[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/tpl/dokuwiki/lang/pl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Marek Adamski <fevbew@wp.pl>
  7  * @author Bartek S <sadupl@gmail.com>
  8  * @author Wojciech Lichota <wojciech@lichota.pl>
  9  */
 10 $lang['home']         = 'Główna';
 11 $lang['__background_site__']  = 'Kolor tła za polem zawartości';
 12 $lang['__link__']       = 'Kolor łącza';
 13 $lang['__existing__']     = 'Kolor łącza do istniejącej strony';
 14 $lang['__missing__']      = 'Kolor łącza do nieistniejącej strony';
 15 $lang['__site_width__']    = 'Szerokość pełnej strony (możliwa dowolna jednostka długości: %, px, em, ...)';
 16 $lang['__sidebar_width__']   = 'Szerokość paska bocznego, jeśli istnieje (możliwa dowolna jednostka długości: %, px, em, ...)';
 17 $lang['__tablet_width__']   = 'Szerokość ekrany poniżej której, strona przełączy się w tryb tabletu';
 18 $lang['__phone_width__']    = 'Szerokość ekrany poniżej której, strona przełączy się w tryb telefonu';
 19 $lang['__theme_color__']    = 'Kolor motywu aplikacji internetowej';