[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/usermanager/lang/ca/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Adolfo Jayme Barrientos <fito@libreoffice.org>
  7  * @author Carles Bellver <carles.bellver@gmail.com>
  8  * @author carles.bellver <carles.bellver@cent.uji.es>
  9  * @author daniel <daniel@6temes.cat>
 10  */
 11 $lang['menu']         = 'Gestió d\'usuaris';
 12 $lang['noauth']        = '(l\'autenticació d\'usuaris no està disponible)';
 13 $lang['nosupport']       = '(la gestió d\'usuaris no funciona)';
 14 $lang['badauth']        = 'el mecanisme d\'autenticació no és vàlid';
 15 $lang['user_id']        = 'Usuari';
 16 $lang['user_pass']       = 'Contrasenya';
 17 $lang['user_name']       = 'Nom real';
 18 $lang['user_mail']       = 'Correu electrònic';
 19 $lang['user_groups']      = 'Grups';
 20 $lang['field']         = 'Camp';
 21 $lang['value']         = 'Valor';
 22 $lang['add']          = 'Afegeix';
 23 $lang['delete']        = 'Suprimeix';
 24 $lang['delete_selected']    = 'Suprimeix els seleccionats';
 25 $lang['edit']         = 'Edita';
 26 $lang['edit_prompt']      = 'Edita aquest usuari';
 27 $lang['modify']        = 'Desa els canvis';
 28 $lang['search']        = 'Cerca';
 29 $lang['search_prompt']     = 'Fes la cerca';
 30 $lang['clear']         = 'Reinicia el filtre de cerca';
 31 $lang['filter']        = 'Filtre';
 32 $lang['export_all']      = 'Exporta tots els usuaris (CSV)';
 33 $lang['export_filtered']    = 'Exporta la llista filtrada d’usuaris (CSV)';
 34 $lang['import']        = 'Importa usuaris nous';
 35 $lang['line']         = 'Línia nro.';
 36 $lang['error']         = 'Missatge d’error';
 37 $lang['summary']        = 'Visualització d\'usuaris %1$d-%2$d de %3$d trobats. %4$d usuaris en total.';
 38 $lang['nonefound']       = 'No s\'han trobat usuaris. %d usuaris en total.';
 39 $lang['delete_ok']       = 'S\'han suprimit %d usuaris';
 40 $lang['delete_fail']      = 'No s\'han pogut suprimir %d.';
 41 $lang['update_ok']       = 'L\'usuari ha estat actualitzat amb èxit';
 42 $lang['update_fail']      = 'Ha fallat l\'actualització de l\'usuari';
 43 $lang['update_exists']     = 'No s\'ha pogut canviar el nom de l\'usuari. El nom d\'usuari especificat (%s) ja existeix (qualsevol altre canvi sí que serà efectiu).';
 44 $lang['start']         = 'inici';
 45 $lang['prev']         = 'anterior';
 46 $lang['next']         = 'següent';
 47 $lang['last']         = 'final';
 48 $lang['edit_usermissing']   = 'L\'usuari seleccionat no s\'ha pogut trobar. Potser el nom d\'usuari especificat s\'ha suprimit o modificat des d\'un altre lloc.';
 49 $lang['user_notify']      = 'Notificació a l\'usuari';
 50 $lang['note_notify']      = 'Els correus de notificació només s\'envien si es canvia la contrasenya de l\'usuari.';
 51 $lang['note_group']      = 'Els nous usuaris s\'afegeixen al grup per defecte (%s) si no s\'especifica un altre grup.';
 52 $lang['note_pass']       = 'La contrasenya es generarà automàticament si el camp es deixa en blanc i les notificacions estan habilitades per a aquest usuari.';
 53 $lang['add_ok']        = 'L\'usuari s\'ha afegit amb èxit';
 54 $lang['add_fail']       = 'No s\'ha pogut afegir l\'usuari';
 55 $lang['notify_ok']       = 'S\'ha enviat el correu de notificació';
 56 $lang['notify_fail']      = 'No s\'ha pogut enviar el correu de notificació';
 57 $lang['import_userlistcsv']  = 'Fitxer de llista d’usuaris (CSV):';
 58 $lang['import_error_badname'] = 'Nom incorrecte';
 59 $lang['import_error_badmail'] = 'Adreça electrònica incorrecta';
 60 $lang['import_error_create']  = 'No es pot crear l’usuari';
 61 $lang['addUser_error_pass_not_identical'] = 'Les contrasenyes introduïdes no són idèntiques.';
 62 $lang['addUser_error_name_missing'] = 'Introduïu un nom per a l’usuari nou.';