[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/revert/lang/sv/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Gorm <gorm.chandler@gmail.com>
  7  * @author Patrik K Lundberg <patrik.kotiranta.lundberg@gmail.com>
  8  * @author Tor Härnqvist <tor@harnqvist.se>
  9  * @author Per Foreby <per@foreby.se>
 10  * @author Nicklas Henriksson <nicklas[at]nihe.se>
 11  * @author Håkan Sandell <hakan.sandell@home.se>
 12  * @author Dennis Karlsson
 13  * @author Tormod Otter Johansson <tormod@latast.se>
 14  * @author Pontus Bergendahl <pontus.bergendahl@gmail.com>
 15  * @author Emil Lind <emil@sys.nu>
 16  * @author Bogge Bogge <bogge@bogge.com>
 17  * @author Peter Åström <eaustreum@gmail.com>
 18  * @author Henrik <henrik@idealis.se>
 19  * @author Hans Iwan Bratt <hibratt@gmail.com>
 20  * @author Mikael Bergström <krank23@gmail.com>
 21  */
 22 $lang['menu']         = 'Hantera återställningar';
 23 $lang['filter']        = 'Sök efter spamsidor';
 24 $lang['revert']        = 'Återställ markerade redigeringar';
 25 $lang['reverted']       = '%s återställd till version %s';
 26 $lang['removed']        = '%s borttagen';
 27 $lang['revstart']       = 'Återställningen startad. Detta kan ta lång tid. Om
 28            skriptet får en timeout innan det är färdigt måste du köra återställningen
 29            med färre sidor åt gången.';
 30 $lang['revstop']        = 'Återställningen avslutades utan problem.';
 31 $lang['note1']         = 'OBS: sökningen skiljer på stora och små bokstäver';
 32 $lang['note2']         = 'OBS: sidan kommer att återställas till den senaste versionen som inte innehåller den angivna söksträngen <i>%s</i>.';