[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/usermanager/lang/pl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Wojciech Lichota <wojciech@lichota.pl>
  7  * @author Max <maxrb146@gmail.com>
  8  * @author Grzegorz Żur <grzegorz.zur@gmail.com>
  9  * @author Mariusz Kujawski <marinespl@gmail.com>
 10  * @author Maciej Kurczewski <pipijajko@gmail.com>
 11  * @author Sławomir Boczek <slawkens@gmail.com>
 12  * @author sleshek <sleshek@wp.pl>
 13  * @author Leszek Stachowski <shazarre@gmail.com>
 14  * @author maros <dobrimaros@yahoo.pl>
 15  * @author Grzegorz Widła <dzesdzes@gmail.com>
 16  * @author Łukasz Chmaj <teachmeter@gmail.com>
 17  * @author Begina Felicysym <begina.felicysym@wp.eu>
 18  * @author Aoi Karasu <aoikarasu@gmail.com>
 19  */
 20 $lang['menu']         = 'Menadżer użytkowników';
 21 $lang['noauth']        = '(uwierzytelnienie użytkownika niemożliwe)';
 22 $lang['nosupport']       = '(zarządzanie użytkownikami niemożliwe)';
 23 $lang['badauth']        = 'błędny mechanizm uwierzytelniania';
 24 $lang['user_id']        = 'Nazwa użytkownika';
 25 $lang['user_pass']       = 'Hasło';
 26 $lang['user_name']       = 'Użytkownik';
 27 $lang['user_mail']       = 'E-mail';
 28 $lang['user_groups']      = 'Grupy';
 29 $lang['field']         = 'Pole';
 30 $lang['value']         = 'Wartość';
 31 $lang['add']          = 'Dodaj';
 32 $lang['delete']        = 'Usuń';
 33 $lang['delete_selected']    = 'Usuń zaznaczone';
 34 $lang['edit']         = 'Edytuj';
 35 $lang['edit_prompt']      = 'Edytuj użytkownika';
 36 $lang['modify']        = 'Zapisz zmiany';
 37 $lang['search']        = 'Szukaj';
 38 $lang['search_prompt']     = 'Rozpocznij przeszukiwanie';
 39 $lang['clear']         = 'Resetuj filtr przeszukiwania';
 40 $lang['filter']        = 'Filtr';
 41 $lang['export_all']      = 'Eksportuj wszystkich użytkowników (CSV)';
 42 $lang['export_filtered']    = 'Eksportuj wyfiltrowaną listę użytkowników (CSV) ';
 43 $lang['import']        = 'Importuj nowych użytkowników';
 44 $lang['line']         = 'Numer linii';
 45 $lang['error']         = 'Błędna wiadomość';
 46 $lang['summary']        = 'Użytkownicy %1$d-%2$d z %3$d znalezionych. Całkowita ilość użytkowników %4$d.';
 47 $lang['nonefound']       = 'Nie znaleziono użytkowników. Całkowita ilość użytkowników %d.';
 48 $lang['delete_ok']       = 'Usunięto %d użytkowników.';
 49 $lang['delete_fail']      = 'Błąd przy usuwaniu %d użytkowników.';
 50 $lang['update_ok']       = 'Dane użytkownika zostały zmienione!';
 51 $lang['update_fail']      = 'Błąd przy zmianie danych użytkownika!';
 52 $lang['update_exists']     = 'Błąd przy zmianie nazwy użytkownika, użytkownik o tej nazwie (%s) już istnieje (inne zmiany zostały wprowadzone).';
 53 $lang['start']         = 'początek';
 54 $lang['prev']         = 'poprzedni';
 55 $lang['next']         = 'następny';
 56 $lang['last']         = 'ostatni';
 57 $lang['edit_usermissing']   = 'Nie znaleziono wybranego użytkownika, nazwa użytkownika mogła zostać zmieniona lub usunięta.';
 58 $lang['user_notify']      = 'Powiadamianie użytkownika';
 59 $lang['note_notify']      = 'Powiadomienia wysyłane są tylko jeżeli zmieniono hasło użytkownika.';
 60 $lang['note_group']      = 'Nowy użytkownik zostanie dodany do grupy domyślnej (%s) jeśli nie podano innej grupy.';
 61 $lang['note_pass']       = 'Jeśli pole będzie puste i powiadamianie użytkownika jest włączone, hasło zostanie automatyczne wygenerowane.';
 62 $lang['add_ok']        = 'Dodano użytkownika';
 63 $lang['add_fail']       = 'Dodawanie użytkownika nie powiodło się';
 64 $lang['notify_ok']       = 'Powiadomienie zostało wysłane';
 65 $lang['notify_fail']      = 'Wysyłanie powiadomienia nie powiodło się';
 66 $lang['import_userlistcsv']  = 'Plik z listą użytkowników (CSV):';
 67 $lang['import_header']     = 'Najnowszy import - błędy';
 68 $lang['import_success_count'] = 'Import użytkowników: znaleziono %d użytkowników z czego pomyślnie zaimportowano %d.';
 69 $lang['import_failure_count'] = 'Import użytkowników: %d błędów. Błędy wymieniono poniżej.';
 70 $lang['import_error_fields']  = 'Niewystarczająca ilość pól, znalezione %d, wymagane 4.';
 71 $lang['import_error_baduserid'] = 'Brak id użytkownika';
 72 $lang['import_error_badname'] = 'Błędna nazwa';
 73 $lang['import_error_badmail'] = 'Błędny email';
 74 $lang['import_error_upload']  = 'Importowanie nie powiodło się. Nie można załadować pliku CSV lub jest on pusty.';
 75 $lang['import_error_readfail'] = 'Ładownie przerwane. Nie można odczytać pliku. ';
 76 $lang['import_error_create']  = 'Nie można utworzyć użytkownika';
 77 $lang['import_notify_fail']  = 'Powiadomienie nie mogło być wysłane do zaimportowanego użytkownika %s o e-mailu %s.';
 78 $lang['import_downloadfailures'] = 'W celu korekty pobierz niepowodzenia jako plik CSV';
 79 $lang['addUser_error_missing_pass'] = 'Ustaw hasło albo aktywuj powiadomienia użytkowników aby móc włączyć generowanie haseł.';
 80 $lang['addUser_error_pass_not_identical'] = 'Wprowadzone różne hasła ';
 81 $lang['addUser_error_modPass_disabled'] = 'Modyfikacja haseł została wyłączona';
 82 $lang['addUser_error_name_missing'] = 'Wprowadź nazwę dla nowego użytkownika';
 83 $lang['addUser_error_modName_disabled'] = 'Modyfikacja nazw została wyłączona ';
 84 $lang['addUser_error_mail_missing'] = 'Wprowadź adres email dla nowego użytkownika';
 85 $lang['addUser_error_modMail_disabled'] = 'Modyfikacja adresów email została wyłączona ';
 86 $lang['addUser_error_create_event_failed'] = 'Wtyczka uniemożliwiła dodanie nowego użytkownika. Przejrzyj możliwe inne komunikaty, aby uzyskać więcej informacji.';