[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/tpl/dokuwiki/lang/no/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Arne Hanssen <arne.hanssen@getmail.no>
  7  */
  8 $lang['__background_site__']  = 'Farge for bakerste bakgrunn (bak innholdsboksen)';
  9 $lang['__link__']       = 'Generell lenkefarge';
 10 $lang['__existing__']     = 'Farge for lenker til eksisterende sider';
 11 $lang['__missing__']      = 'Farge for lenker til ikke-eksisterende sider';
 12 $lang['__site_width__']    = 'Bredde for hele siden (kan angis i ulike enheter som: (%, px, em, ...)';
 13 $lang['__sidebar_width__']   = 'Sidestolpens bredde, dersom denne finnes (kan angis i ulike enheter som: (%, px, em, ...)';
 14 $lang['__tablet_width__']   = 'For skjermbredde lavere en denne verden, vil siden endres til å vises i brett-modus';
 15 $lang['__phone_width__']    = 'For skjermbredde lavere en denne verden, vil siden endres til å vises i mobil-modus';