[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/tpl/dokuwiki/lang/sk/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Martin Michalek <michalek.dev@gmail.com>
  7  * @author Peter Mydliar <peto.mydliar@gmail.com>
  8  */
  9 $lang['__background_site__']  = 'Farba základného pozadia (za oknom s obsahom)';
 10 $lang['__link__']       = 'Všeobecná farba odkazu';
 11 $lang['__existing__']     = 'Farba odkazov na existujúce stránky';
 12 $lang['__missing__']      = 'Farba odkazov na neexistujúce stránky';
 13 $lang['__site_width__']    = 'Šírka stránky (môže byť ľubovoľná jednotka dĺžky: %, px, em, ...)';
 14 $lang['__sidebar_width__']   = 'Šírka bočného panela (môže byť ľubovoľná jednotka dĺžky: %, px, em, ...)';
 15 $lang['__tablet_width__']   = 'Nižšia šírka stránky prepne zobrazenie do režimu tabletu';
 16 $lang['__phone_width__']    = 'Nižšia šírka stránky prepne zobrazenie do režimu telefónu';
 17 $lang['__theme_color__']    = 'Farba témy pre webovú aplikáciu';