[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/usermanager/lang/cy/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * Welsh language file
  4  *
  5  * @author Chris Smith <chris@jalakai.co.uk>
  6  * @author Alan Davies <ben.brynsadler@gmail.com>
  7  */
  8 
  9 $lang['menu'] = 'Rheolwr Defnyddwyr';
 10 
 11 // custom language strings for the plugin
 12 $lang['noauth']   = '(dilysiad defnddwyr ddim ar gael)';
 13 $lang['nosupport']  = '(rheolaeth defnyddwyr heb ei chynnal)';
 14 
 15 $lang['badauth']   = 'mecanwaith dilysu annilys';   // should never be displayed!
 16 
 17 $lang['user_id']   = 'Defnyddiwr';
 18 $lang['user_pass']  = 'Cyfrinair';
 19 $lang['user_name']  = 'Enw Cywir';
 20 $lang['user_mail']  = 'Ebost';
 21 $lang['user_groups'] = 'Grwpiau';
 22 
 23 $lang['field']    = 'Maes';
 24 $lang['value']    = 'Gwerth';
 25 $lang['add']     = 'Ychwanegu';
 26 $lang['delete']   = 'Dileu';
 27 $lang['delete_selected'] = 'Dileu\'r Dewisiadau';
 28 $lang['edit']    = 'Golygu';
 29 $lang['edit_prompt'] = 'Golygu\'r defnyddiwr hwn';
 30 $lang['modify']   = 'Cadw Newidiadau';
 31 $lang['search']   = 'Chwilio';
 32 $lang['search_prompt'] = 'Perfformio chwiliad';
 33 $lang['clear']    = 'Ailosod Hidlydd Chwilio';
 34 $lang['filter']   = 'Hidlo';
 35 $lang['export_all'] = 'Allforio Pob Defnyddiwr (CSV)';
 36 $lang['export_filtered'] = 'Allforio Rhestr Defnyddwyr wedi\'u Hidlo (CSV)';
 37 $lang['import']   = 'Mewnforio Defnyddwyr Newydd';
 38 $lang['line']    = 'Llinell rhif';
 39 $lang['error']    = 'Gwallneges';
 40 
 41 $lang['summary']   = 'Yn dangos %1$d-%2$d defnyddiwr allan o %3$d wedi\'u darganfod. %4$d defnyddiwr yn gyfan gwbl.';
 42 $lang['nonefound']  = 'Dim defnyddwyr wedi\'u darganfod. %d defnyddiwr yn gyfan gwbl.';
 43 $lang['delete_ok']  = 'Dilëwyd %d defnyddiwr';
 44 $lang['delete_fail'] = 'Dileu %d wedi methu.';
 45 $lang['update_ok']  = 'Diweddarwyd y defnyddiwr yn llwyddiannus';
 46 $lang['update_fail'] = 'Methodd diweddariad y defnyddiwr';
 47 $lang['update_exists'] = 'Methodd newid y defnyddair, mae\'r defnyddair hwnnw (%s) yn bodoli eisoes (caiff pob newid arall ei gyflwyno).';
 48 
 49 $lang['start'] = 'dechrau';
 50 $lang['prev']  = 'blaenorol';
 51 $lang['next']  = 'nesaf';
 52 $lang['last']  = 'diwethaf';
 53 
 54 // added after 2006-03-09 release
 55 $lang['edit_usermissing'] = 'Methu darganfod y defnyddiwr hwn. Efallai bod y defnyddair hwn wedi\'i ddileu neu wedi\'i newid mewn man arall.';
 56 $lang['user_notify'] = 'Hysbysu defnyddiwr';
 57 $lang['note_notify'] = 'Bydd ebyst hysbysu eu hanfon dim ond os ydy defnyddiwr yn derbyn cyfrinair newydd.';
 58 $lang['note_group'] = 'Bydd defnyddwyr newydd yn cael eu hychwanegu i\'r grŵp diofyn (%s) os na chaiff grŵp ei enwi.';
 59 $lang['note_pass'] = 'Caiff y cyfrinair ei generadu\'n awtomatig os caiff y maes ei adael yn wag a bod hysbysu\'r defnyddiwr wedi\'i alluogi.';
 60 $lang['add_ok'] = 'Ychwanegwyd y defnyddiwr yn llwyddiannus';
 61 $lang['add_fail'] = 'Methodd ychwanegu defnyddiwr';
 62 $lang['notify_ok'] = 'Anfonwyd yr ebost hysbysu';
 63 $lang['notify_fail'] = 'Doedd dim modd anfon yr ebost hysbysu';
 64 
 65 // import & errors
 66 $lang['import_userlistcsv'] = 'Ffeil rhestr defnyddwyr (CSV): ';
 67 $lang['import_header'] = 'Mewnforiad Diweddaraf - Methiannau';
 68 $lang['import_success_count'] = 'Mewnforio Defnyddwyr: darganfuwyd %d defnyddiwr, mewnforiwyd %d yn llwyddiannus.';
 69 $lang['import_failure_count'] = 'Mewnforio Defnyddwyr: methodd %d. Rhestrwyd y methiannau isod.';
 70 $lang['import_error_fields'] = "Meysydd annigonol, darganfuwyd %d, angen 4.";
 71 $lang['import_error_baduserid'] = "Id-defnyddiwr ar goll";
 72 $lang['import_error_badname'] = 'Enw gwael';
 73 $lang['import_error_badmail'] = 'Cyfeiriad ebost gwael';
 74 $lang['import_error_upload'] = 'Methodd y Mewnforiad. Doedd dim modd lanlwytho\'r ffeil neu roedd yn wag.';
 75 $lang['import_error_readfail'] = 'Methodd y Mewnforiad. Methu â darllen y ffeil a lanlwythwyd.';
 76 $lang['import_error_create'] = 'Methu â chreu\'r defnyddiwr';
 77 $lang['import_notify_fail']  = 'Doedd dim modd anfon neges hysbysu i\'r defyddiwr a fewnforiwyd, %s gydag ebost %s.';
 78 $lang['import_downloadfailures'] = 'Lawlwytho Methiannau fel CSV er mwyn cywiro';
 79 
 80 $lang['addUser_error_missing_pass'] = 'Gosodwch gyfrinair neu trowch hysbysu defnyddwyr ymlaen i alluogi generadu cyfrineiriau.';
 81 $lang['addUser_error_pass_not_identical'] = '\'Dyw\'r cyfrineiriau hyn ddim yn cydweddu.';
 82 $lang['addUser_error_modPass_disabled'] = 'Mae newid cyfrineiriau wedi\'i analluogi\'n bresennol.';
 83 $lang['addUser_error_name_missing'] = 'Rhowch enw ar gyfer y defnyddiwr newydd.';
 84 $lang['addUser_error_modName_disabled'] = 'Mae newid enwau wedi\'i analluogi\'n bresennol.';
 85 $lang['addUser_error_mail_missing'] = 'Rhowch gyfeiriad ebost ar gyfer y defnyddiwr newydd.';
 86 $lang['addUser_error_modMail_disabled'] = 'Mae newid cyfeiriadau ebost wedi\'i analluogi\'n bresennol.';
 87 $lang['addUser_error_create_event_failed'] = 'Mae ategyn wedi atal ychwanegu\'r defnyddiwr newydd. Adolygwch negeseuon ychwanegol bosib am wybodaeth bellach.';