[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/usermanager/lang/no/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Thomas Nygreen <nygreen@gmail.com>
  7  * @author Arild Burud <arildb@met.no>
  8  * @author Torkill Bruland <torkar-b@online.no>
  9  * @author Rune M. Andersen <rune.andersen@gmail.com>
 10  * @author Jakob Vad Nielsen (me@jakobnielsen.net)
 11  * @author Kjell Tore Næsgaard <kjell.t.nasgaard@ntnu.no>
 12  * @author Knut Staring <knutst@gmail.com>
 13  * @author Lisa Ditlefsen <lisa@vervesearch.com>
 14  * @author Erik Pedersen <erik.pedersen@shaw.ca>
 15  * @author Rune Rasmussen <syntaxerror.no@gmail.com>
 16  * @author Jon Bøe <jonmagneboe@hotmail.com>
 17  * @author Egil Hansen <egil@rosetta.no>
 18  * @author Arne Hanssen <arne.hanssen@getmail.no>
 19  */
 20 $lang['menu']         = 'Behandle brukere';
 21 $lang['noauth']        = '(autentisering av brukere ikke tilgjengelig)';
 22 $lang['nosupport']       = '(behandling av brukere støttes ikke)';
 23 $lang['badauth']        = 'ugyldig autentiseringsmekanisme';
 24 $lang['user_id']        = 'Bruker';
 25 $lang['user_pass']       = 'Passord';
 26 $lang['user_name']       = 'Fullt navn';
 27 $lang['user_mail']       = 'E-post';
 28 $lang['user_groups']      = 'Grupper';
 29 $lang['field']         = 'Felt';
 30 $lang['value']         = 'Verdi';
 31 $lang['add']          = 'Legg til';
 32 $lang['delete']        = 'Slett';
 33 $lang['delete_selected']    = 'Slett valgte';
 34 $lang['edit']         = 'Rediger';
 35 $lang['edit_prompt']      = 'Rediger denne brukeren';
 36 $lang['modify']        = 'Lagre endringer';
 37 $lang['search']        = 'Søk';
 38 $lang['search_prompt']     = 'Start søk';
 39 $lang['clear']         = 'Tilbakestill søkefilter';
 40 $lang['filter']        = 'Filter';
 41 $lang['export_all']      = 'Eksporter alle brukere (CSV)';
 42 $lang['export_filtered']    = 'Eksporter den filtrerte listen (CSV)';
 43 $lang['import']        = 'Importer nye brukere';
 44 $lang['line']         = 'Linje nr.';
 45 $lang['error']         = 'Feilmelding';
 46 $lang['summary']        = 'Viser brukere %1$d-%2$d av %3$d. %4$d users total.';
 47 $lang['nonefound']       = 'Ingen brukere funnet. %d brukere totalt.';
 48 $lang['delete_ok']       = '%d brukere slettet.';
 49 $lang['delete_fail']      = '%d kunne ikke slettes.';
 50 $lang['update_ok']       = 'Brukeren ble oppdatert';
 51 $lang['update_fail']      = 'Oppdatering av brukeren feilet';
 52 $lang['update_exists']     = 'Endring av brukernavn feilet. Det oppgitte brukernavnet (%s) eksisterer allerede (alle andre endringer vil bli gjort).';
 53 $lang['start']         = 'første';
 54 $lang['prev']         = 'forrige';
 55 $lang['next']         = 'neste';
 56 $lang['last']         = 'siste';
 57 $lang['edit_usermissing']   = 'Fant ikke valgte brukere. Det oppgitte brukernavnet kan ha blitt slettet eller endret et annet sted.';
 58 $lang['user_notify']      = 'Varsle bruker';
 59 $lang['note_notify']      = 'E-post med varsling blir bare sendt hvis brukeren blir gitt nytt passord.';
 60 $lang['note_group']      = 'Nye brukere vil bli lagt til standardgruppen (%s) hvis ingen gruppe oppgis.';
 61 $lang['note_pass']       = 'Et nytt passordet vil bli laget dersom passordfeltet er tomt og«Varsle bruker» er huket av.';
 62 $lang['add_ok']        = 'Brukeren ble lagt til';
 63 $lang['add_fail']       = 'Brukeren kunne ikke legges til';
 64 $lang['notify_ok']       = 'Varsling sendt';
 65 $lang['notify_fail']      = 'Varsling kunne ikke sendes';
 66 $lang['import_userlistcsv']  = 'Brukerliste (CSV):';
 67 $lang['import_header']     = 'Siste brukerimport - Liste med feil';
 68 $lang['import_success_count'] = 'Brukerimport: %d brukere ble funnet, %d av disse ble importert.';
 69 $lang['import_failure_count'] = 'Brukerimport: %d brukere ble ikke importert. Feilene blir listet under her.';
 70 $lang['import_error_fields']  = 'For få felt, fant %d, men trenger 4.';
 71 $lang['import_error_baduserid'] = 'Mangler brukernavn';
 72 $lang['import_error_badname'] = 'Noe feil med navn';
 73 $lang['import_error_badmail'] = 'Noe feil med e-postadressen';
 74 $lang['import_error_upload']  = 'Feil med import. Klarte ikke laste opp CSV-filen, eller så er denne tom.';
 75 $lang['import_error_readfail'] = 'Feil med import. Klarte ikke lese filen som er lastet opp.';
 76 $lang['import_error_create']  = 'Klarte ikke opprette brukeren';
 77 $lang['import_notify_fail']  = 'Melding til bruker kunne ikke bli sent for importerte bruker, %s med e-postadresse %s.';
 78 $lang['import_downloadfailures'] = 'Last ned feilende verdier som CSV for retting';
 79 $lang['addUser_error_missing_pass'] = 'Du må enten skrive inn et passord, eller slå på «Varsle bruker» slik at systemet selv lager et nytt passord';
 80 $lang['addUser_error_pass_not_identical'] = 'Passordene er ikk identisk';
 81 $lang['addUser_error_modPass_disabled'] = 'Endre passord er slått av.';
 82 $lang['addUser_error_name_missing'] = 'Skriv inn navnet til den nye brukeren';
 83 $lang['addUser_error_modName_disabled'] = 'Endre navn er slått av.';
 84 $lang['addUser_error_mail_missing'] = 'Skriv inn e-postadressen til den nye brukeren.';
 85 $lang['addUser_error_modMail_disabled'] = 'Endre e-postadresse er slått av.';
 86 $lang['addUser_error_create_event_failed'] = 'En utvidelse hindrer at den nye brukeren kan legges inn. Sjekk ev. andre tilbakemeldinger for mer informasjon.';