[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/usermanager/lang/sk/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Martin Michalek <michalek.dev@gmail.com>
  7  * @author Peter Mydliar <peto.mydliar@gmail.com>
  8  * @author Ondrej Végh <ov@vsieti.sk>
  9  * @author Michal Mesko <michal.mesko@gmail.com>
 10  * @author exusik <exusik@gmail.com>
 11  */
 12 $lang['menu']         = 'Správa používateľov';
 13 $lang['noauth']        = '(autentifikácia užívateľov nie je dostupná)';
 14 $lang['nosupport']       = '(správa užívateľov nie je podporovaná)';
 15 $lang['badauth']        = 'neplatný autorizačný mechanizmus';
 16 $lang['user_id']        = 'Užívateľ';
 17 $lang['user_pass']       = 'Heslo';
 18 $lang['user_name']       = 'Skutočné meno';
 19 $lang['user_mail']       = 'Email';
 20 $lang['user_groups']      = 'Skupiny';
 21 $lang['field']         = 'Pole';
 22 $lang['value']         = 'Hodnota';
 23 $lang['add']          = 'Pridať';
 24 $lang['delete']        = 'Zmazať';
 25 $lang['delete_selected']    = 'Zmazať vybrané';
 26 $lang['edit']         = 'Zmeniť';
 27 $lang['edit_prompt']      = 'Zmeniť tohoto užívateľa';
 28 $lang['modify']        = 'Uložiť zmeny';
 29 $lang['search']        = 'Hľadať';
 30 $lang['search_prompt']     = 'Vykonať vyhľadávanie';
 31 $lang['clear']         = 'Vynulovať vyhľadávací filter';
 32 $lang['filter']        = 'Filter';
 33 $lang['export_all']      = 'Export všetkých používateľov (CSV)';
 34 $lang['export_filtered']    = 'Export zoznamu používateľov na základe filtra (CSV)';
 35 $lang['import']        = 'Import nových používateľov';
 36 $lang['line']         = 'Riadok č.';
 37 $lang['error']         = 'Chybová správa';
 38 $lang['summary']        = 'Zobrazenie užívateľov %1$d-%2$d z %3$d nájdených. %4$d užívateľov celkom.';
 39 $lang['nonefound']       = 'Žiadni užívatelia nenájdení. %d užívateľov celkom.';
 40 $lang['delete_ok']       = '%d užívateľov zmazaných';
 41 $lang['delete_fail']      = '%d chýb vymazania.';
 42 $lang['update_ok']       = 'Užívateľ úspešne zmenený';
 43 $lang['update_fail']      = 'Chyba zmeny užívateľa';
 44 $lang['update_exists']     = 'Chyba zmeny mena používateľa, používateľské meno (%s) už existuje (iné zmeny budú zaznamenané).';
 45 $lang['start']         = 'prvé';
 46 $lang['prev']         = 'predošlé';
 47 $lang['next']         = 'ďalšie';
 48 $lang['last']         = 'posledné';
 49 $lang['edit_usermissing']   = 'Vybraný užívateľ nebol nájdený, mohol byť zmazaný alebo zmenený iným spôsobom.';
 50 $lang['user_notify']      = 'Upozorniť užívateľa';
 51 $lang['note_notify']      = 'Notifikačné e-maily iba vtedy, ak dostane užívateľ nové heslo';
 52 $lang['note_group']      = 'Noví užívatelia budú pridaní do východzej skupiny (%s), ak nie je pre nich špecifikovaná iná skupina.';
 53 $lang['note_pass']       = 'Heslo bude vygenerované automaticky, ak bude pole prázdne a je zapnutá notifikácia používateľa.';
 54 $lang['add_ok']        = 'Používateľ úspešne pridaný';
 55 $lang['add_fail']       = 'Pridanie používateľa bolo neúspešné';
 56 $lang['notify_ok']       = 'Notifikačný e-mail bol poslaný';
 57 $lang['notify_fail']      = 'Notifikačný e-mail nemohol byť poslaný';
 58 $lang['import_userlistcsv']  = 'Súbor so zoznamov používateľov (CSV):';
 59 $lang['import_header']     = 'Chyby pri poslednom importe';
 60 $lang['import_success_count'] = 'Import používateľov: %d nájdených, %d úspešne importovaných.';
 61 $lang['import_failure_count'] = 'Import používateľov: %d neúspešných. Problámy vypísané nižšie.';
 62 $lang['import_error_fields']  = 'Neúplné záznamy, %d nájdené, 4 požadované.';
 63 $lang['import_error_baduserid'] = 'Chýba ID používateľa';
 64 $lang['import_error_badname'] = 'Nesprávne meno';
 65 $lang['import_error_badmail'] = 'Nesprávna emailová adresa';
 66 $lang['import_error_upload']  = 'Import neúspešný. CSV súbor nemohol byť nahraný alebo je prázdny.';
 67 $lang['import_error_readfail'] = 'Import neúspešný. Nie je možné prečítať nahraný súbor.';
 68 $lang['import_error_create']  = 'Nie je možné vytvoriť pouzívateľa';
 69 $lang['import_notify_fail']  = 'Správa nemohla byť zaslaná importovanému používatelovi, %s s emailom %s.';
 70 $lang['import_downloadfailures'] = 'Stiahnuť chyby vo formáte CSV za účelom opravy';
 71 $lang['addUser_error_missing_pass'] = 'Nastavte heslo alebo aktivujte upozornenie používateľa o možnosti vytvorenia hesla.';
 72 $lang['addUser_error_pass_not_identical'] = 'Zadané heslo nie je identické.';
 73 $lang['addUser_error_modPass_disabled'] = 'Zmena hesla nie je momentálne povolená';
 74 $lang['addUser_error_name_missing'] = 'Prosím zadajte meno nového používateľa.';
 75 $lang['addUser_error_modName_disabled'] = 'Zmena mena nie je momentálne povolená.';
 76 $lang['addUser_error_mail_missing'] = 'Prosím zadajte emailovú adresu nového používateľa.';
 77 $lang['addUser_error_modMail_disabled'] = 'Zmena emailovej adresy nie je momentálne povolená.';
 78 $lang['addUser_error_create_event_failed'] = 'Plugin zabránil pridaniu nového používateľa. Pre viac informácií prezrite ďalšie možné správy.';