[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/usermanager/lang/lv/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Aivars Miška <allefm@gmail.lv>
  7  */
  8 $lang['menu']         = 'Lietotāju pārvaldnieks';
  9 $lang['noauth']        = '(lietotāju autentifikācijas nav)';
 10 $lang['nosupport']       = '(lietotāju pārvaldība netiek uzturēta)';
 11 $lang['badauth']        = 'nederīgs autentifikācijas mehānisms';
 12 $lang['user_id']        = 'Lietotājs';
 13 $lang['user_pass']       = 'Parole';
 14 $lang['user_name']       = 'Vārds/uzvārds';
 15 $lang['user_mail']       = 'Epasts';
 16 $lang['user_groups']      = 'Grupas';
 17 $lang['field']         = 'Lauks';
 18 $lang['value']         = 'Vērtība';
 19 $lang['add']          = 'Pielikt';
 20 $lang['delete']        = 'Dzēst';
 21 $lang['delete_selected']    = 'Dzēst izvēlēto';
 22 $lang['edit']         = 'Labot';
 23 $lang['edit_prompt']      = 'Labot šo lietotāju';
 24 $lang['modify']        = 'Saglabāt izmaiņas';
 25 $lang['search']        = 'Meklēšana';
 26 $lang['search_prompt']     = 'Meklēt';
 27 $lang['clear']         = 'Noņemt meklēšanas filtru';
 28 $lang['filter']        = 'Filtrs';
 29 $lang['summary']        = 'Lietotāji %1$d.- %2$d. no %3$d atrastajiem. Pavisam %4$d lietotāji.';
 30 $lang['nonefound']       = 'Neviens nav atrasts. Pavisam %d lietotāju.';
 31 $lang['delete_ok']       = 'Dzēsti %d lietotāji';
 32 $lang['delete_fail']      = '%d neizdevās izdzēst.';
 33 $lang['update_ok']       = 'Lietotāja dati saglabāti';
 34 $lang['update_fail']      = 'Lietotāja dati nav saglabāti';
 35 $lang['update_exists']     = 'Lietotāja vārds nav nomainīts, norādīto vārdu (%s) kāds jau izmanto (pārējās izmaiņas tiks saglabātas).';
 36 $lang['start']         = 'sākums';
 37 $lang['prev']         = 'iepriekšējais';
 38 $lang['next']         = 'nākamais';
 39 $lang['last']         = 'pēdējais';
 40 $lang['edit_usermissing']   = 'Norādītais lietotājs nav atrasts, varbūt tas ir dzēst vai mainīts citur.';
 41 $lang['user_notify']      = 'Paziņot lietotājam';
 42 $lang['note_notify']      = 'Paziņojumus izsūta tikai tad, ja lietotājam dod jaunu paroli.';
 43 $lang['note_group']      = 'Ja nenorāda grupu, lietotāju pievieno noklusētajai grupai (%s).';
 44 $lang['note_pass']       = 'Ja paroles lauku atstāj tukšu un atzīmē paziņošanu lietotājam, parole tiks ģenerēta automātiski.';
 45 $lang['add_ok']        = 'Lietotājs veiksmīgi pievienots';
 46 $lang['add_fail']       = 'Lietotājs nav pievienots.';
 47 $lang['notify_ok']       = 'Paziņojums izsūtīts.';
 48 $lang['notify_fail']      = 'Nevar izsūtīt paziņojumu.';