[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/usermanager/lang/cs/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Martin Růžička <martinr@post.cz>
  7  * @author Petr Kajzar <petr.kajzar@lf1.cuni.cz>
  8  * @author Tomas Valenta <t.valenta@sh.cvut.cz>
  9  * @author Zbynek Krivka <zbynek.krivka@seznam.cz>
 10  * @author Bohumir Zamecnik <bohumir@zamecnik.org>
 11  * @author tomas <tomas@valenta.cz>
 12  * @author Marek Sacha <sachamar@fel.cvut.cz>
 13  * @author Lefty <lefty@multihost.cz>
 14  * @author Vojta Beran <xmamut@email.cz>
 15  * @author Jakub A. Těšínský (j@kub.cz)
 16  * @author mkucera66 <mkucera66@seznam.cz>
 17  * @author Zbyněk Křivka <krivka@fit.vutbr.cz>
 18  * @author Jaroslav Lichtblau <jlichtblau@seznam.cz>
 19  * @author Daniel Slováček <danslo@danslo.cz>
 20  */
 21 $lang['menu']         = 'Správa uživatelů';
 22 $lang['noauth']        = '(autentizace uživatelů není k dispozici)';
 23 $lang['nosupport']       = '(správa uživatelů není podporována)';
 24 $lang['badauth']        = 'chybná metoda autentizace';
 25 $lang['user_id']        = 'Uživatel';
 26 $lang['user_pass']       = 'Heslo';
 27 $lang['user_name']       = 'Celé jméno';
 28 $lang['user_mail']       = 'E-mail';
 29 $lang['user_groups']      = 'Skupiny';
 30 $lang['field']         = 'Položka';
 31 $lang['value']         = 'Hodnota';
 32 $lang['add']          = 'Přidat';
 33 $lang['delete']        = 'Smazat';
 34 $lang['delete_selected']    = 'Smazat vybrané';
 35 $lang['edit']         = 'Upravit';
 36 $lang['edit_prompt']      = 'Upravit uživatele';
 37 $lang['modify']        = 'Uložit změny';
 38 $lang['search']        = 'Hledání';
 39 $lang['search_prompt']     = 'Prohledat';
 40 $lang['clear']         = 'Zrušit vyhledávací filtr';
 41 $lang['filter']        = 'Filtr';
 42 $lang['export_all']      = 'Exportovat všechny uživatele (CSV)';
 43 $lang['export_filtered']    = 'Exportovat filtrovaný seznam uživatelů (CSV)';
 44 $lang['import']        = 'Importovat nové uživatele';
 45 $lang['line']         = 'Řádek č.';
 46 $lang['error']         = 'Chybová zpráva';
 47 $lang['summary']        = 'Zobrazuji uživatele %1$d-%2$d z %3$d nalezených. Celkem %4$d uživatelů.';
 48 $lang['nonefound']       = 'Žádný uživatel nebyl nalezen. Celkem %d uživatelů.';
 49 $lang['delete_ok']       = '%d uživatelů smazáno';
 50 $lang['delete_fail']      = '%d uživatelů nelze smazat.';
 51 $lang['update_ok']       = 'Uživatel upraven';
 52 $lang['update_fail']      = 'Úprava uživatele selhala';
 53 $lang['update_exists']     = 'Jméno nelze změnit, jelikož zadané uživatelské jméno (%s) již existuje (ostatní změny ale budou provedeny).';
 54 $lang['start']         = 'první';
 55 $lang['prev']         = 'předchozí';
 56 $lang['next']         = 'další';
 57 $lang['last']         = 'poslední';
 58 $lang['edit_usermissing']   = 'Vybraný uživatel nebyl nalezen, zadané uživatelského mohlo být smazáno nebo změněno.';
 59 $lang['user_notify']      = 'Upozornit uživatele';
 60 $lang['note_notify']      = 'E-maily s upozorněním se budou posílat pouze, když uživatel dostává nové heslo.';
 61 $lang['note_group']      = 'Noví uživatelé budou přidáváni do této výchozí skupiny (%s), pokud pro ně není uvedena žádná skupina.';
 62 $lang['note_pass']       = 'Heslo bude automaticky vygenerováno, pokud je pole ponecháno prázdné a je zapnuto upozornění uživatele.';
 63 $lang['add_ok']        = 'Uživatel úspěšně vytvořen';
 64 $lang['add_fail']       = 'Vytvoření uživatele selhalo';
 65 $lang['notify_ok']       = 'Odeslán e-mail s upozorněním';
 66 $lang['notify_fail']      = 'E-mail s upozorněním nebylo možno odeslat';
 67 $lang['import_userlistcsv']  = 'Seznam uživatelů (CSV):';
 68 $lang['import_header']     = 'Poslední selhání importu';
 69 $lang['import_success_count'] = 'Import uživatelů: nalezeno %d uživatelů, %d úspěšně importováno.';
 70 $lang['import_failure_count'] = 'Import uživatelů: %d selhalo. Seznam chybných je níže.';
 71 $lang['import_error_fields']  = 'Nedostatek položek, nalezena/y %d, požadovány 4.';
 72 $lang['import_error_baduserid'] = 'Chybí User-id';
 73 $lang['import_error_badname'] = 'Špatné jméno';
 74 $lang['import_error_badmail'] = 'Špatná e-mailová adresa';
 75 $lang['import_error_upload']  = 'Import selhal. CSV soubor nemohl být nahrán nebo je prázdný.';
 76 $lang['import_error_readfail'] = 'Import selhal. Nelze číst nahraný soubor.';
 77 $lang['import_error_create']  = 'Nelze vytvořit uživatele';
 78 $lang['import_notify_fail']  = 'Importovanému uživateli %s s e-mailem %s nemohlo být zasláno upozornění.';
 79 $lang['import_downloadfailures'] = 'Stáhnout chyby pro nápravu jako CSV';
 80 $lang['addUser_error_missing_pass'] = 'Buď prosím nastavte heslo nebo aktivujte upozorňování uživatel aby fungovalo vytváření hesel.';
 81 $lang['addUser_error_pass_not_identical'] = 'Zadaná hesla nebyla shodná.';
 82 $lang['addUser_error_modPass_disabled'] = 'Změna hesel je momentálně zakázána.';
 83 $lang['addUser_error_name_missing'] = 'Zadejte prosím jméno nového uživatele.';
 84 $lang['addUser_error_modName_disabled'] = 'Změna jmen je momentálně zakázána.';
 85 $lang['addUser_error_mail_missing'] = 'Zadejte prosím e-mailovou adresu nového uživatele.';
 86 $lang['addUser_error_modMail_disabled'] = 'Změna e-mailové adresy je momentálně zakázána.';
 87 $lang['addUser_error_create_event_failed'] = 'Zásuvný modul zabránil přidání nového uživatele. Pro více informací si prohlédněte další možné zprávy.';