[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/usermanager/lang/bg/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Nikolay Vladimirov <nikolay@vladimiroff.com>
  7  * @author Viktor Usunov <usun0v@mail.bg>
  8  * @author Kiril <neohidra@gmail.com>
  9  */
 10 $lang['menu']         = 'Диспечер на потребителите';
 11 $lang['noauth']        = '(удостоверяването на потребители не е налично)';
 12 $lang['nosupport']       = '(управлението на потребители не се поддържа)';
 13 $lang['badauth']        = 'невалиден механизъм за удостоверяване';
 14 $lang['user_id']        = 'Потребител';
 15 $lang['user_pass']       = 'Парола';
 16 $lang['user_name']       = 'Истинско име';
 17 $lang['user_mail']       = 'Електронна поща';
 18 $lang['user_groups']      = 'Групи';
 19 $lang['field']         = 'Поле';
 20 $lang['value']         = 'Стойност';
 21 $lang['add']          = 'Добави';
 22 $lang['delete']        = 'Изтрий';
 23 $lang['delete_selected']    = 'Изтрий избраните';
 24 $lang['edit']         = 'Редактирай';
 25 $lang['edit_prompt']      = 'Редактиране на потребителя';
 26 $lang['modify']        = 'Запиши промените';
 27 $lang['search']        = 'Търсене';
 28 $lang['search_prompt']     = 'Търси';
 29 $lang['clear']         = 'Обновяване на търсенето';
 30 $lang['filter']        = 'Филтър';
 31 $lang['export_all']      = 'Износ на всички потребители (CSV)';
 32 $lang['import']        = 'Импорт на нови потребители';
 33 $lang['line']         = 'Ред №';
 34 $lang['error']         = 'Съобщение за грешка';
 35 $lang['summary']        = 'Показване на потребители %1$d-%2$d от %3$d намерени. Общо %4$d потребителя.';
 36 $lang['nonefound']       = 'Не са намерени потребители. Общо %d потребителя.';
 37 $lang['delete_ok']       = '%d изтрити потребителя';
 38 $lang['delete_fail']      = 'изтриването на %d се провали.';
 39 $lang['update_ok']       = 'Обновяването на потребителя е успешно';
 40 $lang['update_fail']      = 'Обновяването на потребителя се провали';
 41 $lang['update_exists']     = 'Смяната на потребителското име се провали, въведеното потребителско име (%s) вече съществува (всички други промени ще бъдат приложени).';
 42 $lang['start']         = 'начало';
 43 $lang['prev']         = 'назад';
 44 $lang['next']         = 'напред';
 45 $lang['last']         = 'край';
 46 $lang['edit_usermissing']   = 'Избраният потребител не е намерен, въведеното потребителско име може да е изтрито или променено другаде.';
 47 $lang['user_notify']      = 'Уведомяване на потребителя';
 48 $lang['note_notify']      = 'Имейл се изпраща само ако бъде променена паролата на потребителя.';
 49 $lang['note_group']      = 'Новите потребители биват добавяни към стандартната групата (%s) ако не е посочена друга.';
 50 $lang['note_pass']       = 'Паролата ще бъде генерирана автоматично, ако оставите полето празно и функцията за уведомяване на потребителя е включена.';
 51 $lang['add_ok']        = 'Добавянето на потребителя е успешно';
 52 $lang['add_fail']       = 'Добавянето на потребителя се провали';
 53 $lang['notify_ok']       = 'Изпратено е осведомителен имейл';
 54 $lang['notify_fail']      = 'Изпращането на осведомителен имейл не е възможно';
 55 $lang['import_error_badname'] = 'Грешно потребителско име';
 56 $lang['import_error_badmail'] = 'Грешен имейл адрес';
 57 $lang['import_error_upload']  = 'Внасянето се провали. CSV файлът не може да бъде качен или е празен.';
 58 $lang['import_error_readfail'] = 'Внасянето се провали. Каченият файл не може да бъде прочетен.';
 59 $lang['import_error_create']  = 'Потребителят не може да бъде съдаден';