  9  * @author Christian McKenna <mckchr@banenor.no>
 10  * @author Thomas Nygreen <nygreen@gmail.com>
 11  * @author Arild Burud <arildb@met.no>
 12  * @author Torkill Bruland <torkar-b@online.no>
 13  * @author Rune M. Andersen <rune.andersen@gmail.com>
 14  * @author Jakob Vad Nielsen (me@jakobnielsen.net)
 15  * @author Kjell Tore Næsgaard <kjell.t.nasgaard@ntnu.no>
 16  * @author Knut Staring <knutst@gmail.com>
 17  * @author Lisa Ditlefsen <lisa@vervesearch.com>
 18  * @author Erik Pedersen <erik.pedersen@shaw.ca>
 19  * @author Rune Rasmussen <syntaxerror.no@gmail.com>
 20  * @author Jon Bøe <jonmagneboe@hotmail.com>
 21  * @author Egil Hansen <egil@rosetta.no>
 22  * @author Thomas Juberg <Thomas.Juberg@Gmail.com>
 23  * @author Boris <boris@newton-media.no>
 24  * @author Christopher Schive <chschive@frisurf.no>
 25  * @author Patrick <spill.p@hotmail.com>
 26  * @author Danny Buckhof <daniel.raknes@hotmail.no>
 27  * @author Arne Hanssen <arne.hanssen@getmail.no>
 28  * @author Patrick Sletvold <patricksletvold@hotmail.com>
 29  */
 30 $lang['menu']         = 'Tilbakestillingsbehandler';
 31 $lang['filter']        = 'Søk etter søppelmeldinger';
 32 $lang['revert']        = 'Tilbakestill valgte sider';
 33 $lang['reverted']       = '%s tilbakestilt til revisjon %s';
 34 $lang['removed']        = '%s fjernet';
 35 $lang['revstart']       = 'Prosessen med tilbakestilling er startet. Hvis det skjer et
 36 tidsavbrudd før prosessen er ferdig, må du tilbakestille
 37 færre sider om gangen.';
 38 $lang['revstop']        = 'Tilbakestillingen er fullført.';
 39 $lang['note1']         = 'Merk: søket skiller mellom store og små bokstaver';
 40 $lang['note2']         = 'Merk: sidene vil bli tilbakestilt til den siste versjonen som ikke inneholder søppelteksten: <i>%s</i>.';