[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/usermanager/lang/nl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Wouter Schoot <wouter@schoot.org>
  7  * @author John de Graaff <john@de-graaff.net>
  8  * @author Niels Schoot <niels.schoot@quintiq.com>
  9  * @author Dion Nicolaas <dion@nicolaas.net>
 10  * @author Danny Rotsaert <danny.rotsaert@edpnet.be>
 11  * @author Marijn Hofstra <hofstra.m@gmail.com>
 12  * @author Timon Van Overveldt <timonvo@gmail.com>
 13  * @author Ricardo Guijt <ricardoguijt@gmail.com>
 14  * @author Gerrit Uitslag <klapinklapin@gmail.com>
 15  * @author Rene <wllywlnt@yahoo.com>
 16  * @author Wesley de Weerd <wesleytiel@gmail.com>
 17  */
 18 $lang['menu']         = 'Gebruikersbeheer';
 19 $lang['noauth']        = '(gebruikersauthenticatie niet beschikbaar)';
 20 $lang['nosupport']       = '(gebruikersbeheer niet ondersteund)';
 21 $lang['badauth']        = 'ongeldige authenticatiemethode';
 22 $lang['user_id']        = 'Gebruiker';
 23 $lang['user_pass']       = 'Wachtwoord';
 24 $lang['user_name']       = 'Volledige naam';
 25 $lang['user_mail']       = 'E-mail';
 26 $lang['user_groups']      = 'Groepen';
 27 $lang['field']         = 'Veld';
 28 $lang['value']         = 'Waarde';
 29 $lang['add']          = 'Toevoegen';
 30 $lang['delete']        = 'Verwijder';
 31 $lang['delete_selected']    = 'Verwijder geselecteerden';
 32 $lang['edit']         = 'Wijzigen';
 33 $lang['edit_prompt']      = 'Wijzig deze gebruiker';
 34 $lang['modify']        = 'Wijzigingen opslaan';
 35 $lang['search']        = 'Zoek';
 36 $lang['search_prompt']     = 'Voer zoekopdracht uit';
 37 $lang['clear']         = 'Verwijder zoekfilter';
 38 $lang['filter']        = 'Filter';
 39 $lang['export_all']      = 'Exporteer Alle Gebruikers (CSV)';
 40 $lang['export_filtered']    = 'Exporteer Gefilterde Gebruikers (CSV)';
 41 $lang['import']        = 'Importeer Nieuwe Gebruikers';
 42 $lang['line']         = 'Regelnummer';
 43 $lang['error']         = 'Foutmelding';
 44 $lang['summary']        = 'Weergegeven gebruikers %1$d-%2$d van %3$d gevonden. %4$d gebruikers in totaal.';
 45 $lang['nonefound']       = 'Geen gebruikers gevonden. %d gebruikers in totaal.';
 46 $lang['delete_ok']       = '%d gebruikers verwijderd';
 47 $lang['delete_fail']      = '%d kon niet worden verwijderd.';
 48 $lang['update_ok']       = 'Gebruiker succesvol gewijzigd';
 49 $lang['update_fail']      = 'Gebruiker wijzigen mislukt';
 50 $lang['update_exists']     = 'Gebruikersnaam veranderen mislukt, de opgegeven gebruikersnaam (%s) bestaat reeds (overige aanpassingen worden wel doorgevoerd).';
 51 $lang['start']         = 'start';
 52 $lang['prev']         = 'vorige';
 53 $lang['next']         = 'volgende';
 54 $lang['last']         = 'laatste';
 55 $lang['edit_usermissing']   = 'Geselecteerde gebruiker niet gevonden, de opgegeven gebruikersnaam kan verwijderd zijn of elders aangepast.';
 56 $lang['user_notify']      = 'Gebruiker notificeren';
 57 $lang['note_notify']      = 'Notificatie-e-mails worden alleen verstuurd wanneer de gebruiker een nieuw wachtwoord wordt toegekend.';
 58 $lang['note_group']      = 'Nieuwe gebruikers zullen aan de standaard groep (%s) worden toegevoegd als er geen groep opgegeven is.';
 59 $lang['note_pass']       = 'Het wachtwoord wordt automatisch gegenereerd als het veld wordt leeggelaten en gebruikersnotificaties aanstaan.';
 60 $lang['add_ok']        = 'Gebruiker succesvol toegevoegd';
 61 $lang['add_fail']       = 'Gebruiker kon niet worden toegevoegd';
 62 $lang['notify_ok']       = 'Notificatie-e-mail verzonden';
 63 $lang['notify_fail']      = 'Notificatie-e-mail kon niet worden verzonden';
 64 $lang['import_userlistcsv']  = 'Gebruikerslijst (CSV-bestand):';
 65 $lang['import_header']     = 'Meest recente import - Gevonden fouten';
 66 $lang['import_success_count'] = 'Gebruikers importeren: %d gebruikers gevonden, %d geïmporteerd';
 67 $lang['import_failure_count'] = 'Gebruikers importeren: %d mislukt. Fouten zijn hieronder weergegeven.';
 68 $lang['import_error_fields']  = 'Onvoldoende velden, gevonden %d, nodig 4.';
 69 $lang['import_error_baduserid'] = 'Gebruikers-id mist';
 70 $lang['import_error_badname'] = 'Verkeerde naam';
 71 $lang['import_error_badmail'] = 'Verkeerd e-mailadres';
 72 $lang['import_error_upload']  = 'Importeren mislukt. Het CSV bestand kon niet worden geüpload of is leeg.';
 73 $lang['import_error_readfail'] = 'Importeren mislukt. Lezen van het geüploade bestand is mislukt.';
 74 $lang['import_error_create']  = 'Aanmaken van de gebruiker was niet mogelijk.';
 75 $lang['import_notify_fail']  = 'Notificatiebericht kon niet naar de geïmporteerde gebruiker worden verstuurd, %s met e-mail %s.';
 76 $lang['import_downloadfailures'] = 'Download de gevonden fouten als CSV voor correctie';
 77 $lang['addUser_error_missing_pass'] = 'Vul een wachtwoord in of activeer de gebruikers notificatie om een wachtwoord te genereren.';
 78 $lang['addUser_error_pass_not_identical'] = 'De ingevulde wachtwoorden komen niet overeen';
 79 $lang['addUser_error_modPass_disabled'] = 'Het aanpassen van wachtwoorden is momenteel uitgeschakeld';
 80 $lang['addUser_error_name_missing'] = 'Vul een naam in voor de nieuwe gebruiker';
 81 $lang['addUser_error_modName_disabled'] = 'Het aanpassen van namen is momenteel uitgeschakeld';
 82 $lang['addUser_error_mail_missing'] = 'Vul een email adres in voor de nieuwe gebruiker';
 83 $lang['addUser_error_modMail_disabled'] = 'Het aanpassen van uw email adres is momenteel uitgeschakeld';
 84 $lang['addUser_error_create_event_failed'] = 'Een plugin heeft voorkomen dat de nieuwe gebruiker wordt toegevoegd . Bekijk mogelijke andere berichten voor meer informatie.';