[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/usermanager/lang/ca-valencia/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * Valencian language file
  4  *
  5  * @author Bernat Arlandis i Mañó <berarma@ya.com>
  6  * @author Bernat Arlandis <berarma@ya.com>
  7  * @author Bernat Arlandis <berarma@llenguaitecnologia.com>
  8  */
  9 $lang['menu']         = 'Gestor d\'usuaris';
 10 $lang['noauth']        = '(autenticació d\'usuaris no disponible)';
 11 $lang['nosupport']       = '(gestió d\'usuaris no admesa)';
 12 $lang['badauth']        = 'mecanisme d\'autenticació no vàlit';
 13 $lang['user_id']        = 'Usuari';
 14 $lang['user_pass']       = 'Contrasenya';
 15 $lang['user_name']       = 'Nom real';
 16 $lang['user_mail']       = 'Correu electrònic';
 17 $lang['user_groups']      = 'Grups';
 18 $lang['field']         = 'Camp';
 19 $lang['value']         = 'Valor';
 20 $lang['add']          = 'Afegir';
 21 $lang['delete']        = 'Borrar';
 22 $lang['delete_selected']    = 'Borrar seleccionats';
 23 $lang['edit']         = 'Editar';
 24 $lang['edit_prompt']      = 'Editar est usuari';
 25 $lang['modify']        = 'Guardar canvis';
 26 $lang['search']        = 'Buscar';
 27 $lang['search_prompt']     = 'Començar busca';
 28 $lang['clear']         = 'Reiniciar filtre de busques';
 29 $lang['filter']        = 'Filtre';
 30 $lang['summary']        = 'Mostrant usuaris %1$d-%2$d de %3$d trobats. %4$d usuaris totals.';
 31 $lang['nonefound']       = 'No s\'han trobat usuaris. %d usuaris totals.';
 32 $lang['delete_ok']       = '%d usuaris borrats';
 33 $lang['delete_fail']      = 'Erro borrant %d.';
 34 $lang['update_ok']       = 'Usuari actualisat correctament';
 35 $lang['update_fail']      = 'Erro actualisant usuari';
 36 $lang['update_exists']     = 'Erro canviant el nom de l\'usuari (%s), el nom d\'usuari que ha donat ya existix (els demés canvis s\'aplicaran).';
 37 $lang['start']         = 'primera';
 38 $lang['prev']         = 'anterior';
 39 $lang['next']         = 'següent';
 40 $lang['last']         = 'última';
 41 $lang['edit_usermissing']   = 'L\'usuari seleccionat no existix, pot haver segut borrat o modificat des d\'un atre lloc.';
 42 $lang['user_notify']      = 'Notificar a l\'usuari';
 43 $lang['note_notify']      = 'Els correus de notificació només s\'envien si a l\'usuari se li assigna una contrasenya nova.';
 44 $lang['note_group']      = 'Els usuaris nous s\'afegiran al grup predeterminat (%s) si no se n\'especifica atre.';
 45 $lang['note_pass']       = 'Si es deixa el camp buit i la notificació a l\'usuari està desactivada s\'autogenerarà la contrasenya.';
 46 $lang['add_ok']        = 'Usuari afegit correctament';
 47 $lang['add_fail']       = 'Erro afegint usuari';
 48 $lang['notify_ok']       = 'Correu de notificació enviat';
 49 $lang['notify_fail']      = 'Erro enviant el correu de notificació';