[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/usermanager/lang/sv/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Patrik K Lundberg <patrik.kotiranta.lundberg@gmail.com>
  7  * @author Tor Härnqvist <tor@harnqvist.se>
  8  * @author Per Foreby <per@foreby.se>
  9  * @author Nicklas Henriksson <nicklas[at]nihe.se>
 10  * @author Håkan Sandell <hakan.sandell@home.se>
 11  * @author Dennis Karlsson
 12  * @author Tormod Otter Johansson <tormod@latast.se>
 13  * @author Pontus Bergendahl <pontus.bergendahl@gmail.com>
 14  * @author Emil Lind <emil@sys.nu>
 15  * @author Bogge Bogge <bogge@bogge.com>
 16  * @author Peter Åström <eaustreum@gmail.com>
 17  */
 18 $lang['menu']         = 'Hantera användare';
 19 $lang['noauth']        = '(användarautentisering ej tillgänlig)';
 20 $lang['nosupport']       = '(användarhantering stödjs ej)';
 21 $lang['badauth']        = 'ogiltig autentiseringsmekanism';
 22 $lang['user_id']        = 'Användare';
 23 $lang['user_pass']       = 'Lösenord';
 24 $lang['user_name']       = 'Namn';
 25 $lang['user_mail']       = 'E-post';
 26 $lang['user_groups']      = 'Grupper';
 27 $lang['field']         = 'Fält';
 28 $lang['value']         = 'Värde';
 29 $lang['add']          = 'Lägg till';
 30 $lang['delete']        = 'Radera';
 31 $lang['delete_selected']    = 'Radera markerade';
 32 $lang['edit']         = 'Redigera';
 33 $lang['edit_prompt']      = 'Redigera användaren';
 34 $lang['modify']        = 'Spara ändringar';
 35 $lang['search']        = 'Sök';
 36 $lang['search_prompt']     = 'Utför sökning';
 37 $lang['clear']         = 'Återställ sökfilter';
 38 $lang['filter']        = 'Filter';
 39 $lang['export_all']      = 'Exportera alla användare (CSV)';
 40 $lang['export_filtered']    = 'Exportera filtrerade användarlistningen (CSV)';
 41 $lang['import']        = 'Importera nya användare';
 42 $lang['line']         = 'Radnummer.';
 43 $lang['error']         = 'Error-meddelande';
 44 $lang['summary']        = 'Visar användare %1$d-%2$d av %3$d funna. %4$d användare totalt.';
 45 $lang['nonefound']       = 'Inga användare hittades. %d användare totalt.';
 46 $lang['delete_ok']       = '%d användare raderade';
 47 $lang['delete_fail']      = '%d kunde inte raderas.';
 48 $lang['update_ok']       = 'Användaren uppdaterad';
 49 $lang['update_fail']      = 'Användaruppdatering misslyckades';
 50 $lang['update_exists']     = 'Kunde inte ändra användarnamn,, det angivna användarnamnet (%s) finns redan (andra ändringar kommer att utföras).';
 51 $lang['start']         = 'start';
 52 $lang['prev']         = 'föregående';
 53 $lang['next']         = 'nästa';
 54 $lang['last']         = 'sista';
 55 $lang['edit_usermissing']   = 'Vald användare hittades inte. Den angivna användaren kan ha blivit raderad, eller ändrats någon annanstans.';
 56 $lang['user_notify']      = 'Meddela användaren';
 57 $lang['note_notify']      = 'E-postmeddelanden skickas bara om användaren har fått ett nytt lösenord.';
 58 $lang['note_group']      = 'Nya användare läggs till i standardgruppen (%s) om inga grupper anges.';
 59 $lang['note_pass']       = 'Lösenordet kommer att autogenereras om fältet är tomt och e-postmeddelanden till användaren är påslaget.';
 60 $lang['add_ok']        = 'Användaren tillagd';
 61 $lang['add_fail']       = 'Användare kunde inte läggas till';
 62 $lang['notify_ok']       = 'E-postmeddelande skickat';
 63 $lang['notify_fail']      = 'E-postmeddelande kunde inte skickas';
 64 $lang['import_userlistcsv']  = 'Fillista över användare (CSV):';
 65 $lang['import_success_count'] = 'Användar-import: %d användare funna, %d importerade framgångsrikt.';
 66 $lang['import_failure_count'] = 'Användar-import: %d misslyckades. Misslyckandena listas nedan.';
 67 $lang['import_error_baduserid'] = 'Användar-id saknas';
 68 $lang['import_error_badname'] = 'Felaktigt namn';
 69 $lang['import_error_badmail'] = 'Felaktig e-postadress';
 70 $lang['import_error_upload']  = 'Import misslyckades. Csv-filen kunde inte laddas upp eller är tom.';
 71 $lang['import_error_readfail'] = 'Import misslyckades. Den uppladdade filen gick inte att läsa.';
 72 $lang['import_error_create']  = 'Misslyckades att skapa användaren.';
 73 $lang['import_downloadfailures'] = 'Ladda ner misslyckanden som CSV för korrigering';
 74 $lang['addUser_error_missing_pass'] = 'Vänligen skapa ett lösenord eller aktivera användarnotifikationer för att aktivera lösenordsgenerering.';
 75 $lang['addUser_error_pass_not_identical'] = 'De angivna lösenorden var inte identiska.';
 76 $lang['addUser_error_modPass_disabled'] = 'Ändring av lösenord är för tillfället avaktiverat';
 77 $lang['addUser_error_name_missing'] = 'Var god fyll i namn på den nya användaren.';
 78 $lang['addUser_error_modName_disabled'] = 'Ändring av namn är för tillfället avaktiverat';
 79 $lang['addUser_error_mail_missing'] = 'Var god fyll i e-postadress för den nya användaren.';
 80 $lang['addUser_error_modMail_disabled'] = 'Ändring av mejladresser är för tillfället avaktiverat';
 81 $lang['addUser_error_create_event_failed'] = 'Ett plugin förhindrade att den nya användaren lades till. Granska andra möjliga meddelanden för mer information.';