[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/usermanager/lang/sq/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * Albanian language file
  7  *
  8  * @author Valdrin Jonuzi <valdrinj00@gmail.com>
  9  * @author Endrit Callaki <endrit@callaki.de>
 10  * @author Leonard Elezi <leonard.elezi@depinfo.info>
 11  */
 12 $lang['menu']         = 'Menaxhuesi Përdoruesve';
 13 $lang['noauth']        = '(autentikimi i përdoruesve nuk është i disponueshëm)';
 14 $lang['nosupport']       = '(menaxhimi i përdoruesve nuk suportohet)';
 15 $lang['badauth']        = '(mekanizëm i pavlefshëm autentikimi)';
 16 $lang['user_id']        = 'Përdoruesi';
 17 $lang['user_pass']       = 'Fjalëkalimi
 18 ';
 19 $lang['user_name']       = 'Emri i Vërtetë';
 20 $lang['user_mail']       = 'Email';
 21 $lang['user_groups']      = 'Grupe';
 22 $lang['field']         = 'Fusha';
 23 $lang['value']         = 'Vlera';
 24 $lang['add']          = 'Shto';
 25 $lang['delete']        = 'Fshi';
 26 $lang['delete_selected']    = 'Fshi të Përzgjedhurën';
 27 $lang['edit']         = 'Redakto';
 28 $lang['edit_prompt']      = 'Redakto këtë përdorues';
 29 $lang['modify']        = 'Ruaj Ndryshimet';
 30 $lang['search']        = 'Kërko';
 31 $lang['search_prompt']     = 'Kryej kërkim';
 32 $lang['clear']         = 'Rivendos Filter Kërkimi';
 33 $lang['filter']        = 'Filter';
 34 $lang['summary']        = 'Duke treguar përdoruesit %1$d-%2$d nga %3$d të gjetur. %4$d përdorues në total.';
 35 $lang['nonefound']       = 'Asnjë përdorues nuk u gjet. %d përdorues në total.';
 36 $lang['delete_ok']       = '%d përdorues u fshinë.';
 37 $lang['delete_fail']      = '%d dështuan të fshihen.';
 38 $lang['update_ok']       = 'Përdoruesi u përditësia me sukses.';
 39 $lang['update_fail']      = 'Përditësimi i përdoruesit dështoi.';
 40 $lang['update_exists']     = 'Ndryshimi i emrit të përdoruesit dështoi, emri i përdoruesit i specifikuar (%s) ekziston tashmë (çdo ndryshim tjetër do të zbatohet).';
 41 $lang['start']         = 'Fillim';
 42 $lang['prev']         = 'Mëpara';
 43 $lang['next']         = 'Tjetra';
 44 $lang['last']         = 'Fundi';
 45 $lang['edit_usermissing']   = 'Përdoruesi i përzgjedhur nuk u gjet, emri i specifikuar i përdoruesit mund të jetë fshirë ose ndryshuar diku tjetër.';
 46 $lang['user_notify']      = 'Lajmëro përdoruesin';
 47 $lang['note_notify']      = 'Email-et e lajmërimit dërgohen vetëm nëse përdoruesit i jepet një fjalëkalim i ri.';
 48 $lang['note_group']      = 'Përdorues të rinj do të shtohen në grupin default (%s) nëse asnjë grup nuk specifikohet.';
 49 $lang['note_pass']       = 'Fjalëkalimi do të autogjenerohet nëse fusha lihet bosh dhe lajmërimi i përdoruesit është i aktivizuar.';
 50 $lang['add_ok']        = 'Përdoruesi u shtua me sukses.';
 51 $lang['add_fail']       = 'Shtimi i përdoruesit dështoi.';
 52 $lang['notify_ok']       = 'Email-i lajmërimit u dërgua.';
 53 $lang['notify_fail']      = 'Email-i lajmërimit nuk mundi të dërgohej.';